Den markante tilbagegang i medlemstallene er til at mærke i tennisklubber landet over, men en af klubberne, der ihærdigt arbejder på at bremse denne nedgang, er Birkerød Tennisklub. Bestyrelsen melder nu ud, at de sigter mod at starte et nyt visionsprojekt.

Birkerød Tennisklub er i dag en af Danmarks mest veldrevne og succesfulde tennisklubber, der nu har sat sig for øje at indlede en dialog. I fællesskab med klubbens medlemmer, relevante interessenter, Rudersdal Kommune og idrætsorganisationen DGI ønsker Birkerød Tennisklub at starte et nyt visionsprojekt, som skal sætte skub i klubbens proces mod en fortsat positiv udvikling.

Projektets formål er at skabe en masse spændende visioner og idéer for tennisklubben og de fysiske omgivelser, og dermed være med til at forme klubben, lokalområdet og ikke mindst Rudersdal.

Klubdirektøren, Thomas Wahl og Birkerød Tennisklubs bestyrelse er i den sammenhæng gået sammen om at lave en plakat, der inviterer klubbens medlemmer til fælles dialog, hvor medlemmerne blandt andet får mulighed for at tage del i debatten på klubbens Facebook-side, eller gennem e-mails at komme med konkrete forslag og idéer til projektet.

Bestyrelsen melder desuden ud, at der den 18. november 2015 i Klubhuset i tidsrummet 19-21 vil foregå et møde, hvor de forskellige idéer og forslag vil blive samlet, præsenteret og debatteret under forsamlingen.