Både Clara Tauson og Holger Rune tilhører deres årganges bedste i Verden, men selvom der har været en del medie-opmærksomhed, er både tilbud om danske sponsorater og økonomisk støtte fra Team Danmark udeblevet

Da Tennisavisen tidligere stillede spørgsmålet, om tennis-talenter kun kan nå til tops, hvis forældrene har økonomi til at hjælpe dem på vej, var konklusionen meget tæt på at være et rungende “JA”.

Kan talenter kun nå til tops, hvis forældrene har økonomi dertil?

Som det fremgår af ovenstående artikel, førte Clara Tausons fornemme OL-medalje og Holger Vitus Nødskov Runes suveræne titel som U14-Europamester til, at de begge i flere tilfælde optrådte i TV-interviews, og omtaler i flere landsdækkende medier bevirkede, at også “hr. og fru Danmark” blev gjort opmærksom på, at der er gode udsigter til, at der også kan være danske tennis-spillere i Verdens-toppen, når Caroline Wozniacki formentlig i en overskuelig fremtid lægger ketsjeren på hylden.

Da Clara efterfølgende allerede i sin tredje optræden på Women’s Pro Touren vandt titlen ved Stockholm Ladies som 14-årig – efter at hun i sine to første turneringer nåede henholdsvis semifinalen i Antalya og finalen i Djursholm Ladies i Stockholm – førte dette ligeledes til medieomtale, og der blev desuden bragt video-indslag, som Tennisavisen havde formidlet til danske TV-stationer.

Holger har siden U12-tiden været suveræn i sin aldersgruppe i Europa, og efter U14 EM-titlen fortalte han i et TV-interview, at hans næste store mål var at vinde en ITF-titel, og dette mål blev indfriet hele 2 gange, idet han i august vandt en Grade 4 i Riga og endnu en Grade 4 i Nairobi i starten af december.
Ingen af disse bedrifter førte dog til yderligere omtaler i TV eller landsdækkende medier.

Der var heller ikke den store medie-bevågenhed, da Clara deltog i de 2 prestigefyldte juniorturneringer Eddie Herr og Orange Bowl i Florida, hvor hun i den førstnævnte var en af de få deltagere, der for alvor kunne presse ITF-ranglistens no. 1, Whitney Osuigwe (USA), der vandt titlen i både Eddie Herr og Orange Bowl, hvor en sygdomsramt Clara tabte i 2. runde efter at hun i 1. runde med 6-1, 6-0 havde “udraderet” den amerikanske U18 mester, som desuden var sidste års vinder af U16 ved de samme to turneringer.
Sidstnævnte resultat blev dog bemærket hos Ekstrabladet, der – med link til Tennisavisen – omtalte præstationen.

Team Danmark ikke afsat økonomi til tennis 2017-2020

Team Danmark har tidligere anført, at deres støtte foregår via specialforbund, og at Dansk Tennis Forbund ikke har et elite-setup, som det giver mening at støtte.
Efter udgivelsen af førnævnte artikel, har Tennisavisen modtaget disse uddybende svar fra Team Danmark:

Det er Dansk Tennis Forbund, der står for talentudviklingen af de unge spillere. Vi håber lige som alle andre, at det lykkes at udvikle en kommende dansk tennisstjerne på herresiden. Det ville være fantastisk for dansk tennis.
Holger Rune har leveret nogle meget flotte præstationer, og han er et spændende talent, som vi naturligvis også følger.

Det er dog for skrøbeligt at vurdere et talents niveau før puberteten. Det viser al erfaring. Forskning viser desuden, at der først er en stærk sammenhæng mellem ungdomsniveau og senere seniorpotentiale på højeste niveau, når spillerne er omkring 18 år.

Team Danmark har tidligere støttet et elitecenter i Farum, hvor bl.a. Caroline Wozniacki trænede. Hun fik f.eks. Team Danmark-støtte til supplerende undervisning.
Team Danmark støtter ikke længere talentarbejdet i Dansk Tennis Forbund. Samarbejdet var hægtet op på en aftale om, at de dygtige juniorer skulle etablere sig som seniorer på højt internationalt niveau.
Det lykkedes desværre ikke for nogle af dem i perioden 2009 til 2015. Hvis Holger Rune forsætter sin gode udvikling og bliver en af verdens bedste juniorer, kan han godt blive støtteberettiget hos Team Danmark i løbet af de kommende år. Det håber vi alle sammen på.

