Efter flere årtier med karismatiske Boris Michailoff som formand for Tennisunionen i landets hovedstad blev en ny formand valgt på den netop afholdte generalforsamling. Udover formanden blev også en del af den øvrige bestyrelse skiftet ud. Tennisavisen har stillet den nyvalgte formand, Joakim Thörring, de oplagte spørgsmål efter generalforsamlingen.

Af Per Colstrup Vinkel

1. Hvad var baggrunden for den store udskiftning i bestyrelsen?

Fire medlemmer var på valg i år, her blev tre nye valgt ind – herunder formanden. Klubberne i KTU var blevet enige om, at der var behov for forandring i bestyrelsen og havde derfor sikret bred opbakning bag tre nye kandidater til de poster som var på valg. Klubberne ønskede at sætte nye kræfter ind i KTU – kræfter som kunne adressere unionens opgaver med friske øjne – herunder genoptage dialogen om samarbejde med SLTU. Klubberne anerkender i høj grad, det enorme arbejde den nu tidligere bestyrelse har leveret igennem en meget lang periode. Ikke mindst Boris Michailoffs betydning for sporten i sine 40 år som formand, er både anerkendt og respekteret.

2. Hvad er den nye bestyrelses vision og strategi med KTU?

Formålet med KTU er fortsat at sikre de absolut bedste vilkår for unionens klubber og dermed de mere end 10.000 tennisspillere i Københavnsområdet. Bestyrelsen arbejder målrettet mod at sikre en effektiv, lydhør og fremsynet tilgang til unionens rolle i udviklingen af dansk tennis. En rettidig og relevant kommunikation med klubber og spillere er et vigtigt fokuspunkt for bestyrelsen og udvalgene – et fokus som vil betyde ændringer ift. brug af både web og sociale medier. Derudover er arbejdet med at sikre et effektivt og tæt samarbejde med SLTU en absolut topprioritet. Et samarbejde mellem KTU og SLTU skal strikkes sammen, så der opnås fordele for såvel klubber som spillere i begge unioner. KTU og SLTU kommer dermed forhåbentlig til at fungere som en vigtig katalysator som skal sikre, at de spændende tiltag som søsættes på forbundsniveau, bliver implementeret på klubniveau til glæde for vores spillere.

3. Er valget af de nye folk til bestyrelsen et skridt mod en sammenlægning med SLTU?

Det er på nuværende tidspunkt et skridt mod et tættere samarbejde med SLTU.

4. Hvordan ser du på samarbejdet med DTF´s bestyrelse? Og hvad er her dine fokusområder?

Jeg ser min rolle i DTF’s bestyrelse som en spændende mulighed for at være med til at præge dansk tennis i en fokuseret bestyrelse, hvor såvel det effektive forbundsarbejde, som de langsigtede strategier for tennissporten er øverst på agendaen. Min interesse for tennis spænder vidt – lige fra den effektive klubudvikling med bredden i fokus, over trænergerningen, til at få dansk elitetennis til at fylde mest muligt internationalt. Et specifikt område som jeg forventer at fokusere på er tennis som en “vintersport”. Vores klima dikterer, at vi i Danmark spiller indendørs hovedparten af året, hvorfor klubbernes mulighed for at etablere de fornødne indendørsfaciliteter er helt afgørende for sportens trivsel og udvikling. Alt for mange tennisspillere skruer markant ned for deres aktivitet om vinteren, som en konsekvens af for dårlige – eller slet ingen – muligheder for at spille indendørs. Det bør vi bestemt kunne gøre bedre.

Med valget af den nye formand i KTU forsvinder 40 års erfaring fra bestyrelsen. Uagtet den nyvalgte formand udtrykker respekt for den afgående formands arbejde, så vil der med garanti komme til at ske andre tiltag end før i tiden. Skiftet på KTU-formandsposten er med Boris Michailoff´s mange år på posten naturligvis et af den slags der bemærkes. Kombineres dette skifte med de, der de senere år har været både i Jylland, på Fyn og i Sjællands Tennis Union, så står unionerne med ret grønne bestyrelser og formænd. Naturligvis er der fortsat rutinerede kræfter, men udskiftningen har været markant. En udskiftning der også vil være at føle i bestyrelsesarbejdet i Dansk Tennis Forbund, hvor unionsformænd fortsat er fødte medlemmer. Et arbejde Joakim Thörring nu træder ind i med erfaring fra såvel bredde og trænerarbejde. Og udover KTU-arbejdet, der naturligvis i første omgang vil have primær fokus, så vil også bestyrelsesarbejdet i Dansk Tennis Forbund blive interessant. Forbundet har efter en stor udskiftning i organisationen gang i at finde fodfæste som følge af mindre økonomi grundet manglende Team Danmark støtte og faldende medlemstal. Særligt det sidste er nøglen til at bringe dansk tennis tilbage på ret kurs, og med den nye KTU-formands meldinger om fokus på forskellige områder handler det i første omgang om at finde fælles fodslag med de andre unioner og bestyrelsen i DTF. Uden at gå i detaljer, så har samarbejdet mellem KTU og SLTU over de senere år ikke fungeret optimalt, en udfordring den nye formand allerede har italesat og forventer at forbedre markant over de kommende år. Om det betyder et stort samarbejde eller en decideret sammenlægning må tiden vise. Med de mange udskiftninger på øverste plan i dansk tennis er der kommet nyt blod og måske nye tanker om udviklingen af sporten. Tiden må vise, om det kan få gjort en ende på den dårlige spiral.