Clara Tauson og Holger Rune har banet vejen for, at Team Danmark igen støtter dansk tennis. De får dog ikke selv direkte økonomisk støtte, som målrettes coming juniorer

Team Danmark besluttede i 2015 at ophøre med at støtte dansk tennis med den begrundelse, at de opsatte mål ikke blev indfriet.

Efterfølgende har især Clara Tauson og Holger Vitus Nødskov Rune skabt tårnhøje forventninger til, at noget stort igen kunne være på vej, da de begge gennem junior-karrieren har markeret sig blandt de allerbedste i Verden i henholdsvis årgang 2002 og 2003.

Alligevel afviste Team Danmark i et svar på Tennisavisens henvendelse i marts 2017 at støtte dansk tennis, hvilket bl.a. blev begrundet med, at Dansk Tennis Forbund (DTF) ikke havde et elite-setup, der gav mening at støtte.

Desuden modtog Tennisavisen bl.a. dette citat af Team Danmarks direktør Lone Hansen:
Det er dog for skrøbeligt at vurdere et talents niveau før puberteten. Det viser al erfaring. Forskning viser desuden, at der først er en stærk sammenhæng mellem ungdomsniveau og senere seniorpotentiale på højeste niveau, når spillerne er omkring 18 år“.

I svaret fra 2017 var endvidere dette citat:
Hvis Holger Rune fortsætter sin gode udvikling og bliver en af verdens bedste juniorer, kan han godt blive støtteberettiget hos Team Danmark i løbet af de kommende år. Det håber vi alle sammen på.”

8. december 2021 kunne DTF i pressemeddelelsen herunder orientere om, at forbundet igen bliver støttet med Team Danmark midler, hvilket betyder en økonomisk indsprøjtning på 400.000 kr., der sammen med fondsmidler i samme størrelsesorden åbner muligheder for et samlet løft til eliten hos både juniorer og seniorer.

I et opslag på LinkedIn fremhæver DTF’s Næstformand Thomas Kønigsfeldt, at forbundets strategi har medført fantastiske resultater og endnu vigtigere banet vejen for en strålende fremtid for dansk tennis med støtte fra Team Danmark.

Opslaget efterlader unægtelig det indtryk, at DTF har en væsentlig andel i den succes, som både Clara og Holger har opnået, hvilket langt fra er en opfattelse, som begge teams gennem dialogen med Tennisavisen gennem en årrække har givet udtryk for, da de selv har været henvist til at sikre den fornødne økonomi via sponsorer og egne midler, herunder private lån.

DTF oplyser dog, at Clara og Holger har modtaget økonomisk støtte fra forbundet i årenes løb. Desuden har de bl.a. også fået fra C Worldwide’s Talentpris på 100.000 kr. der blev uddelt årligt 2018-2020, hvoraf de begge har fået en andel.

Ydermere har de modtaget midler fra Leschley Tennis Foundation, der ifølge Morten Cohen Lyngbæk har en principiel aftale om tilbagebetaling med de spillere, der modtager støtte, “at bidrager til udviklingen af dansk tennis gennem fonden, hvis de når toppen af professionel tennis og i øvrigt føler, at de har overskud til at gøre det på et tidspunkt“.

Støtte fra DTF er ligeledes omfattet af en tilbagebetalingsklausul, som i et aftalt omfang desuden forpligter Clara og Holger til at være til disposition for henholdsvis Billie Jean King Cup og Davis Cup holdet.
En sådan klausul var støtten til Caroline Wozniacki i sin tid ikke omfattet af.

Hverken de to teams eller DTF er interesseret i en offentlig polemik om, hvor meget eller lidt DTF har støttet i de forløbne år, og derfor er de meningstilkendegivelser, som udtrykkes i artiklen, alene udtryk for skribentens egen holdning.

Det er således ikke udtryk for, at det findes urimeligt, at modtaget støtte betales tilbage, tværtimod ville det også have været helt rimeligt, hvis Caroline Wozniacki havde været omfattet af en tilsvarende klausul på grund af den Team DK støtte, der i sin tid blev målrettet til hendes udvikling, som DTF og dansk tennis havde en væsentlig større andel i, end Piotr Wozniacki i forbindelse med Carolines karrierestop gav udtryk for.

Artiklens budskab er heller ikke at skabe det indtryk, at Clara og Holger slet ikke har fået støtte, hvoraf en uvurderlig andel er det setup, som deres klubber har stillet til rådighed i form af træningsfaciliter og aflønning af de trænere, som har bidraget til deres udvikling.

Hverken klubberne eller DTF har dog haft mulighed for at yde økonomisk støtte i det omfang, som er en nødvendig forudsætning for at nå til tops i tennis, der globalt regnes for at være den største individuelle sportsgren.

Emnet blev omtalt i artiklen herunder fra september 2017, hvor dette spørgsmål blev stillet: “Kan talenter kun nå til tops, hvis forældrene har økonomi dertil?

