Ny anbefalinger for udendørs tennis åbner mulighed for turneringstennis, og der kan være udsigt til, at elitespillere igen snart kan spille på internationalt niveau

Da Statsminister Mette Frederiksen i sidste uge informerede om fase 2 i den gradvise genåbning af Danmark, blev for idrættens område nævnt “Hele den professionel idræt, der kan åbne straks“, samt at “Der kan, under de gældende regler, gennemføres sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter udendørs.”

Ved fremlæggelsen blev især ønsket om at få genstartet Superligaen i fodbold fremhævet.
Efterfølgende opstod uklarhed om, hvad professionel idræt omfatter, men det blev dog i et notat fra Kulturministeriet defineret som “ligaer med professionelle atleter samt individuelle atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe“.

Efterfølgende offentliggjorde Dansk Idræts Forbund (DIF) denne oversigt over, hvilke områder der er omfattet:
– De to øverste rækker i fodbold, mænd
– Den øverste række i fodbold, kvinder
– Den øverste række i håndbold, mænd
– Den øverste række i håndbold, kvinder
– Den øverste række i ishockey, mænd
– Den øverste række i badminton
– Trav- og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens
– Øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægter fra deres idræt
– Atleter på et højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe

Listen tyder på, at begrebet “professionel idræt” er blevet gradbøjet, så hensyn til forskellige interesser kunne imødekommes, men Elitedivisionen i tennis glimrer ved sit fravær på listen, selvom det næppe er svært at argumentere for, at smitterisikoen ved at gennemføre en tennis holdkamp under kontrollerede forhold er væsentlig mindre end ved at tillade eksempelvis håndbold med hyppige berøringer.
Til gengæld er det formentlig svært at hævde, at de fleste deltagere i Elitedivisionen hovedsageligt lever af indtægter fra tennis.

Efter de hidtil gældende anbefalinger har Dansk Tennis Forbund (DTF) dog vurderet, at det ikke ville være forsvarligt at tage hul på Elitedivisionen som oprindelig planlagt 16. maj, og derfor meddelte DTF allerede 1. maj, at alle holdturneringer og individuelle turneringer aflyses i uge 20 og 21.


De efterfølgende drøftelser med Kulturministeriet er mundet ud i, at DIF og DGI i fællesskab 13. maj udsendte nye retningslinjer for udendørsidrætten, hvor det bl.a. tillades at afvikle “eksempelvis fodbold og håndbold med kropskontakt, hvis der samtidig er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger om eksempelvis hygiejne og andre tiltag for at undgå smittespredning“.

I et af punkterne fremgår, at udendørs idræt med kropskontakt er tilladt, hvis der er tale om “sporadisk kropskontakt“. Hvorvidt “omklamring i feltet” i håndbold tillades, fremgår dog ikke af retningslinjerne, som findes herunder.

Det fremgår af et af punkterne i ovennævnte retningslinjer, at “Udendørs idrætter uden kropskontakt kan genoptage turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis (F.eks. i tennis, ridning og sejlsport)“.

Efterfølgende har DTF og DGI Tennis 14. maj offentliggjort nedenstående “Tilpassede anbefalinger for tennis og padel“.
I modsætning til de tidligere anbefalinger, bliver det muligt at gennemføre arrangementer for og med deltagelse af op til 10 personer, inclusive træner, leder, forældre mv.

Der kan også være flere grupper i gang samtidig, hvis der er en klar adskillelse og der ikke byttes rundt i grupperne, og det anbefales fortsat at holde 2 meters afstand, men det accepteres dog, at der er hegn mellem grupperne, selvom der derved ikke nødvendigvis er 2 meter imellem.

Det bliver også muligt at få adgang til toiletter, hvilket dog forudsætter, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger til rengøring overholdes, og det kan ske uden kødannelse.
Klubhuse og omklædningsrum må fortsat ikke benyttes til ophold og bad og lignende.

Det anbefales fortsat at spille med flere sæt bolde, så man kun rører sin egne bolde, men alternativt kan man spille med fælles bolde, hvis man sørger for at spritte hænder undervejs, f.eks. ved boldopsamling efter træning eller efter hvert sæt i kampspil.

Det betragtes ikke mere som nødvendigt at spille med faste makkere eller personer fra samme husstand, men fokus bør fortsat være på at holde afstand og sikre hygiejne.

Hyg-ind/drop-ind og lignende arrangementer kan igen afholdes under forudsætning af, at der højst er 10 deltagere.

Fra 18. maj er der mulighed for at holde åben i cafeer og restauranter, hvis de lever op til retningslinjerne for åbningstid, afstand mv.

De opdaterede anbefalinger kan ses i deres helhed herunder.

Som det fremgik af retningslinjerne fra DIF/DGI kan der spilles turneringer i tennis, men DTF vil senere udarbejde særskilte regler for afvikling af turneringsspil og holdkampe på en sundhedsforsvarlig måde, så de lever op til begrænsningerne ved forsamlinger.

Udsigt til professionelt samarbejde over grænsen

Tyskland har de seneste dage udtrykt ønske om at åbne grænsen for indrejse fra Danmark, og der har været et stort politisk pres fra både sommerhusudlejere og den politiske opposition om at gøre det samme den modsatte vej.

Meget tyder dog på, at det ender med et kompromis, hvor begrebet “anerkendelsesværdigt formål” udvides til også at omfatte turister, som har aftalt at leje feriebolig i Danmark, og der åbnes formentlig også  mulighed for at slægtninge og kærester kan besøge hinanden.

Tennisavisen har spurgt DIF, om træning og/eller kampe med elite/professionelle sportsudøvere på tværs af grænser betragtes som anerkendelsesværdige, hvilket DIFs eliteafdeling bekræfter er tilfældet, hvis der foreligger dokumentation for, at der er tale om et erhverv.
Det anbefales dog i konkrete tilfælde at få det afklaret ved at kontakte politiet.

I forvejen er det dog muligt for danskere at rejse ind i Sverige, hvorimod det endnu ikke er muligt den anden vej, og Sverige har for nylig frarådet rejser til udlandet frem til 29. juli. Alligevel betegnes det af den svenske minister for nordisk samarbejde, Anna Hallberg som “urimelig diskriminering”, hvis Danmark vælger at åbne grænsen mod Tyskland og ikke mod Sverige, som har en anderledes tilgang til håndteringen af corona-krisen end både Danmark, Tyskland og Norge, der netop har fastholdt de nuværende rejserestriktioner og fraråder udrejse frem til 20. august.
Det er således fortsat uvist, hvornår spillere fra vore nabolande eventuelt kan optræde på danske tennisbaner.

Der udfoldes store bestræbelser på at få lempet på restriktionerne, så der kan blive åbnet for flere grænser mellem de europæiske lande, hvilket kan åbne for flere muligheder for, at de største danske talenter igen kan få mulighed for at træne og/eller spille kampe på internationalt niveau.

Når muligheden opstår vil Holger Vitus Nødskov Rune meget gerne tilbage til Mouratoglou Tennis Academy i Nice, hvor både Jannik Sinner (ITA), Stefanos Tsitsipas (GRE) og Felix Auger-Aliassime (CAN) træner for tiden, men indtil videre eksisterer den mulighed ikke.

Selvom både Spanien og Italien har været hårdt ramt af covid-19, har alle de bedste spillere fra begge lande haft mulighed for at træne under gode forhold på private baner.