[quote_box_center]Dette læserbrev er skrevet af Preben Rasmussen, Kasserer i SLTU. Indholdet er udtryk for skribentens egne holdninger, og ikke redaktionen på Tennisavisen.dk.[/quote_box_center]

Efter at DTF formand Henrik Klitvad har ønsket at træde tilbage som formand på generalforsamlingen 2016, efter mange gode år i forbundet, er der en masse løse ender som gerne skulle være på plads, inden den nye formand vælges.

Hvem skal være formand og hvem har lysten og tiden til det? Ja det er måske lidt forenklet beskrevet, men der er selvfølgelig flere elementer i det.

Der er ingen tvivl om at det er en kæmpe mulighed samt udfordring for at være med til at præge dansk tennis både på national plan og på topniveau, og få vinklet dansk tennis i den rigtige retning. Ja det er en vanskelig betegnelse, for hvilket retning skal dansk tennis gå hen?

Hvis du spørger en klubleder, klubtræner eller turneringsspiller, så tror jeg ikke at svaret er entydigt, for det kommer an på forudsætningerne. Om klubben er stor eller lille, om klubben er elite orienteret eller er en motionistklub, eller måske begge dele. Om klubben har professionelle ansatte eller kører på amatørplan (frivillighedsprincippet).

Men der er ingen tvivl om at alle gruppereringer eller klubfolk der er i berøring af dansk tennis, har en mening om dansk tennis, men at svarerne måske ikke er lige til at blive klog på.

Udfordringerne for den nye formand

Visioner, hvad vil den nye formand have af visioner? Det er vigtigt at der sættes ord på hvad en ny formand har af visioner for dansk tennis.

Det skulle gerne være visioner der er med til at samle hele tennis Danmark, samt at klubber og unioner får et medejerskab og tiltro til at de er en del af dette, og med til at løfte i flok.

Og selvfølgelig skal den nye formand også samstemme hans/hendes forventning til den siddende bestyrelse i forbundet, og måske også i forhold til de reviderede politiker som DTF er i gang med.

Samarbejde

Ja naturligvis skal der samarbejdes, vil alle mene, men hvordan? Det er ingen hemmelighed at nogen klubber, klubledere, trænere og tennisspillere ikke mener at DTF ikke samarbejder nok, eller at det er for topstyret. DTF involvere ikke klubber eller unioner tilstrækkelig nok. Derfor er det essentielt at den nye formand forstår betydning af at samarbejde med alle grupper som unioner, klubber, trænere samt turneringsspillere.

Mål og strategier er en nødvendighed og grundpillen for det arbejde der udføres i DTF. Det er over for unioner og klubber. DTF er i øjeblikket i gang til at revurdere mål og strategiplanerne, så de stemmer overens med de udstukket mål, og arbejdet skal, som jeg er orienteret om, offentliggøres på DTF´s generalforsamling 2016. Men DTF er i høj grad også bundet op på de aftaler der er lavet med bl.a. DIF og Team Danmark, da de yder et stort tilskud til DTF i form at støtte kroner for elite- og breddeområdet.

Det bliver spændende at se hvad DTF´s mål og strategier munder ud i, men jeg tror desværre ikke at klubber og unioner er medbestemmende i hvad mål og strategierne skal/bør være. Dog har man fra DTF side oprettet et ad hoc gruppe som skal se på rekruttering og afholdelse af medlemmer. Resultatet af det kommer senest til generalforsamlingen 2016. DTF ønsker at løfte i flok – i samarbejde med unionerne, men unionerne har ikke været inviteret, så vidt jeg er orienteret.

Faldende medlemstal

Medlemstallet er på ca. 57.000, et fald på 2300 fra forrige år. Ja det er ikke tilfredsstillende iflg. en pressemeddelelse fra DTF, der også skriver at alle (forbund/unioner/klubber) har et medansvar for udviklingen.

Forbundet har på det seneste bestyrelsesmøde i maj 2015 haft problemstillingen oppe og vende, og bestyrelsen har diskuteret om det er de rigtige produkter der er på hylderne, og om man prioriteter indsatsområderne i forhold til output.

