Tennisavisen har modtaget et opråb fra en række danske klubber som ønsker forandring i dansk tennis og derfor vil have udskiftninger i Dansk Tennis Forbunds bestyrelse. Nedenstående indlæg er uredigeret, og står således udelukkende på underskrivernes vegne. Tennisavisen vil følge op på sagen.

Forandring i Dansk Tennis er påkrævet

Tennissporten i Danmark står ved en kritisk skillevej. Gennem de seneste måneder har en gruppe af tenniskræfter, bestående af ledere, trænere og formænd fra klubber på tværs af landet, forenet sig i en fælles ambition om at revitalisere og forandre tennis i Danmark, herunder Dansk Tennis Forbund (DTF).

Drøftelserne på disse møder har afsløret en udpræget utilfredshed med den nuværende retning og struktur i dansk tennis; ideer er blevet præsenteret og kursen for dansk tennis i de seneste 5-10 år er blevet evalueret. Resultatet er klart, det er på tide at omfavne forandring og etablere en ny tilgang til at drive tennis i Danmark.

Forandringen må begynde fra toppen, da den danner fundamentet og rammerne for hele ideen om tennis i Danmark. Og der er flere områder, der kræver forandring, såfremt essentielle kerneydelser skal genoplives, og forbedre tennis bredt i Danmark, herunder også talent og elitestøtte.

Der har længe været en forskellig opfattelse mellem klubbernes behov og de services DTF tilbyder, og ikke mindst kvaliteten af dem. Klubberne føler ikke længere at der er enighed om de centrale mål for dansk tennis.

Medlemsflugt truer

Mange klubber overvejer lige nu at forlade DTF, hvilket strider imod manges inderste ønsker, men der en stærk følelse af at klubbernes behov ikke efterleves, og at man ganske enkelt får for lidt for de pengene som betales til DTF.

Desværre er de rette initiativer ikke i fokus, og det er uklart, hvilken vej DTF ønsker at bevæge sig. Derfor skal der startes med en forandring i bestyrelsen. Kritikken går også på det faktum, at DTF i de seneste år har forsøgt at favne bredere og inddrage nye sportsgrene under en organisation, som ikke leverer kerneydelserne til det oprindelige formål: Tennis.

Ændringer skal ske nu

DTFs Generalforsamling i marts 2024 er en oplagt anledning til at sætte gang i debatten og finde ud af, hvad klubberne ønsker. Det er stadig muligt at skifte retning, og timingen er rigtig nu – bl.a. fordi den siddende formand er på valg.

For øjeblikket arbejdes der ikke med de rette prioriteringer og der mangler et stærkt, samarbejdende team mellem forbund, lokalunioner, klubber og tennisspillere på alle niveauer og alderstrin. Bag de rette prioriteringer og tiltag skal et stærkt team samles. Helt overordnet skal der ske følgende forandringer:

 • DTF skal udelukkende beskæftige sig med TENNIS og ikke arbejde med andre sportsgrene – det skal vi overlade til dem som brænder mest for det. De gode relationer til de andre forbund bevares naturligvis.
 • DTF og lokalunioner skal danne fundamentet for udviklingen af tennis i Danmark gennem at levere kerneydelser som hjælper klubber såvel som spillere. Tiden er inde til at samle tennissportens mange gode kræfter fra forbund, lokalunioner, klubber og personer til at arbejde i samme retning.
 • Langt flere klubber skal føle, at de får noget for de penge som indbetales. ”Value for Money” skal være et hovedprincip.
 • Der skal være meget mere dialog, hvor man inddrager klubberne og ”tennis eksperter” langt mere. Gennem samarbejde og involvering opnås langt bedre resultater. Slut med ”os og dem”.
 • Forenkle og styrke DTF’s rolle for at drive tennissporten i Danmark med mindre politik og mere fokus på nationale tennisinteresser. En evaluering af det stramme samarbejde med DGI er et vigtigt sted at starte.
 • Det danske bidrag til det internationale tennissamarbejde skal – ud over de minimumsforpligtelser, som alle forbund bidrager til under ITF mm. – fokuseres skarpt på områder, hvor en ny bestyrelse efter grundig overvejelse mener, at det vil gavne sportens udvikling her i Danmark. Bestyrelsens rejseaktivitet er i dag (og har længe været) for omfattende, og det forventes, at en ny bestyrelse har en helt anden og altid strategisk begrundet.
 • DTF’s sekretariat skal strømlines til at kunne levere kerneydelser og langt højere fokus på at være et serviceorgan for klubberne. Der er i dag for mange sideaktiviteter som ikke giver mening, når der ikke leveres på kerneydelsen.

