Efter i flere år at have rost egen indsats uden at det kunne aflæse indsats på medlemstallet lykkedes det. I 2018 kunne dansk tennis notere sig en fremgang på næsten 2000 medlemmer.

Kurven er knækket.

Igennem flere årtier har medlemstallet nærmest kun gået den forkerte vej. Derfor står 2018 tallet i skærende kontrast. Fra 70.698 medlemmer i 2017 til 72.632 i 2018. En vækst der ikke er set magen i flere årtier. Det er især samarbejdet mellem DGI og Dansk Tennis Forbund, der er årsagen til, at flere igen vælger tennissporten til. De to organisationer samarbejder via projekt ”Bevæg dig for livet” for at få flere til at dyrke ketsjersporten. Det overordnede mål med projektet er, at gøre danskerne til et af de mest aktive folkefærd i verden.

De nye tal vækker, ikke underligt, stor glæde i begge organisationer.

”Det er en utrolig flot medlemsfremgang og på alle måder en fantastisk historie om samarbejdets ånd. Samarbejdet mellem DTF og DGI har båret frugt. Væksten er dog primært klubbernes fortjeneste. De arbejder hårdt med tiltagene, og de dygtige trænere og frivillige skaber hver dag energi, smil og glæde ved spiller,” siger Jesper Munk, idrætsansvarlig konsulent i DGI Tennis, og Emil Bødker, direktør i DTF til tennis.dk.

Vedholdenhed giver pote

Tennissportens dag er ikke noget nyt fænomen. Med andre ord har den fælleskoordinerede åbent hus dag i landets tennisklubber også været der i mange år med medlemsnedgang. Ifølge visionsleder i Bevæg dig for livet – Tennis, Lorenz Sønderby, skal fremgangen i høj grad ses som et produkt af klubbernes evne til at levere opsøgende arbejde.

”Vi oplever generelt, at flere klubber bliver mere proaktive i forhold til at synliggøre sig i lokalområdet, blandt andet ved hjælp af Tennissportens Dag,” fortæller Lorenz Sønderby til tennis.dk.

”Det er en sund og positiv udvikling for dansk tennis, at flere klubber har fået øjnene op for den store målgruppe af voksne motionister, så der også tilbydes social holdbaseret træning til de medlemmer, som ikke er turneringsaktive,” lyder det videre fra Lorenz Sønderby.

I mange år har det været en tennisklubs natur, at motionisternes kontingenter gik direkte til at drive klubbernes eliteafdeling. Sådan er det uden tvivl stadig mange steder. At tænke et medlem blot betaler sit medlemskab uden at forvente, at der kommer noget den anden vej er bare ikke holdbart i 2019. Med flere motionsmuligheder end nogensinde før er klubberne nødt til at gentænke de produkter, de har på hylden. Og med en ældre generation der de kommende år bliver større og større og samtidig friskere og friskere, så er potentialet her så stort, at man nærmest ikke har råd til ikke at satse på dem.

Mange bække små

Udover Tennissportens dag har også flere af koncepterne fra Bevæg dig for livet været med til at aktivere i landets tennisklubber. 8.300 deltagere i Tennissportens dag gav afkast i 2000 nytegnede medlemskaber rundt om i de danske tennisklubber.

Med koncepter som Familietennis og Voksenintroduktion har Bevæg dig for livet-koncepterne været med til at gøre aktiviteterne flere og mere målrettede i tennisklubberne. Eksempelvis oplevede Søvang Sportsklub, hvordan Familietennis var en sjov aktivitet, hvor man var sammen med sine børn. Det koncept var hovedårsagen til, at klubben oplevede en fremgang fra 90 til 130 medlemmer i tennisafdelingen.

Går man i detaljen med de mange tal, der hvert år udgives af DIF og DGI, kan man se, at det er de ”rigtige” steder tennissporten i Danmark oplever vækst. Det er på de helt små 0-12 år (113 spillere mere, aldersgruppen 25-59 år (plus på 832 spillere) og spillere over 60 år (1127 flere). Det er de tre aldersgrupper man har kørt målrettede kampagner for at få fat i, det er indtil videre lykkedes.

”Bevæg dig for livet–tennis har igen i år vist, at klubber, der deltager i samarbejdet kommer ud med gode initiativer og medlemsfremgang. Det er vores indtryk, at mange klubber har fået fornyet energi og nye tiltag. Samarbejdet med Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis er inde i en rigtig god og nyttig udvikling,” siger Henrik Thorsøe Pedersen, formand for DTF, og Mogens Spangenberg, formand for DGI Tennis.

Det er også værd at bemærke, at klubber der alene er medlem af enten DGI eller DTF ikke har oplevet fremgang set over hele landet. Det er klubber, der er medlem af begge forbund, der har oplevet en fremgang på 4,3 procent.

Det går fremad. Det går godt. Perspektiverne er gode. Særligt hvis den gode udvikling, hvor mange klubber forsøger at koble sig på udviklingen i Padel-sporten fortsætter. De mange anlæg kan gøres endnu mere alsidige og aktive med en sportsgren, der har lighedspunkter med tennis, men måske er lettere at komme i gang med. For man skal heller ikke glemme, at sporten i Danmark stadig lider. For 30 år siden var medlemstallet langt over 100.000. Det var de gyldne tider, hvor medlemmerne kom af sig selv. Det gør de ikke længere. Skal tallet de kommende år vokse, så kræver det endnu mere hårdt arbejde rundt om i klubberne.