Det er en god historie, og den gode historie skal bredes ud og følges op.

af Jørgen Nørgaard

Foråret 2019 var politisk hektisk, i hvert fald i de højere skylag – på jorden tumlede folk rundt, som de plejede, forsøgte at finde nogen at spille med, hvilket er stadig større udfordring!

Tennis i det jyske er under hårdt pres og tiden er kommet til, at der skal sadles om – der skal skabes fællesskab, netværk, relationer og holdånd.

Over de seneste mange år har vi oplevet en decimering af klubberne, vi har oplevet en mere og mere anonymisering af unionen, og vi ser, at forbundet i højere og højere grad tager over på områder, som naturligt burde ligge hos unionen eller endnu mere decentralt.

Klubberne oplever, at der bliver længere og længere afstand til forbundet og unionen, og alle tænker kortsigtet på at sikre sin økonomi og drift. Hvilket jo er helt naturligt!

De senere år har interessen for deltagelse i arrangementer været mere og mere vigende og der er brug for en ændring af holdningen til at deltage i arrangementer uden for egen klub, både for seniorer, men især for juniorer.

Der er behov for, at der udvikles og afholdes arrangementer for ungdomsspillere, hvor det sociale er i fokus, spillet og ikke nødvendigvis kampe om point, medaljer og store pokaler. Vi skal have genskabt en kultur, hvor spillerne også finder det naturligt at komme ud og spille med andre spillere.
Denne holdningsændring skal i første omgang ske hos klubberne og klubbernes trænere, hvor motivationen også skal initieres. Det er også klubberne, som skal tage ejerskab og stå for den praktiske gennemførelse af arrangementerne.

Hvordan får vi flyttet ejerskabet fra organisationen til klubberne, deres ledere og trænere – jeg tror, vi gør det gennem at skabe netværk og skabe relationer.

Tennisnetværk NORD
I Vendsyssel har vi gennem det seneste år udviklet et bestående netværk og udviklet et nyt. Unionen har en række klubnetværk og med afsæt i dette og et puf fra Sindal, Bindslev-Tversted og Hirtshals tennisklubber, som havde søgt og fået midler fra unionen og Hjørring Kommune til aktiviteter fik vi åbnet og udvidet dette netværk til alle tennisklubber i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner. Ledere fra dette netværk mødes jævnligt og udveksler erfaringer, planlægger aktiviteter for juniorer og varetager træneruddannelse.

En knopskydning på klubnetværket er et trænernetværk, som også mødes med jævne mellemrum til erfaringsudveksling, inspiration og udvikling
Netværksmøderne bliver nærværende, de bliver hands on, og der skabes via relationer en gensidig forpligtelse til at medvirke til at de ting som aftales også følges til dørs og understøttes.

Der er brug for, at organisationen medvirker til skabe denne relation og gensidige forpligtigelse; dette skal ske ved at generalforsamlinger i højere grad kommer til at dreje sig om tennis, tennisaktiviteter og så skal der gensidigt vises både respekt og ansvarlighed.

Der findes en række spændende tilbud. Klubberne oplever, at de kommer fra flere interessenter, koordineret i større eller mindre grad, og mangler der tilbud, opstår grupper, semiprivate interessenter og pludselig ender man måske endda med en unødvendig konkurrence, som slet ikke er til gavn for spillerne, idet konkurrencen ofte resulterer i en spredning af deltagerne og dermed bliver udbyttet af det enkelte arrangement ikke det ønskede og mange bliver aflyst.

Vi skal i klubberne også huske, at vi er en del af en forening, som er os selv, og derfor sidder vi også med et stort ansvar for den udvikling, som har været, men vigtigst af alt vi sidder også med ansvaret for, hvordan vores fremtid skal se ud.

Klubberne og organisationen skal bringes tættere på hinanden og endnu tættere på spillerne.

Organisationen er udfordret, og det er klubberne også!