Dansk Tennis Forbund indkalder på deres website til generalforsamling for 2024, der afholdes lørdag den 16. marts kl. 11 i Idrættens Hus i Brøndby.

Invitationen til årets generalforsamling er nu sendt ud til landets tennis-, padel- og pickleballklubber. Dansk Tennis Forbunds generalforsamling afholdes fra kl. 11 lørdag den 16. marts i Idrættens Hus i Brøndby.

Indskrivningen til generalforsamlingen begynder klokken 10.30. Inden man starter, vil Dansk Tennis Forbund gerne invitere deltagerne på en morgenkomplet kl. 10.00.

Indbydelserne til generalforsamlingen er sendt til den formand, som er registreret i Centralt ForeningsRegister, hvor foreningerne også indberetter medlemstal.

Skulle I som forening ikke have modtaget indkaldelsen, kan I kontakte Dansk Tennis Forbund på dtf@tennis.dk.

Dagsorden

Indkomne forslag fra medlemmerne (unioner og klubber), der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen og sekretariatet 21 dage før generalforsamlingen, dvs. lørdag den 24. februar 2024, og af bestyrelsen umiddelbart efter modtagelsen, udsendes til unioner og klubber.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år
 3. Appeludvalgets beretning fra det forløbne år
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af det årlige kontingent fra unionernes medlemsklubber til forbundet på grundlag af et forelagt budget
 7. Overrækkelse af legater og hæderspriser
 8. Valg til bestyrelsen
  På generalforsamlingen 2024 opstiller følgende til valget om de to bestyrelsesposter samt formandsposten:
  – Henrik Maris genopstiller til posten som menigt bestyrelsesmedlem for 2024 og 2025.
  – Thomas Kønigsfeldt genopstiller til posten som menigt bestyrelsesmedlem for 2024 og 2025.
  – Henrik Thorsøe Pedersen genopstiller til posten som formand for 2024 og 2025.
 9. Valg til Appeludvalget af 1 medlem for 3 år og 2 suppleanter for hver 1 år
  Appeludvalget er sammensat på følgende måde:
  – Søren Arentoft er på valg og er villig til genvalg for 2024, 2025 og 2026.
  – Jørgen Torpe Kann er valgt for 2022, 2023 og 2024. Troels Bay Simonsen er trådt ind i stedet for Jørgen Torpe Kann.
  – Christian Kurt Nielsen er valgt for 2023, 2024 og 2025.
  Suppleanter: Frederik Alfast Damm er villig til genvalg for 2024.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant alle for 1 år
  – Steffen Wanscher er villig til genvalg som revisor.
  – Kristian Danstrup er villig til genvalg som revisor.
  – Oddbjørn Unset er villig til genvalg som revisorsuppleant.
 11. Eventuelt

SE OFFICIEL DAGSORDEN FOR DTF’S GENERALFORSAMLING 2024

I dagsordenen foreslår DTF’s bestyrelse en ny model for kontingentbetaling.

LÆS MERE OM FORSLAGET TIL NY KONTINGENTMODEL

Deltagelse

Til generalforsamlingen kan alle personer deltage, der medlem af en klub under DTF. Desuden kan unionernes og DTF’s bestyrelsesmedlemmer og gæster inviteret af formanden deltage.

Op til to repræsentanter fra hver medlemsklub har taleret på generalforsamlingen. Det samme har bestyrelsesmedlemmer i unioner og DTF, samt gæster inviteret af formanden.

På generalforsamlingen er der stemmeret til én repræsentant for hver af medlemsklubberne. En stemmeberettiget kan kun repræsentere én medlemsklub. Unionsrepræsentanter og DTF’s bestyrelse har også stemmeret.

Årsberetning og regnskab

Dansk Tennis Forbunds årsberetning og regnskab for 2023 kan læses på tennis.dk omkring ti dage før generalforsamlingen.

Forrige artikelUge 8: WTA toppen dyster i denne uge i Dubai mod Swiatek og Sabalenka som topseedede
Næste artikelMouratoglou tilbage hos Holger Rune som primært mental coach
Avatar photo
Tennisavisen.dk er Danmarks største digitale tennisunivers. Vi bringer nyheder, billeder, analyser, debat og aktuelle opdateringer fra tennisverdenen – både fra Danmark og internationalt.