Fremover bliver antallet af unioner i Danmark reduceret fra fire til tre. Det sker efter både KTU og SLTU har valgt at nedlægge sig selv. I stedet oprettes Tennis Øst som en fusion mellem de to unioner.

I Jylland gjorde man det for en del år siden, lagde de regionale unioner sammen til en stor. Lolland-Falster blev slugt op af SLTU for en del år siden. Nu står det så fast, at SLTU og KTU også ophører med at eksistere som selvstændige unioner. Tirsdag den 23. April besluttede SLTU først at nedlægge sig selv. Det samme har KTU på et tidligere tidspunkt også valgt at gøre. I forlængelsen af nedlæggelsen af SLTU den 23. April blev det afholdt stiftende generalforsamling i Tennis Øst. Tennis Øst vil fremover være tennisunion for hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Og stemningen var da også speciel i Idrættens Hus i Brøndby, hvor de to møder foregik.

”Da der blev snakket efterfølgende sagde enkelte, man burde da have holdt 1 minuts stilhed for SLTU. Det er trods alt en union med mere end 100 år på bagen, man har lagt i graven. Det var en historisk dag, på alle leder og kanter,” fortæller Martin Jørgensen.

Martin Jørgensen fra Ølstykke Tennis Klub blev på den stiftende generalforsamling i Tennis Øst valgt som den første formand i den netop etablerede union. For ham var det, sammen med den øvrige bestyrelse, sidste skridt i en lang rejse. En rejse, hvor man via møder og dialog har arbejdet på at få gennemført først nedlæggelsen af de to unioner, dernæst etableringen af Tennis Øst. En rejse der på alle måder giver mening, hvis man spørger Martin Jørgensen.

”KTU og SLTU samarbejdede i forvejen om mange af de vigtige ting, holdturnering eksempelvis. På den måde gav det mening, at vi åbnede op for en sammenlægning. Ved kun at have 1 bestyrelse gør vi beslutningsvejen kortere og skaber mere dynamik. Tidligere kunne beslutninger bliver trukket i langdrag, fordi begge bestyrelser skulle tage stilling til det. Misforståelser kunne opstå de to bestyrelser imellem, selvom man i bund og grund var enige om en problemstilling,” fortæller Martin Jørgensen.

Nærdemokrati i yderste potens

Når to unioner smelter sammen til en kan det i udgangspunktet virke som en centralisering af magten. For den nye formand i Tennis Øst er det dog vigtigt, at den nye konstruktion bliver det modsatte af en centralisering. At klubberne føler, at alting er som det plejer. Men også at de stadig har indflydelse på, hvilke ting der sker. For målet er, at der skal skabes endnu flere aktiviteter til gavn for klubberne.

– Vi har valgt, at det er generalforsamlingen der direkte vælger Formand, Næstformand, Kasserer samt unionens repræsentant til DTF´s bestyrelse. På den måde bliver de poster ikke noget bestyrelsen kan fordele imellem sig. Det er et klart signal om, at klubberne skal have magten i Tennis Øst, forklarer Martin Jørgensen.

Valget af medlem til DTF´s bestyrelse er opstået i kølvandet på vedtægtsændringerne i Dansk Tennis Forbund. Her besluttede man, at det ikke nødvendigvis er en unions formand, der skal sidde i bestyrelsen i DTF. Derfor er det generalforsamlingen i Tennis Øst, der vælger hvem, de ønsker skal repræsentere dem i DTF´s bestyrelse. Et valg der faldt på Joakim Thörring.

”Den konstruktion er jeg meget glad for. Som formand er det meget, også at have en ”DTF-kasket” på. Det giver mig mulighed for at agere på andre områder. Eksempelvis i samarbejdet med de øvrige unioner, JTU og FTU. Her ser jeg frem til at gå i dialog med deres formænd. For der er uden tvivl mange områder, hvor vi kan få gavn af et samarbejde. Et samarbejde der ikke altid behøver gå via DTF, men som ofte kan blive udfordret, hvis alle formænd samtidig har DTF-kasketten på,” forklarer Martin Jørgensen.

Udover Martin Jørgensen som formand blev Henrik Klitvad valgt som næstformand. Lise Christoffersen blev kasserer, Joakim Thörring blev DTF repræsentant. De tre menige bestyrelsesmedlemmer blev Christian Eppers, Anne Wiberg og Cathrine Riis.

Mange vil uden tvivl bemærke, at der er en række navne, der går igen fra arbejdet i SLTU og KTU. Det er med vilje, hvis man spørger Martin Jørgensen. Han har selv været med i det arbejde, der endte ud med en succesfuld sammensmeltning af de to unioner. Netop derfor var han interesseret i posten som formand i Tennis Øst.

”Sagt lidt populært, så vil jeg gerne være med til at se skibet sejle, når jeg nu har været med til at bygge det. Jeg tror og håber ikke, klubberne i starten vil kunne mærke de store ændringer. På sigt skal de gerne mærke, at der kommer flere og nye tilbud. For intet må stå stille i en verden, hvor mængden af tilbud er større end nogensinde. Vi skal hele tiden have flere folk, i hele Danmark, til at fatte interesse for tennis. Men midt i det arbejde er det vigtigt at huske, hvor vi kom fra. Have respekt for de interesser, der måske ikke hele vejen er tilhængere af Tennis Øst, men som er ude i klubberne. Derfor var det for mig vigtigt, at formanden var en person, der havde været med i arbejdet, på godt og ondt, med at få etableret Tennis Øst,” forklarer Martin Jørgensen.