Kan talenter kun nå til tops, hvis forældrene har økonomi dertil?

I en opfølgende artikel 4 måneder senere var svaret på førnævnte spørgsmål meget tæt på at være et rungende “JA”, og selvom der i perioden efter, at Clara i juli 2017 havde vundet Guldmedalje ved European Youth Olympic Festival i Ungarn, og Holger dagen efter blev U14 Europamester, blev stigende medieomtale af de unge talenter, stod sponsorerne stadig ikke i kø for at bidrage til dækningen af de store – og nødvendige – udgifter, der er forbundet med at udvikle talentet i den vigtige periode som teenager, hvor den årlige udgift blev vurderet til størrelsesordenen ca. 700.000 kr. årligt.

Sponsorerne kommer ikke af sig selv trods medie-interesse for tennis-talenter

Kursskifte betyder mulighed for støtte til juniorer

Som nævnt i førnævnte artikel afsatte Team Danmark ikke økonomi til dansk tennis i 2017-2020, og det blev anført, at økonomisk støtte primært gives til idrætsudøvere over 18 år, hvorved konceptet passede dårligt med de førnævnte behov i de vigtige teenageår.

I det lys er det derfor en glædelig overraskelse, at der i aftalen om Team Danmark støtte tilsyneladende er sket et kursskifte, så der igen målrettes midler til juniorer under 18 år.
Til gengæld forekommer det endnu mere overraskende, at der ikke er afsat særskilte midler derudover til Clara og Holger, selvom det i svaret fra 2017 fremgik, at Holger kunne blive støtteberettiget, hvis han blev en af Verdens bedste juniorer – hvilket både Clara og Holger reelt har opfyldt, da begge allerede som 16-årige både vandt junior Grand Slam titler og sluttede som no. 1 på ranglisten, inden de tog hul på proff-karrieren.

I et svar til Tennisavisen oplyser Team Danmark, at der fra starten af dialogen mellem Team Danmark og DTF (ultimo 2020) har været lagt op til og været en fælles forståelse for, at samarbejdet skulle være et next generation transition-projekt med fokus på up and coming juniorer, og det tilføjes:
Særskilt støtte til atleter sker altid efter behov. Tjener du som atlet mange penge på din sport modtager man typisk ikke direkte støtte“.

Sidstnævnte tyder på en formodning om, at både Clara og Holger på nuværende tidspunkt i karrieren allerede tjener gode penge på deres sport, selvom indtægterne ifølge begge teams i virkeligheden langt fra dækker udgifterne, hvorved de fortsat selv er henvist til at skaffe de ekstra midler, der er forbundet med at få økonomien til at hænge sammen.

Derfor blev Team Danmark efterfølgende spurgt, hvad de bygger antagelsen på, at Clara og Holger tjener mange penge, hvortil der blev svaret således:
Vi har indgået samarbejdet med virkning fra 2022 og vi forholder os ikke til hvad der har været af udgifter tidligere og i privat regi. I dialogen med DTF er det ikke vurderet, at der er behov for midler til at finansiere Clara og Holgers trænings- og konkurrence-setup“.

I svaret anføres som begrundelse for, at Holger og Clara ikke blev støttet dengang, at de ikke havde potentiale for top-8 placeringer inden for en fireårig periode.
Tennisavisen har således fået 3 forskellige begrundelser, da begrundelsen i 2017 også var, at de dengang var under 18 år, samt at DTF ikke havde et elite-setup, der gav mening at støtte.

Det blev tilføjet, at Clara og Holger nu vurderes at kunne opfylde målsætningen om top 8 potentiale inden for de næste 4 år, og derved har Clara og Holger banet vejen for, at det nuværende støttekoncept giver mulighed for at støtte talentarbejdet i DTF.

Mulighed for yderligere midler fra Salling Fondene

Det oplyses endvidere, at Team Danmark har modtaget fondsmidler fra Salling Fondene, hvilket giver yderligere mulighed for at søge penge til elitearbejdet.
Til foråret fremsendes ansøgningskriterier, ansøgningsskema, ansøgningsområder mm. til forbundene, som herefter udarbejder ansøgning til Team Danmark, hvis de finder det relevant indenfor de opstillede kriterier.
DTF er indstillet på at arbejde for, at flest mulige af disse midler målrettes tennis.

Team Danmarks orienterede 3. december under overskriften “Team Danmark lægger sporene for 2022” om, hvorledes den samlede støtte på 85. millioner kr. er fordelt mellem de forskellige forbund, hvor de 400.000 kr. til DTF ligger i den beskedne ende med det næstlaveste beløb foran Dansk Karate Forbund med 240.000 kr.

I den høje ende af skalaen findes håndbold med 12 mill., fodbold 9,25 mill., sejlsport 8,298, rosport 7,8 mill., badminton 7,4 mill., cykling 7,389 mill., svømning 5,8 mill. ishockey 5,2 mill.

