I foråret blev Henrik Thorsøe valgt til ny formand i Dansk Tennis Forbund. Kort efter smed den nye bestyrelse hele den daglige ledelse på porten og siden har man nærmest lukket ned for kommunikationen til klubber og medlemmer. Nu er det slut med de dårlige historier, lyder det fra bestyrelsen

Den eksisterende hjemmeside er gammeldags og for svær at finde informationer på. Sådan lyder det blandt andet i et langt skriv på selvsamme side af formand Henrik Thorsøe, der skriver på vegne af hele bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund. Derfor er man inden længe klar til at præsentere en ny hjemmeside for Forbundet. En side, der udover bedre brugervenlighed, også skal give klubber og medlemmer en lang række muligheder, der ikke eksisterer i det nuværende setup.

”Det varer ikke længe, inden vi tager en ny hjemmeside i brug. Den gamle er meget uoverskuelig og gammeldags, så vi glæder os til den nye, hvor I forhåbentlig (medlemmerne red.) også får nemme ved at finde de informationer, i skal bruge. Håbet er indenfor et par uger, ja der mange ting, vi samler op på lige nu,” skriver Henrik Thorsøe i nyheden, der blev publiceret på tennis.dk først i november.

Henrik Thorsøe kommer ikke ind på, hvordan man har forvaltet tiden siden man 27.juni meldte ud af Direktør Sune Irgens Alenkær, Pressechef Michael Tannis Beck og turneringsansvarlig Karsten Nielsen var smidt på porten. For kommunikation er det tydeligvis ikke anvendt megen tid på, hvilket har skabt grobund for masser af rygter og historier i den danske tennisverden. Historier der har stået usagt hen, da ingen af de tre afskedigede medarbejdere har udtalt sig, ligesom formand Henrik Thorsøe har været fåmælt i sine udtalelser.

”Alle fra bestyrelsen har fået signaler om, at tennis-Danmark mangler at høre noget. For at sige det lige ud, så har der været mange ting, så vi ikke har haft overskud til at sende informationen ud til jer. Det duer selvfølgelig ikke, så det vil vi råde bod på nu og sikre, at det ikke kommer til at ske igen,” forklarer Henrik Thorsøe.

Han understreger i sit skriv, at han ikke ønsker at komme ind på de konkrete årsager til udskiftningerne på kontoret. Tydeligt er det dog, at bestyrelsen ikke har haft den fjerneste ide om, hvem der skulle erstatte den afsatte trio. En situation der har gjort forbundskontoret underbemandet og skabt yderligere kaos i en i forvejen kaotisk situation. Ifølge Tennisavisens oplysninger fik de tre ganske få øjeblikke til at få samlet deres personlige ejendele på forbundets kontor. En afskedigelse der normalvis kun forekommer i det private erhvervsliv, og i kraft af bestyrelsens manglende plan for fremtiden kun har skabt endnu flere undrende snakke i de danske tenniskredse.

Ny turneringskonsulent ansat

Med den store udskiftning ville det være oplagt at antage, at den nye direktør i DTF ville få lov at sætte sit eget hold. Et hold, der skal lede dansk tennis i retning af lysere tider. Den antagelse er bare forkert. Henrik Thorsøe fortæller, at ansættelsen af den nye direktør er nært forestående, men den første af de tre tomme stole på forbundskontoret er blevet besat. Emil Bødker, tidligere træner og spiller i diverse klubber på Sjælland, er blevet ansat som ny udviklingskonsulent i Øst.

”Det har også været på tale, først at ansætte en direktør. Den ansættelse tager dog længst tid, og da vi har forpligtelser overfor DGI og DIF i de samarbejder vi har med dem, så har denne mulighed ikke været realistisk. Vi har overfor de to samarbejdspartnere forpligtet os til at levere en mængde konsulentydelser til vores fælles projekter, blandt andet ”Bevæg dig for livet”. Dem var vi allerede bagud med, derfor var ansættelsen af en ny udviklingskonsulent meget presserende,” fortæller DTF-formand Henrik Thorsøe.

Lovende fremtid?

I formandens lange skriv nævnes en lang række nye tiltag, der skal styrke den svækkede tennissport herhjemme i Danmark. Herunder indførelsen af et medlemsnummer, samarbejde med DGI og en ny turneringsstruktur for blot at nævne et par få.

”Fremtiden ser alt i alt meget lys ud. Der sker virkelig mange gode ting lige nu, og med bedre dialog og information, så vil I forhåbentlig opleve, at I får bedre hjælp og redskaber til at sikre gode turneringer og masser af aktiviteter for spillere i alle aldre og på alle niveauer,” lyder det fra Henrik Thorsøe.

Diplomatiske ord, hvilket i sagens natur må være den rette fremgangsmåde fra en formand i et presset forbund. Hvis man kradser lidt i historien, så er det svært at se formandens ord som andet end floskler. For bare at sætte en masse projekter i søen gør vel ikke fremtiden pludselig er lys? Et blodbad på forbundets kontor, et historisk lavt medlemstal og et kommunikationsniveau, der har fået medlemmerne til at undre sig over, om Dansk Tennis Forbund overhovedet eksisterede gør det relevant at spørge, hvor optimismen findes? Den tidligere bestyrelse og ledelse søsatte mange forskellige initiativer, alle med store visioner og tanker, men ingen af dem løste udfordringen med at medlemstallet bare falder og falder.

”Jeg har en tro på, at vores nye IT-platform vil være en vigtig drivkraft i vores arbejde med at forbedre mulighederne for at være frivillig i dansk tennis. Vi hører fra eksempelvis holdledere, at det er besværligt og omstændigt at indberette resultater, det fremmer ikke ligefrem frivilligheden. Vi har de senere år brugt mange penge på administration og ansatte og færre på projekter og udvikling. Det vil vi i den nye bestyrelse komme til at gøre anderledes, hvilket også var en af grundene til vi valgte, at der skulle sættes et nyt hold i den daglige ledelse,” forklarer Henrik Thorsøe.

Han forventer at udpegelsen af en nye direktør i Dansk Tennis Forbund vil ske inden årsskiftet.