I forhold til Clara Tauson er vi i dialog med hendes familie, Dansk Tennis Forbund og Bakkegårdsskolen i Gentofte, for at finde en løsning på nogle særlige udfordringer i forhold til hendes mange rejsedage. Vi har et godt samarbejde med Gentofte Kommune, som også er en af Team Danmarks Elitekommuner, og der er et fælles ønske om at løse nogle af de udfordringer, hun står med i forhold til hendes skolegang. Vi taler jævnligt med Dansk Tennis Forbund om forskellige udviklingspotentialer i talentarbejdet, og vi håber ligesom alle andre, at det lykkes at udvikle en kommende dansk tennisstjerne. Det ville være fantastisk for dansk tennis og dansk idræt.

Både Clara Tauson og Holger Rune har leveret nogle meget flotte præstationer. De er spændende talenter, som vi naturligvis også følger og håber, vil udvikle sig til topspillere de kommende år.

Da Team Danmark offentliggjorde deres støtte-koncept for 2017-2020, var der – udover de førnævnte tiltag omkring undervisning – ikke afsat kontante midler til den fortsatte tennismæssige udvikling for hverken Clara eller Holger, hvilket samtidig illustrerer, at Team Danmarks koncept – hvor man primært støtter udøvere over 18 år – passer dårligt overens med tennissportens behov.

Det netop er i de kommende år, at både Clara og Holger har brug for den støtte, som kan bringe dem videre mod toppen, da det er velkendt, at tennis er en af de største individuelle sportsgrene, hvor det er aller-sværest at nå Verdenseliten.
Team Danmark har tidligere sammen med dansk tennis vist vejen til, hvordan det kan lykkes at hjælpe et talent til toppen, da Caroline Wozniacki via elitecentret i Farum fik Team Danmark støtte gennem junior-karrieren.

Selvom både Holger og Clara har vist, at de har et tilsvarende potentiale, undlader Team Danmark alligevel at udnytte chancen for at være med til at løfte dem det næste afgørende skridt videre, så de i løbet af de kommende år med optimale betingelser formentlig kan etablere sig i eller tæt på verdens-toppen.

Aneke Rune forstår ikke, hvorfor Team Danmark fokuserer så meget på OL og VM medaljer i “snævre” sportsgrene på bekostning af en af de helt store sportsgrene som tennis, hvor det handler om at vinde pokaler, og hun påpeger at en forudsætning for at nå til tops i tennis er, at man helt fra 12-13 års alderen har rig mulighed for at konkurrere på højt internationalt plan.
Derved kan de største talenter inden 18-års alderen opnå et niveau, hvor de på grund af de store præmiebeløb ikke mere har brug for økonomisk støtte, og hun nævnte i den forbindelse 15-årige Marta Kostyuk (CRO) som et aktuelt eksempel.

Aneke foreslår derfor, at der tages en dialog med Kulturministeriet om at sikre en støtteordning, der kan rumme sportsgrene, hvor man er nødt til at specialisere sig tidligt, hvis man skal have en chance for at nå til tops.
Desuden anfører hun, at OL langt fra har samme prestige som Grand Slam og andre titler i tennis, og da der ikke afvikles VM i tennis, vil Team Danmarks fokus på medaljer være næsten umuligt at indfri i tennis, hvor Caroline Wozniacki til gengæld har skabt væsentlig mere opmærksomhed – og dermed “payback” for investeringen – end en hvilken som helst OL- eller VM-medalje.

Euforien efter Caroline Wozniackis første Grand Slam titel ved Australien Open illustreret på tydeligste vis værdien af, at en dansk sportsudøver når helt til tops i en sportsgren som tennis.

Sponsorer forudsætter eksponering på TV – og medier

Tilsyneladende har den førnævnte mediefokus endnu ikke ført til henvendelser fra potentielle danske sponsorer, og derfor har Tennisavisen spurgt Simon Bastiansen, som har erfaring med sports-sponsorater, hvad årsagen kan være.
Simon svarede således:

Det drejer sig om eksponering, og så længe der ikke er TV på, så er det et langt sejt træk, desværre. Caroline W havde det på samme måde.
Hvis Clara bliver ved med at vinde og stjæle overskrifter via sejre, skal der nok komme en sponsor.
Chancen er dog større hvis hun bliver tilknyttet en agent a la F-Reklame eller andre, som har kontakterne, kender priserne og kan få overtalt potentielle sponsorer, at de er med på en rejse, som kan ende med noget stort.
Se det som en investering i starten – lidt a la e-boks med Carloline W og i dag en meget mindre sponsor pga for meget udenlands eksponering“.