I mellemgruppen findes kano & kajak 3,9 mill., golf 2,35 mill., orientering og atletik hver 2 mill., skydning 1,75 mill, parasport 1,5 mill., ridning 1,4 mill., bowling 1,26 mill., dans 1,25 mill., motorsport 1,0 mill.

Andre forbund, som modtager mindre end 1 million kr. er bordtennis 500.000, automobil og brydning hver 800.000, triatlon 700.000.

Clara og Holger indplaceret som eliteatleter

Team Danmark blev desuden spurgt, hvor Clara og Holger er indplaceret under kategorien “Atletniveuer”, som er beskrevet på side 13 i “Strategiske Prioriteringer og Støttekoncept for dansk eliteidræt 2021-2024“, som omfatter “Verdensklasseatleter”, “Eliteatleter” og “Bruttogruppeatleter”
Team Danmark har sammen med DTF vurderet, at Clara og Holger inden for en treårig årrække kan opnå præstationer til OL og Grand Slams, der kvalificerer dem til en indplacering som eliteatleter, der har resultatperspektiv til top 8 ved VM/OL og/eller medalje ved EM.
Da der i tennis – og flere andre forbund – ikke afvikles EM og VM foretages sammen med forbundene en samlet vurdering, hvor ranglister også kan indgå, og Team Danmark har sammen med DTF vurderet, at Clara og Holger inden for en treårig årrække kan opnå præstationer til OL og Grand Slams.

I sportsgrene, hvor der afvikles EM, VM og OL, kan udbyttet af Team Danmark støtten gøres op i antallet af medaljer, hvorimod det ikke kan gøres op på samme måde i tennis, men hvis resultater ved Grand Slam og i de øverste WTA-kategorier samt rangliste-placeringer indgår i vurderingen af “payback” værdien, har støtten til Caroline Wozniacki i høj grad været en god investering.
Desuden har det uden tvivl haft stor PR-værdi, at Caroline har været med til at sætte Danmark på verdenskortet i en af de største globale individuelle sportsgrene, men Team Danmark bruger ikke PR-værdi som parameter for støtte, da der ifølge svaret fra Team Danmark i givet fald ville være mange sportsgrene, som ikke vil modtage støtte.
Desuden findes ingen valid målestok for den effekt.

Som et parameter for samarbejde med Team Danmark anføres sportens internationale udbredelse, således at der skal være et højt konkurrence niveau i de sportsgrene, der modtager støtte, hvilket tennis opfylder i rigt mål som følge af de resultater, som Clara og Holger har opnået.

Styrkelse af elite-setup via samspil

Som det fremgår af pressemeddelelsen fra DTF, vil midlerne være målrettet de juniorer, der i 2022 skal spille junior Grand Slams eller er på tærsklen dertil, hvilket umiddelbart er lidt færre end en håndfuld juniorpiger, når man tager udgangspunkt i ITFs juniorrangliste.

Udover støtte til rejser og rejsecoach kan disse juniorer nyde godt af Team Danmarks ressourcer indenfor ’second opinion’ i forbindelse med skader, sportsernæring, sportspsykologi og dual career, der er samspillet mellem det sportslige og en uddannelse.

Efter at Danmarks Davis Cup kaptajn Frederik Løchte Nielsen har valgt at indstille sin aktive karriere, kan disse juniorer også nyde godt af hans ekspertise og erfaring, idet han fra 1. februar 2022 er ansat som træner på DTF’s elitemiljø, der holder til på KB.

Juniorerne får nemlig mulighed for at deltage i træningen på KB, hvor der endvidere er træningsbase for de bedste seniorer, som primært omfatter spillere, der indgår i bruttotruppen til Davis Cup og Billie Jean King Cup.

Træningen på KB vil blive forøget fra 2 til 3 gange om ugen, og der vil blive et mere formaliseret rejse-setup til ITF World Tennis Tour turneringer, så spillerne i højere grad kan rejse sammen og have en coach med.
Økonomien hertil bliver dog ikke dækket af Team Danmark midlerne.

Både de juniorer, som Team Danmark støtten er målrettet til, samt mange af de spillere, der er omfattet af DTF’s elitemiljø, er desuden tilknyttet Leschly Tennis Foundation (LTR), som de seneste par år har haft en dynamisk gruppe, som ændres lidt fra sæson til sæson.
Lige nu er der tilknyttet 16 juniorer og 9 seniorer hos LTR , hvor der opereres med et budget på omkring 2½ million kroner.

I flere tilfælde har en coach fra Leschly Tennis Foundation ledsaget spillere ved turneringer under ITF.

Forrige artikelTurneringer uge 5: Holger på grus i Argentina. Torpegaard tilbage på sporet
Næste artikelATP Cordoba: Nyt 1. runde exit til Holger Rune i fejlbehæftet kamp
Avatar photo
Ole Dalsgaard Jensen er en erfaren tennisentusiast. Han er tidligere formand, træner og leder for NTK-Amager, har siddet i bestyrelsen i KTU og spiller i dag tennis som motionist.