KBs sportschef Mikkel Nørby har valgt at stoppe på KB pr. 29. februar 2020

Efter ni år i spidsen for Danmarks største og mest succesfulde tennisklub, har Mikke Nørby valgt at søge nye udfordringer i fremtiden. Mikkel giver udtryk for at han også fremadrettet vil arbejde med tennissporten, men nok i en noget friere iværksætter-rolle, som giver mulighed for at beskæftige sig med bl.a. privattræning, camps og workshops. Desuden lægger Mikkel vægt på at familien skal have en højere prioritering.