Simon anfører desuden, at Caroline med sin historik kan have banet noget af vejen for Clara, og han forudser derfor en sværere rejse for Holger.

Aneke Rune tror på, at igangværende bestræbelser vil gøre det muligt at rejse midler – også uden TV – men sponsorerne kommer ikke af sig selv, og derfor skal de opsøges, og ideen skal sælges som enhver anden “vare”, hvilket hun finder helt rimeligt.
Hun tilføjer dog, at jo mere opmærksomhed, der er på spillerne, des lettere er det, men her betyder trykte medier efter hendes opfattelse lige så meget som TV.

DTF er ikke bekymret for talenters rejsemuligheder

Selvom Dansk Tennis Forbund ikke har ubegrænsede midler til rådighed, er både DTFs Sportschef Jens Anker Buus Andersen og Direktør Klaus Nørby Jakobsen overbeviste om, at der gennem sponsoraftalen med formueforvalteren C WorldWide og en række andre tiltag vil være økonomisk baggrund for at sammensætte et program, der i samarbejde med spillernes klubber og familier sikrer en hensigtsmæssig sæsonplanlægning for den talenttrup, der primært satses på, hvilket udover Clara og Holger er Elmer Møller, Hannah Viller Møller og Sebastian Grundtvig.
De 2 sidste billeder er taget af Kennet Havgaard for DTF.

Som nævnt er der ingen kontant økonomisk støtte fra Team Danmark, som dog er til rådighed med ekspertise og rådgivning, eksempelvis også på de psykologiske, fysiske og ernæringsmæssige områder.
Desuden oplever DTF i dialogen med Team Danmark en stigende forståelse for, at tennis kræver en specialisering tidligere end i de fleste andre sportsgrene.

Dette indtryk bekræfter Team Danmarks Kommunikationschef, Christian Blomgren overfor Tennisavisen, idet DTF er i gang med nogle spændende tiltag, der kan opfylde de kriterier om et elite-setup, som Team Danmark kan støtte, og derfor afviser han ikke, at kontant støtte kan komme på tale i nær fremtid.

“Crowd-funding” er et af de initiativer, som DTF i samarbejde med C WorldWide vil gøre brug af, hvorved både firmaer og privatpersoner kan støtte konkrete projekter, som eksempelvis kan være at rejse midler til deltagelse i Grand Slam og andre større begivenheder.
I nogle af de facebook-grupper, hvor mange interesseret følger med i Caroline Wozniackis karriere, har medieomtalen skabt en stadig større interesse for de unge talenter, hvilket især Claras og Holgers præstationer har bidraget til, og i både “Verdens bedste Wozniacki”, “Caroline Wozniacki & WTA Update” samt “WTA Tennis – TV-dækning i Danmark” er admin-grupperne indstillet på at være med til at informere herom og opfordre deres medlemmer til at bidrage med økonomisk støtte.

Clara Tauson afbud pga. ressource problemer

Som optakt til 2018-sæsonen har Clara efter hjemkomsten fra Florida gennemført et målrettet træningsprogram, som vurderes at løfte hende yderligere både tennismæssigt og rent fysisk.
Dette program blev prioriteret frem for at deltage i juniorernes udgave af Australian Open, da hun på grund af sin unge alder kan få flere muligheder for at spille Grand Slam senere i år og de kommende år.

I stedet var Clara omkring måneds-skiftet januar-februar tilmeldt to $15.000 turneringer i træk på Women’s Pro Touren i Antalya, men efterfølgende er hendes tilmelding trukket tilbage, hvilket ifølge Søren Tauson skyldes, at der ikke er økonomi dertil.
Søren har tidligere anført, at det skønsmæssigt kræver størrelsesordenen 700.000 kr. årligt at sikre, at et dansk talent har tilsvarende muligheder som konkurrenterne fra de traditionelle tennis-nationer.