Af Povl Christian Henningsen & Poul Lundberg Andreasen

I Tennisavisens majudgave introducerede vi ”Jagten på tennissportens sjæl”. Den skulle være et alternativ til kedelige traditionelle generalforsamlinger i en anspændt atmosfære.
Skulle Tennissporten fortsat stagnere eller lette mod stjernerne som en anden raket, der havde fået ny retning og masser af ny brændstof, var spørgsmålene?
Hvad har dette opråb til Tennisdanmark ført med sig?
Rigtigt mange kontakter fra udviklingsentusiaster til både Povl Christian i Jylland og Poul i Østdanmark. Men også angst for og tvivl om, hvad de forskellige unioner ville og ikke ville!?!

Et ikke navngivet medlem af Dansk Tennisforbunds bestyrelse sagde lidt opgivende om forslaget i foråret: “Det kan tælles på 2 hænder, hvor mange tennisklubber, der har gang i kludene rent ledelsesmæssigt.”
Ikke meget, når der er små 300 foreninger under DTF og sikkert mange flere små foreninger under DGI Tennis. Men det er heldigvis vores oplevelse, at det står bedre til end som så. Vi er måske blot ikke gode nok til at få de gode historier bragt videre.

Via Tennisavisen, Facebookopslag og personlige kontakter har vi fundet frem til ca. 20 udviklingsinitiativer landet over, som med den rette modning, udbredelse og organisering kunne være med til at løfte Tennisdanmark højere og hurtigere, end det sker i dag.
Henrik Klitvad, næstformand for Tennis ØST og tidligere landsformand, inviterede sig selv på et vellykket besøg i Rødovre. Han lancerede her et initiativ omkring fælles forbedring af holdturneringen og talte varmt for et ledelsesakademi inden for tennis. Begge dele er emner på listen med de 20 udviklingsinitiativer.

I det geografisk store jyske område er der kendte initiativer flere steder, som kunne tages op, men en ekstraordinær generalforsamling med valg af formand samt stillingtagen til en ny struktur forventes afvikles i løbet af september måned, hvorfor vi har holdt vejret her.
Tennisavisen ved John Kristensen er interesseret i at dække de udviklingsprojekter og -debatter, som det kommende netværk kommer til at dække.

Klar til at affyre raketten!
Vi er derfor klar til at gå i luften og starter op i Øst og umiddelbart derefter i Vest.
Temaer foreløbigt er:
1. Hvordan inspirerer vi flere danskere til at spille tennis og hvordan får vi dem bedst integreret i sporten?
2. Hvordan får vi bedre dækning pressemæssigt samt flere tilskuere til holdturneringer og individuelle turneringer?
3. Team Fred er startet eksemplarisk op af Mette Rytsel fra Virum Sorgenfri sammen med de skoler og sponsorer, der står bag dette. Hele udviklingsarbejdet er gjort her. Hvordan får Mette m.fl. hjælp til at udfolde et sådant skelsættende initiativ til hele landet?
4. Toms Guldpulje modtog 500 ansøgninger fra idrætsforeninger, der ønsker at skabe bedre rammer for familieidræt. Kun 1/3 fik støtte, angiveligt fordi puljen var tom. Her er et oplagt tema, der burde tages op. Der er mange idrætsforeninger, der vil i gang, også tennisklubber. Hvordan får vi via familietennis skabt en tenniskultur rigtigt mange steder i landet?
5. Padelanlæg skyder op i hele landet. Går etableringen af anlæg som den skal, er der noget, der kan læres, inden der bygges endnu flere anlæg, og hvad er bedste etableringsform her og nu? En ERFA-opsamling ud fra et Project Audit synspunkt med udgangspunkt i de 10 bedste cases landet over burde snart finde sted.
Sådan kunne vi fortsætte med de øvrige 15 emner.

Etablering af netværket i gang!
Men nu sætter vi opbygningen af netværket i gang. Målet: flere og bedre ideer, der deles hurtigt på tværs af Danmark. Og kontakt mellem interesserede tennisaktører, der kan skabe ny energi for sig selv og andre.
Hvis du vil deltage i etablering af den bedste platform for udvikling af Tennisdanmark, så ret henvendelse til:
Povl Christian Henningsen, Odder Tennisklub,
mail@henningsenglobal.com, 21 75 75 09

eller

Poul Lundberg Andreasen, Rødovre Tennisklub
poul@lundberg-consulting.dk, 20 21 99 13

Forventninger til deltagerne:

• At du vil være med til at udvikle på tværs af klubskel og unioner i hele Danmark,
• At du har en case eller to, som kunne være interessant for Tennisdanmark.