Med andre ord, produkterne skal være tidssvarende og indeholde kvalitet, klubberne (kunderne) skal i højere grad benytte sig af forbundets tilbud end tilfældet er i dag, og indsatsområderne skal prioriteres, så vi kan få vendt medlemsfaldet og sidst men ikke mindst, give klubberne nogen værktøjer, så de er bedre rystet til at fastholde deres medlemmer.

Elite

Elite er en svær ting at diskutere, for hvad er elite? Er det elite at der i klubberne er tennisspillere der spiller turneringstennis i DK og vinder turneringer. Eller er elite at vi gør det godt i international tennis (TE, ITF, ATP, WTA).

Meningerne er mange, men mon ikke det er et mix af det hele. Men faktor er, at forbundet ud af et 2015 budget på knap 9,9 mio. kr., bruger ca. 3 mio. kr. på elite området, altså ca. 30%. Om det er meget eller lidt vil jeg ikke kommenterer, men bruges ressourcerne optimalt i forhold til output?

Altså man kan måle det på mange måder, men hvor mange elite spillere udvikles der, og kan de gøre sig gældende på den internationale scene.

Det kunne man godt stille spørgsmålstegn ved. Skal f.eks. DTF stadig satse på et Davis Cup hold, hvor hovedparten af spillerne er motionister (ikke noget ondt ord om det, da udvælgelse af spillere med Davis Cup erfaring er ganske lille), eller skal DTF starte forfra med kommende juniorer, der gør det godt?

Skal/bør DTF give et større tilskud til rejseaktivitet for juniorer/seniorer der vil yde en indsats for en mulig tenniskarriere. I dag er der ikke mange spillere der tør satse på en professionel karriere bl.a. pga. manglende økonomisk støtte, da det er meget dyrt at få det til at løbe rundt til rejser, hotelophold og coaching, hvis man kun er på challenger eller future niveau.

I samme moment kunne DTF også støtte med økonomi og manpower for at få klubberne til at lægge ressourcer i at få future turneringer til Danmark. Der er ingen tvivl om at mange juniorspillere tabtes på jorden, når de slutter junior karrieren og flytter over i de voksnes rækker (seniorer).

Turneringsområde

Der er mange turneringer i DK, og i forskellige kategorier, fordelt geografisk i hele landet. Dog må man konstatere at det er mange turneringer som bliver aflyst, dette skyldtes mange grunde. Men mange spillere søger hen hvor der er mange point på spil, eller hvor pengepræmier (hos seniorerne) er store.

Det gør at mange små turneringer desværre ikke bliver til noget, og det er synd for de mindre klubber, der ønsker at lave en lokal turnering, dels for at klubbens egne spillere kan deltage – måske for første gang, og dels for at lave lidt penge til klubkassen.

Turneringsgebyrer

Det er forholdsvis dyrt at spille tennis, i betragtning af at man betaler mellem 200 kr. pr. række udendørs og 250 kr. indendørs for juniorer, og max. 300 kr. hvis der er puljespil eller bonusrunder. Hos seniorerne koster det mellem 300 kr. udendørs og 350 kr. indendørs.

Pudsigt nok tager DTF op til 400 kr. for et DM for seniorer (er lovligt iflg. DTF turneringsregler). Men hensigten for at afvikle turneringer fra klubbernes side, peger nok mere på at fylde den tomme klubkasse end prestigen i at lave turneringer hvor det sportslige er i højsæde.

Hvordan kunne man løse det, jo sæt turneringsgebyrer ned, samtidig med at DTF indkræver et mindre gebyr for administration over for lubberne/turneringsarrangørerne. Dette vil formodelig at flere vil spille turneringstennis, da det skal være sjovt at spille tennis.

Desuden kunne man også kigge på de forudsætninger der tildeles klubberne for at arrangerer turneringer (bedre terminer, nemmere administration, uddannelse, support).

DTF Organisation

Der er og har været mange delte meninger om hvordan dansk tennis skal organiseres. I dag består det af et forbund med et sekretariat som får til opgave at implementere de politiker og strategier som uddelegeres af DTF bestyrelsen.

Og DTF bestyrelse der består af 8 medlemmer, hvor 4 folkevalgte politiker vælges på DTF generalforsamling, mens de 4 resterende er formændene fra de 4 lokalunioner, som er automatisk valgt ind i DTF bestyrelse. De 4 unioner har tilsammen knap 57.000 medlemmer fordelt på 270 klubber.

