Formanden for DGI-Tennis ser ikke sammenlægning af de to organisationer som en reel mulighed. Et endnu større samarbejde enhederne imellem end tilfældet er i dag, mener han er en naturlig udvikling.

Formanden for Jysk Tennis Union, Pia Vedel Ankersen, var ude med en bredside af den alvorlige slags i seneste nummer af tennisavisen. Alt for mange identiske funktioner bliver i dag varetaget i både DGI-Tennis og i Dansk Tennis Forbund. Endvidere angreb JTU-formanden DGI for primært at engagere sig i det fælles projekt, bevæg dig for livet, med et formål, at kapre medlemmer fra DTF. En kritik formanden i DGI Tennis ikke ønsker at forholde sig konkret til. I stedet ønsker han at understrege, at begge organisationer arbejder mod samme mål. Flere aktive tennisspillere i Danmark.

”Vi har en god dialog med Dansk Tennis Forbund i dels vores samarbejdsudvalg, men også mere uformelt på andre niveauer de to organisationer imellem. Men når det er sagt, så tager det tid at opbygge et værdifuldt samarbejde, fordi de to organisationer er opbygget meget forskelligt,” forklarer formanden for DGI Tennis Mogens Spangenberg.

Mens Dansk Tennis Forbund er en enhed i Brøndby med én bestyrelse og én daglig ledelse, så er det noget anderledes i DGI. Her sidder en politisk ledelse øverst. Derunder er et administrativt led i de enkelte landsdele, der har en høj grad af suverænitet. Det betyder, kort fortalt, at mens en enig bestyrelse i DTF kan iværksætte et projekt uden videre, så skal Mogens Spangenberg rundt og overtale alle landsdele om at støtte op om et givent projekt. En proces der tager tid, og en noget anderledes tilgang end de fleste i tennissporten under DTF kender til.

Oplagte samarbejdsområder

Netop strukturerne som beskrevet er også en af årsagerne til, at en sammenlægning ikke umiddelbart ligger ligefor. Derudover pointeres det også af Mogens Spangenberg, at DGI har fokus på bredde og intet andet end det. DTF er og bliver alene ansvarlig for elitesatsningen i dansk tennis. Når de tydelige forskelle er ridset op, så ser formanden for DGI Tennis dog store perspektiver i, at man i fremtiden vil kunne udvikle samarbejder mellem organisationerne på flere områder end det er tilfældet i dag.

”Sagt lidt firkantet, så findes der også både Føtex, Bilka og Lidl, så på den måde ser jeg ikke en sammenlægning som en absolut nødvendighed. Vi tager samarbejdet i et stille tempo, hvor kursussiden eksempelvis har vores fokus. Her er der oplagte muligheder for et samarbejde til begges fælles bedste. Derudover kigger vi frem mod flere projekter i fremtiden, hvor vi også kan have gavn af hinanden. Det har taget tid at få to forskellige organisationer til at arbejde sammen, men jeg ser ind i fremtiden med optimisme, jeg ser færre udfordringer med det arbejde i fremtiden,” forklarer Mogens Spangenberg.

Et andet oplagt område, hvor der kan arbejdes sammen mellem DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund er på opfølgning af projekter. Når nye medlemmer er kommet ind i klubberne men skal holdes fast, noget der er et generelt problem i dansk tennis. For præcis som formanden for Sjællands Tennis Union fortæller det i en tidligere artikel, så er det en af sportens helt store udfordringer i Danmark. Netop fastholdelse har DGI organisationen, der favner en lang række idrætsgrene og konsulenter, stor erfaring med. Eksempelvis har man kørt projekter for dette i badmintonsporten, hvilket har haft stor og gavnlig effekt på en sport, der ellers, præcis som tennis, var ramt af medlemsnedgang.

Tror på 10.000 flere medlemmer

Med projekt Bevæg Dig For Livet gik DGI og DTF sammen ind i en satsning med en ambition om at få 10.000 flere til at spille tennis i Danmark. En ambitiøs målsætning, når man eksempelvis kan se, hvordan Dansk Tennis Forbund har fået halveret antallet af medlemmerne siden starten af 1990´erne. DGI er de senere år gået frem, men med 10.000 flere til sporten, så nytter det ikke meget, hvis der kun omfordeles medlemmer de to organisationer imellem.

”Vi har gode koncepter i vores organisation. Koncepter der skaffer nye medlemmer til klubberne, og med fokus på fastholdelse skulle det gerne lykkedes at opnå vores ambition. For det er klart, hvis man hvert år skal starte forfra, så bliver det svært, derfor er fastholdelsen en nøgle, selvom det selvfølgelig i første omgang handler om at få mennesker ind i klubberne,” forklarer Mogens Spangenberg.

Han forklarer videre, at en simpel ting som aktiv udmeldelse kan gøre en stor forskel. I de fleste klubber skal et medlem i dag aktivt bekræfte sit medlemskab hvert år, sker dette ikke er man automatisk ude. I de klubber, hvor der ikke er indendørsbaner kan dette skabe udfordringer i starten af sæsoner. Regner det i maj, kommer folk ikke ud, så misser man måske indbetalingen, fordi man ikke er i gang. Mogens Spangenberg sammenligner det med et fitnesscenter, hvor betaling går helt automatisk og det er regler for udmeldelse. På den måde ”flyder” folk ikke bare ud af klubberne uden egentlig at have tænkt videre over det.