Dansk Tennis Forbund har bekræftet, at Clara Tauson deltager ved juniorernes US Open, og at Kenneth Carlsen rejser med som coach

Tennisavisen følger som bekendt nøje med i, hvordan Danske juniorer gør sig gældende i internationale turneringer, og da Clara Tauson efter en række fornemme resultater i både Grade 2 og 1 turneringer i Europa for ca. en måned siden avancerede til en rangering som no. 80 hos ITF, var der skabt basis for, at hun derved havde mulighed for at deltage i dette års udgave af US Open for juniorer.

Ganske vist var hun no. 5 på “Alternate-listen” ved “entry-deadline” 25. juli, men erfaringsmæssigt er det så godt som sikkerhed for, at hun kan komme ind i kvalifikationen, når “withdrawal-deadline” indtræffer 22. august, og Clara behøvede ikke at vente særlig længe, inden det fremgik af “Acceptance-listen”, at hun var inde i kvalifikationen, og da fristen udløb var Clara no. 12 på Qualifying listen, som omfatter 26 spillere, der er rangeret fra 56 til 116.

Da Clara’s far Søren Tauson blev spurgt, om hun bliver tilmeldt US Open, var svaret at hun vil blive tilmeldt, men det ligger uden for familiens økonomiske formåen at afholde de medfølgende udgifter – uanset om “Sørens far har penge” eller ej – og derfor var det op til DTF, om der kunne blive økonomisk basis for at sende både Clara og en coach af sted.

Derfor rettede Tennisavisen henvendelse til DTF for at spørge, om DTF – evt. i samarbejde den nye sponsor og HIK – har mulighed for/er villig til at stille de fornødne midler til rådighed for hendes deltagelse.
Tennisavisen fik ikke noget officielt svar, men Sportschef Jens Anker Buus Andersen var dog positiv stemt for, at der kunne findes en løsning, da det er en enestående mulighed, som også vil komme Clara til gavn fremover.

23. august kontaktede Tennisavisen DTFs nyansatte Presse- og kommunikationschef, Esben Skrumsager for at få bekræftet et forlydende om, at der var fundet en løsning, så Clara kunne deltage i US Open og få Kenneth Carlsen med som coach.

Af svaret fremgik, at DTF ser positivt på mulighederne for at sende Kenneth med til US Open, og i et opfølgende svar senere på dagen blev det oplyst, at Sportschefen havde afbrudt sin ferie for en kort bemærkning, så der allerede nu kunne findes en afklaring, og det blev samtidig bekræftet, at Kenneth tager med Clara til US Open.

Kenneth Carlsen fortalte forleden til Tennisavisen, at Clara på grund af sin alder resten af året højst må deltage i 4 ITF turneringer mere – udover US Open.
Clara har indtil videre deltaget i 9 turneringer, heraf 6 i Grade 2 og 2 i Grade 1, samt en enkelt Grade 4, da hun vandt titlen i KB i februar.