Norges Tennisforbund (NTF), der har ca. 26.000 medlemmer, har indgået en aftale med Eurosport om TV-dækning fra de norske mesterskaber i tennis. Kan man forestille sig, at der også kan være basis for TV-dækning af turneringer i Danmark?

Tennisavisen har været i kontakt med Alexander Kjær, som er Generalsekretær i NTF, for at høre nærmere om den aftale, som det norske forbund har indgået med Eurosport Norge.
Desuden er Michael Mortensen fra den danske afdeling af Eurosport blevet spurgt, hvorvidt der kan blive basis for, at Eurosport vil være interesseret i at transmittere tennis fra de danske mesterskaber, og om det samme kan blive aktuelt for slutspil i holdturneringen i Danmark og eventuelt ved Nordic Finals, hvis der etableres et nordisk slutspil med deltagelse af de to bedste hold i elitedivisionerne i Norge, Danmark, Sverige og Finland.
3-årig aftale om TV-dækning af norske mesterskaber
NTF har lavet 3-årig aftale med Eurosport Norge om at dække det nationale mesterskab udendørs på grus i august måned.
Der sendes live fra semifinaler og finaler hos herrer og damer i single i senior-rækkerne 20-21. august.
Udover live kampe fra centrecourt vil der være et kamera på yderligere en bane, så der bliver mulighed for at lave reportager med vigtige bolde fra andre kampe under pauser og sidebytte.

Først sendes damefinalen og derefter herrefinalen.
Ugen forinden laves optagelser fra nogle af junior-finalerne i U14, U16, U19 og der vil i finale-weekenden blive vist indslag fra junior-finalerne.
TV-dækningen foregår på Eurosport Norge, som kun kan ses i Norge, og kampene kan heller ikke følges på livestream, med mindre der sker ændringer i strukturen hos Eurosport, så nationale kanaler også omfattes af Eurosport Player.
Tennisavisen spurgte, om der også er planer om TV-dækning fra holdturneringen.
Det er ikke tilfældet i første omgang, men Alexander Kjær påpegede, at NTF havde valgt Eurosport, fordi Eurosport satser meget på tennis, hvor de i både Sverige og Norge har fået rettigheder til Wimbledon, så Eurosport har alle 4 Grand Slam turneringer.
NTF har talt med ledelsen i Eurosport om at udvide aftalen til eventuelt at omfatte norske ITF-turneringer, og måske holdturnering.
I den forbindelse nævnte Alexander Kjær, at der på ITFs årsmøde i Kroatien har været drøftelser om at etablere “Nordic Finals”, hvor eksempelvis de to bedste hold i elitedivisionerne i Norge, Sverige, Danmark og Finland spiller om et nordisk mesterskab. Han pointerede dog, at der endnu ikke er besluttet noget herom.