Spørgsmålet er bare om det er den rigtige konstruktion med en bestyrelse på 8 medlemmer, hvor de 4 unionsformænd er automatisk medlem af DTF top. Problemstillingen har tidligere været, at unionerne ikke følte at de havde indflydelse nok, derfor indførte man at de også var en del af DTF bestyrelse.

I 2000 gennemførte man Helhedsrådgivning i samarbejde DIF/Team Danmark, hvor grundtanken var at samle DTF og dens aktiviteter med en centralstyret administration. Dette betød bl.a. at mange af de opgaver som unionerne havde tidligere, blev fremadrettet administreret af DTF.

Der har også været på tale at kigge på hele tennis Danmark og lave en 360 grader view, dette skete så sent som i 2011. Men flere elementer blev ikke implementeret. Bl.a. skulle man kigge på administrationen og dens opgaveløsning, men det blev ikke til noget.

Dog har DTF i samråd med unionerne på et fælles møde i 2013 besluttet at unionerne skal bibeholdes, men om det holder for evigt, vides ikke. Og snakken om sammenligning af unioner har også været diskuteret, men p.t. er der ikke planer om dette

Dette er kun nogen områder som en ny formand kunne have overvejelser eller visioner om, og det er ikke sikkert at jeg har haft alle fokus områder med, men det er da en begrundelse.

Mulige kandidater

Hvem melder sig som formandskandidat, ja det er måske for tidligt at sige. Men vi må håbe på at processen er gået i gang.

Thomas Kønigsfeldt, DTF
Kigger vi på den nuværende DTF bestyrelse, så er næstformanden Thomas Kønigsfeldt et godt bud. Udfordring med Thomas er, at han er ved at blive kørt i stilling til en toppost i ITF, hvis altså Thomas bliver valgt. Det vides heller ikke om Thomas er interesseret i formandsposten i DTF. Menig medlem Poul Viggo Petersen, der kom ind i DTF i 2014, kunne også være et bud.

John Sloth, JTU
Kigger vi på de 4 unionsformænd, så har John Sloth, JTU, meddelt for nylig via en pressemeddelelse, at han ikke genopstiller til formand, trods mange tilkendegivelser om at stille op. Tilbage har vi så FTU, KTU og SLTU.

Agi Szocska, FTU
FTU er en lille union med ca. 5000 medlemmer, og jeg tror ikke at den nuværende formand Agi Szocska er interesseret. Agi overtog posten i 2012 efter Torben Brønner, som har siddet som FTU formand i mange år.

Boris Michailoff, KTU
I KTU hedder formanden Boris Michailoff, og Boris tror jeg ikke er interesseret, dels pga. Boris flotte alder og at han har siddet i KTU i over 30 år.

Henrik Thorsøe Pedersen, SLTU
Så kommer vi til SLTU, og Henrik Thorsøe Pedersen kom ind i SLTU som ny formand i 2013, og Henrik kunne være et bud, men om Henrik er interesseret, vides ikke.

Men måske skal vi finde den nye DTF formand ude i klubberne. Der er mange gode og interessante kandidater. Både klubledere og sågar også blandt klubtrænere, selvom jeg tror at klubtrænere generelt ikke har tiden til det, da de bruger alt deres tid på aktiviteter og træning ude i klubberne.

Men jeg håber at de kandidater der findes, at de tænker meget over hvad de kan bidrage med, visioner for dansk tennis, og overvej om de vil bruge den fornøden tid det kræver for at bestride denne spændende post.

Godt valg.

Preben Rasmussen
Kasserer
Sjællands Tennis Union
[quote_box_center]Opfordring: Har du også et læserbrev, debatoplæg eller lignende som er relevant for læserne på Tennisavisen.dk, så send det til os på kontakt@tennisavisen.dk.[/quote_box_center]

Forrige artikelUM Skovbakken: Vejrguder er ikke noget problem i Skovbakken
Næste artikelTE U14 Paris: Sebastian Grundtvig stoppet i 3. runde. Videre i double
Tennisavisen.dk
Tennisavisen.dk er Danmarks største digitale tennisunivers. Vi bringer nyheder, billeder, analyser, debat og aktuelle opdateringer fra tennisverdenen – både fra Danmark og internationalt.