Næste skridt for den nyvalgte bestyrelse er et bestyrelsesmøde den 2.maj. Her skal arbejdsopgaverne fordeles. Alle aktiver fra de to tidligere unioner er i øvrigt overgået til Tennis Øst. Herunder også to fuldtidsansatte medarbejdere, hvilket bevirker aktiviteter som holdturnering og mesterskaber let kan fortsætte uforandret. Nu hedder det blot Tennis Øst og ikke SLTU/KTU.

Kendte ansigter vil tænke nyt

Selvom navnet er nyt og den nye konstruktion aldrig er set lignende, så bliver der stadig plads til kendte ansigter i tennis-regi. Den tidligere formand for Dansk Tennis Forbund, Henrik Klitvad, vil også være en del af bestyrelsen i Tennis Øst. Klitvad var formand for Dansk Tennis Forbund i 12 år, han sad i bestyrelsen i 18 år. Efterfølgende var han medlem af bestyrelsen i KTU op til nedlæggelsen af denne. Men hvorfor vil en mand, der har siddet for bordenden i bestyrelsen i forbundet, engagere sig i unionsarbejdet. For nogle vil det ses som et trin nedad, og det er lige præcis det der gør, at Henrik Klitvad har sagt ja til arbejdet først i KTU og nu som næstformand i Tennis Øst.

– I forhold til mit arbejde i DTF, så er vejen til klubber og klubbestyrelser blevet meget kort. Et arbejde jeg kastede mig over fra dag 1, da jeg trådte ind i KTU i 2018. Det savnede jeg, da jeg var i DTF. Jeg har i KTU haft nogle fantastiske møder med meget engagerede klubbestyrelser i København. Det er ganske simpelt en kæmpe tilfredsstillelse at se, hvordan et stykke frivilligt arbejde ude i klubberne kan gøre en stor forskel. Det er derfor jeg har valgt at træde ind som næstformand i Tennis Øst, for at kunne videreføre dialogen med alle klubberne i hele Tennis Øst og ikke mindst bestyrelserne i FTU og JTU,” forklarer Henrik Klitvad.

Henrik Klitvad har via sin store erfaring fra Dansk Tennis Forbund vigtig viden om, hvordan en organisation som en tennisunion/forbund ledes. Viden der er ekstra vital, når en helt ny skal etableres. Han ser forudsætningerne for Tennis Øst som gode, da den bliver etableret i forlængelse af to unioner med mange medlemmer og en sund økonomi.

”Politisk er unionen godt funderet, det samme er medlemsbasen med næsten 37.000 medlemmer. Dermed kan der fra starten blive udbudt den samme base af tilbud til klubberne, men fusionen giver flere muskler. Muskler der kan anvendes til at skabe ny spændende tilbud til klubberne fra deres union. Nu skal vi i bestyrelsen udarbejde et Politisk mål og strategi for unionen, som vil blive præsenteret på generalforsamlingen i 2020. Der har i mange år været et ønske om at kunne spille tennis på tværs af KTU og SLTU samt lave andre sportslige aktiviteter. Det er der nu blevet lyttet til, hvilket er positivt for alle interessenter,” fortæller Henrik Klitvad.

Han har allerede en lang række tanker til, hvordan Tennis Øst skal være meget mere end det, man tidligere forventede af en regional tennis union. Tanker der er funderet i, at unionen med sin størrelse og økonomi vil have flere muligheder. Det hele handler dog ikke om økonomi understreger Henrik Klitvad. Det handler i høj grad også om at turde tænke anderledes og nyt, set i forhold til, hvordan KTU og SLTU arbejdede.

”Det er vigtigt at bevare det, unionerne i dag kan. Turneringer, individuelle og holdturneringer. Derudover unions mesterskaber og lokale træningssamlinger. Men vi skal også turde tænke ud af boksen. Jeg forestiller mig et Leder akademi, hvor vi løbende kan uddanne og styrke frivillige ledelser og måske deres trænere. Projektledelse i forhold til klubbestyrelses udvikling og evt. tovholder i forbindelses med klubbernes udarbejdelse af politik, mål og strategi. Man kunne tænke sig Unionsmesterskaber på tværs af unioner, øget fokus på sponsorarbejde og samarbejde med udenlandske klubber,” slutter Henrik Klitvad.

Han understreger, at ideerne ikke er sat i system, endnu. Det er den nyvalgte bestyrelse der, i løbet af det kommende år, skal skrive de nye visioner for Tennis Øst ind i unionens politiske program. Store tanker i en tid, hvor flere spiller tennis i Danmark. En tid Tennis Øst og de nye perspektiver unionen giver går lige ind i. Vi vil på Tennisavisen følge den nye union i tiden frem mod den første generalforsamling i 2020.