Det bliver muligt at spille både single og double, når udendørs tennisbaner tages i brug, hvis Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger efterleves

Dansk Idræts Forbund (DIF) stillede forleden i udsigt, at der mandag den 20. april ville blive udarbejdet anbefalinger om udendørs idræt, og Dansk Tennis Forbund (DTF) ville på den baggrund udarbejde anbefalinger målrettet tennis.

Løftet blev efterlevet, da DTF i 11. time (ca. 2330) kunne udgive en række gode råd fra DTF og DGI Tennis i forbindelse med åbning af tennis og padel baner, baseret på anbefalinger udarbejdet af DIF og DGI i dialog med Sundhedsstyrelsen, hvis generelle anbefalinger skal efterleves.

Corona anbefalinger

På baggrund af førnævnte drøftelser har DIF tilpasset en række anbefalinger, som kan nærstuderes på dette link, hvor hovedbudskabet er, at idrætsforeninger kan afvikle udendørsidræt uden kropskontakt indenfor myndighedernes anbefalinger.

DTF henviser til førnævnte anbefalinger ved at fremhæve følgende punkter:
– Højst 10 personer samlet
– 2 meters afstand til andre
– Opmærksomhed på håndhygiejne
– Host/nys i albue eller papirlommetørklæde
– Blive hjemme i tilfælde af feber, hoste, muskelømhed
– Opmærksomhed på risikogrupper
– Brug af egne rekvisitter (f.eks. ketsjer
– Udendørsaktivitet i mindre grupper

Desuden oplistes en række gode råd til spil på tennis- og padelbaner:
– Ophængning af førnævnte conrona-anbefalinger ved banerne
– Tilgængeligt udstyr til rens af ruder på padelbaner
– Spil foregår som enten single- eller double
– Max. 4 på banen, f.eks. 1 træner og 3 spillere og god afstand
– Spillere fra samme husstand, faste makkere eller træningshold
– Ingen ophold ved øvrige faciliteter før, under og efter spil
– Standerhejsning, “hyg-ind” og lignende bør fortsat aflyses
– Booking baner så vidt muligt online.

Endvidere gode råd til den enkelte tennis- og padelspiller:
– Respekter og efterlev anvisninger fra klub
– Ankomst til bane tidligst 5 min. før start, og forlad banen 5 min. før udløb af booking
– Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde/ketsjere/tasker.
– Brug forskellige – evt. mærkede – bolde, så kun egne bolde berøres
– Rør ikke bænke, netstang, net, dommerstol eller andet materiale
– Medbring alle drikkevarer hjemmefra
– Medbring desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr m.v.
– Minimer sidebytte, især i padel.

Den komplette oversigt fremgår af linket herover.

DTF og DGI Tennis følger nøje den politiske og samfundsmæssige udvikling for at vurdere, hvornår der bliver mulighed for at åbne for yderligere aktiviteter.