Eurosport i Danmark kun interesseret, hvis de bedste er med
Inspireret af meldingerne fra NTFs Generalsekretær kontaktede Tennisavisen Michael Mortensen, som både har god indsigt i dansk og international tennis og er tilknyttet Eurosport som tennis-kommentator, for at få undersøgt om der også kan blive basis for en lignende aftale med Eurosport i Danmark.
Michael Mortensen svarede prompte, at han sagtens kan forestille sig, at det kunne blive interessant på et tidspunkt, hvis man kunne være sikker på, at de bedste spillere stiller op.
Med henvisning til det nys overståede DM havde han svært ved at forestille sig, at man kunne sælge det til Eurosport, da så få af de bærende spillere i dansk tennis stillede op.
Han påpegede, at det er nødvendigt at opstille nogle rammer for spillerne, så det bliver interessant for dem at deltage, og i så fald er han sikker på, at det også vil være interessant for Eurosport at sende fra de nationale mesterskaber.
Michael kunne sagtens forstå, at nogle af de bedste spillere overvejede, om det bedst kunne svare sig at forsøge at opnå point i internationale turneringer eller vinde et DM endnu en gang, og han påpegede, at der skal være mere prestige forbundet med at vinde et DM, hvilket kræver at der er flere af de gode spillere med, så der bliver kamp om titlen, hvilket der efter hans opfattelse ikke er i øjeblikket.
Som en konklusion bekræftede Michael, at Eurosport helt sikkert vil være interesseret i at vise DM i tennis, hvis der spilles tennis på et højt niveau og de bedste spillere deltager.
Til spørgsmålet om dækning af udgifterne ved at producere TV-dækning af DM svarede Michael, at der skal “varer på hylderne” for at sponsorer – udover ren donation som i øjeblikket – ønsker at gå ind i det, hvilket de bedste spillere skal være med til at promovere ved at deltage og få mesterskaberne op på et niveau, som også kan tiltrække seere, som vil følge DM.
Michael kunne også forestille sig, at det kunne være interessant at dække holdturneringen, da holdspil altid giver nogle ekstra dimensioner, som det f.eks. er tilfældet ved Davis Cup.
En forudsætning vil fortsat være, at de bedste spillere er med, og det kan også være interessant, hvis der også deltager udenlandske navne, som seerne kender og kan relatere til.
Han fandt det afgørende, at der er tale om spillere, som vil satse på at begå sig på ATP eller WTA – eller har et udviklingspotentiale, frem for fritidsspillere, som har det som en hobby ved siden af arbejde eller studie.
Som det ser ud i øjeblikket, betragter Michael det som meget vanskeligt at sælge holdturneringen til en TV-kanal.
Hvis det bliver aktuelt med den påtænkte “Nordic Finals” mellem de bedste hold fra elitedivisionen i Norge, Danmark, Sverige og Finland, vil interessen også her afhænge af, hvilke spillere der er til rådighed.
Fortsætter de bedste unge talentfulde spilleres deres udvikling ser Michael gode muligheder for, at DM om nogle år kan blive yderst interessant at følge, hvis de stiller op.

Hvad kan ”Tennis Danmark” gøre, så danske mesterskaber opnår prestige?
Hvis Norge med ca. 26.000 tennis-medlemmer kan skabe grundlag for en TV-aftale, er det en nærliggende tanke, at det også bør være muligt i Danmark, hvor der – trods medlemstilbagegang – er langt over dobbelt så mange medlemmer.
Måske er det i virkeligheden et spørgsmål om, at forbundet og klubberne sammen med de bedste spillere samarbejder om at skabe nogle rammer, hvor det både er interessant for spillerne at deltage i turneringer herhjemme og for medierne at beskæftige sig med dansk tennis – udover Caroline Wozniacki på og udenfor tennisbanen.
Derfor har Tennisavisen kontaktet en række ”nøglepersoner” i ”Tennis Danmark” for at få deres bud på, hvad der kan gøres bedre end det er tilfældet i øjeblikket; det være sig spillere omkring landsholdene og sportslige ledere i de førende eliteklubber
Internationale turneringer prioriteres før DM
Ikke alle svarede, men ud fra dem som gjorder, bekræfter svarene at deltagelse i internationale turneringer har højere prioritet for de spillere, som ønsker en professionel karriere.

Karen Barritza påpeger dog, at det vil være et godt initiativ, hvis der både bliver mediedækning og større præmiebeløb ved DM.
Udsigten til større præmier vil samtidig være et kærkomment tilskud til dækning af udgifter til turneringer i udlandet.
August Holmgren, der planlægger at starte på college i 2017, føler sig overbevist om, at det vil være attraktivt for de bedste spillere at deltage, hvis der bliver større præmier.
Da flere af de bedste spillere på herresiden har valgt at videreudvikle deres tennis på college, er der en begrænset periode om sommeren til at spille ITF-turneringer, og derfor finder August det naturligt at prioritere disse turneringer, men det mener han dog kan løses med god planlægning.
Personligt vil han gerne stille sig til rådighed for DM, hvis både præmierne og deltager-feltet er attraktivt.