Hvad skal der så ske? – helt konkret:

Evaluering af den formelle del af samarbejdet med DGI:
Klubberne har nu i 3-4 år været vidne til en samarbejdsaftale som kun meget få forstår, kun få er spurgt om og kan se meningen med. Den gode stemning med DGI skal naturligvis bevares, men der skal ikke deles ud af kerneydelser.

Turneringsstruktur:

Revurdér og revider nuværende turneringsstruktur – gør det nemmere at forstå og komme i gang med kampspil. Der skal skabes en rød tråd som tilbyder de rette turneringer/stævner og lader de arrangerende klubber få en økonomisk gulerod for deres arbejde til gavn for alle.

Holdturnering:

Holdturneringen er for mange klubber limen, der holder klubberne sammen. Udover de gode holdturneringstilbud fra lokalunionerne, skal det være et mål at langt flere klubber deltager med divisionshold, på alle niveauer. Man skal være stolt af sit 1. hold i klubben. DH-holdturneringen (inkl. elitedivision- og ligastruktur) er et område, som trænger til en gennemgang og revision.

Padelsportens selvstændighed:

Skab et tæt samarbejde mellem tennis- og padelsporten med Dansk Padel Forbund. DTF skal stoppe med at ”eje” padel. Igen anerkender vi det gode samarbejde, da mange klubber tilbyder begge sportsgrene.

Finansiel gennemgang:

Gennemgå DTF’s økonomi for at omfordele midler til direkte gavn for medlemmerne. Hvor meget har vi og hvad kan vi få for pengene, og hvordan sikrer vi os, at de penge som indbetales af klubberne, flyder tilbage i form af bedre tilbud og services. Det ønskes at evaluere på de midler, som bruges og optimere hver en krone der bruges, så det kan mærkes ude i de enkelte klubber.

Klart defineret organisation:

Skab en mere decentral organisation som er synlig for klubber og spillere, som støtter klubber og tennisudvikling – med et stærkt sekretariat, som understøtter og udvikler på de rette områder.

Elite- og talentudvikling:

Gennemgå og styrk strukturer for elite og talentudvikling gennem samlinger og øget dialog med klubber og trænere. Der skal udvikles en rød tråd i elite- og talentarbejdet, så alle lokalunioner, klubber og spillere samarbejder tæt omkring det.

Træner- og lederuddannelse:

Først og fremmest skal der sikres en kultur, hvor erfarne trænere uddanner næste generation af trænere, og hvor der stilles krav til deltagerne, så vi sikrer en kvalitet ude i de enkelte klubber. Der skal etableres uddannelser for at højne kompetencer i klubbestyrelserne og hos klublederne og på samme måde skal vi også have flere kompetente officials.

Mere end 25 klubber bakker allerede op om ovenstående og debatten tages på DTFs Generalforsamling lørdag den 16. marts 2024.

Der opstilles 3 kandidater, som alle vil arbejde for at denne forandring føres ud i livet.

Kandidaterne er:

 • Christian Lunøe, nuværende formand for B 93 Tennis stiller op som formandskandidat
 • Mads Brix, nuværende formand for Aalborg Tennisklub stiller op som bestyrelseskandidat
 • Martin Ravnholt, mangeårig tennisspiller hos KB Tennis stiller op som bestyrelseskandidat

Med venlig hilsen

 • Mikkel Nørby, cheftræner Hareskov/Værløse Tennisklub
 • Martin Jørgensen, formand Ølstykke Tennis og Padelklub
 • Thomas Skouboe, sportschef KFUM Tennis
 • Christian Eppers, formand Gentofte Tennisklub
 • Mads Brix, formand Aalborg Tennisklub
 • Robert Dogonowski, formand Holte Tennisklub
 • Thomas Svendsen, formand Vejle Tennisklub
 • Henrik Kaltoft, formand Hareskov Værløse Tennisklub
Forrige artikelATP 500 Rotterdam: Mistet fokus i et enkelt serveparti sendte Holger Rune ud
Næste artikelUge 8: WTA toppen dyster i denne uge i Dubai mod Swiatek og Sabalenka som topseedede
Avatar photo
Tennisavisen.dk anvender forskellige gæsteskribenter, der bidrager med nyheder, analyser, debat og aktuelle opdateringer fra tennisverdenen. Denne artikel er skrevet af en gæsteskribent.