Et nyt tennis Danmark!

Dansk tennis har virkelig formået at inspirere og udvikle sporten i en positiv retning i de senere år. Klubberne blomstrer i hele landet og de melder tilbage, at de aldrig har haft en så stor medlemsfremgang og glade medlemmer som nu.

Fællesskaber blandt ungdom, senior, forældre, trænere og ledere skyder både op internt i klubben og mellem klubberne og det har skabt en helt unik fællesskabsdynamik vi aldrig tidligere har set i dansk tennis.

Aldrig har vi haft så mange, der vil være tennistrænere i Danmark som nu. Kurserne er fyldt med nye trænere fyldt med energi og tro på fremtiden. Det smitter af på den ældre genration af trænere, der med glæde giver deres viden videre til den nye generation af trænere.

Turneringerne er fyldt op over hele landet og man ser helt nye turneringsformer vi ikke tidligere har set på dansk grund. Spillerne føler sig inspireret af de mange deltagere og bliver i langt højere grad hængende under turneringerne for at hygge sammen med deres venner.

Ikke nok med det så er det danske erhvervsliv begyndt at interessere sig for dansk tennis og det har skabt helt unikke muligheder for dansk elite tennis. De stærke fællesskaber klubberne har skabt er mange steder begyndt at blive støttet af erhvervslivet, der virkelig har fået øjnene op for tennissportens nye historie fortælling.

Mange andre forbund besøger danske tennisklubber for at finde opskriften på den store succes dansk tennis har haft de senere år.

Opskriften på dansk tennis succes er bl.a. en ny tankegang inden for stort set alle områder, der påvirker sporten. Her er fire vigtige områder, men de kan selvfølgelig ikke stå alene.

Flere ved mere
Det politiske system er blevet langt mere åbent og tingene bliver ikke besluttet af en eller to bestyrelsesmedlemmer. Klubbens medlemmer bliver inddraget i beslutningsprocesserne og det har betydet, at langt flere deltager i arbejdet med at udvikle klubberne. Åbne bestyrelsesmøder hvor medlemmerne kan komme med input, dialogmøder i forhold til problemløsning og politiske udviklingsforløb med tanke på at skabe fremtidens tennisklub. En ny politisk kultur er skabt.

Tillid og frihed
Trænerne i klubberne har fået langt mere indflydelse på deres arbejdsforhold. Det har skabt helt nye muligheder for den enlige mor, der gerne vil være træner, faren der skal hente børnene om torsdagen, da konen selv arbejder, den selvstændige der arbejder halv tid med sit firma eller den udsatte, der ikke orker at arbejde fuldtid af forskellige grunde osv. Det har skabt interesse for trænerfaget på en helt ny måde og mange trænere stopper ikke længere, da de føler de kan bidrage på en positiv måde. Lysten til at skabe har aldrig været større.

Fleksibilitet, kvalitet og nytænkning
Alle klubbens aktiviteter og faciliteter tager udgangspunkt i fleksibilitet, kvalitet og nytækning, da alt fremtidsforskning inden for idræt vægter de tre parametre højt. Det betyder klubberne, lederne og trænerne hele tiden udvikler på produkter/tilbud og undervisning. Det skaber dynamik og sammen med den nye politiske kultur er det en innovationsbombe.

En ny historie fortælling
Tennissporten har skabt en ny historie fortælling om sig selv. Den handler ikke kun om at slå til en bold. Den handler om mennesker, værdier og passion. Eksempler på det er spilleren der voksede op under sværere kår, men klarede sig igennem til toppen. Træneren der skabte fællesskabet der opnået flotte resultater. Lederen der skabte et enestående miljø for børnene osv.

Vi står med en helt unik mulighed for at skabe et nyt tennis Danmark. Det her var bare en lille del af de tanker jeg går rundt med i forhold til at skabe noget bedre end det vi har dag. Jeg tror vi skal skabe et fremtidsbillede før vi kan ændre på tingene. Vi mennesker styrer nemlig imod det vi taler om eller ser på. Derfor vil jeg bare illustrere med min fiktive virkelighed, hvordan vi kunne se en ny fremtid.