Større ”Events” kan skabe interesse for TV og sponsorer
For Mikkel Nørby, der er Sportschef for tennisafdelingen i KB, er en forudsætning for at skabe ”Events”, at der skabes nogle rammer, som ikke kun henvender sig til de få, men hvor der skabes større samhørighed mellem bredde og elite gennem turneringer med mange deltagere.
Mikkel tvivler på, at man kan skabe den helt store interesse for en turnering, hvor man eksempelvis kun inviterer 16 af de bedste, men hvis man kombinerer det med et større arrangement, hvor der er flere rækker for både juniorer og motionister, kan der skabes et event, som mange flere bliver en del af.
Han henviste til, at sådanne større turneringer tidligere har været gennemført, og han nævnte Birkerød Maxi og KBs Erhvervscup som eksempler, hvor der var mange deltagere og gode præmier.
Isoleret set tvivler Mikkel på, at en turnering med flere af de gode nationale spillere er tilstrækkeligt til at skabe interesse for TV og sponsorer, men hvis man kan gøre det til et kæmpe event med mange deltagere, tror han at det vil være langt mere interessant for sponsorer at gå ind og sikre mulighed for større præmier, der kan tiltrække de bedste spillere, som også ønsker at blive en del af et sådant event.
Også Martin Møller, som er far til en af årets finalister, anfører i en kommentar, at der skal være større prestige forbundet med DM, som bør være et event, der tiltrækker både tilskuere og sponsorer, og han konstaterede at DM i Harreskov-Værløse gjorde fremskridt i den retning med gode rammer i form af dommere, boldbørn mv., og han bemærkede også, at der ved UM i HIK var livestreaming på 3 baner, men han er enig i, at der stadig er langt igen, inden DM bliver det event, som man kan ønske sig.
John Larsen, som er træner i Birkerød, finder det genialt, hvis spillerne kan se potentialet i at være med, og han ser gerne, at der presses på for også at skabe grundlag for TV-dækning i Danmark.
Sammenfattende må konklusionen være, at der stadig er en række udfordringer, som skal overvindes, inden det er realistisk at forestille sig, at Eurosport eller andre TV-stationer finder det interessant at transmittere fra danske mesterskaber, men hvis DTF og klubberne sammen med spillerne kan blive enige om at samarbejde om at få skabt gode rammer, som kan gøre turneringerne interessante for både tilskuere og deltagere, er opgaven måske ikke helt umulig alligevel; især hvis præmiepengene bliver mere attraktive for de bedste spillere..

Svar fra Dansk Tennis Forbund
Dansk Tennis Forbunds Sportschef Jens Anker Buus Andersen har efterfølgende fremsendt disse kommentarer på henvendelsen fra Tennisavisen:
Dansk Tennis Forbund har altid en interesse i at se på, hvordan vi kan skabe bedre tennisevents i Danmark – uanset om der er tv-interesse eller ej. For os handler det om at lave events der sikrer en optimal sportslig og arrangementsmæssig afvikling af vores kerneevents – DM, DH Medaljespil, Davis Cup osv..
Derfor ser vi også med stor interesse på, hvad spillere og klubber mener, at der skal til for at skabe de bedste rammer. I mange andre sportsgrene er ekstremt prestigefyldt at vinde et danmarksmesterskab, og vi vil også gerne vide hvorfor det ikke er en prioritet for de bedste danske spillere at deltage. Vi mener dog, at det er ærgerligt at spillernes incitament for at konkurrere om et danmarksmesterskab bliver reduceret til et spørgsmål om præmiepenge og tv-dækning.
Vi mener selv, at det netop overståede DM i Hareskov-Værløse Tennisklub igen i år var et glimrende arrangement, med nogle af de bedste rammer som eksisterer i dansk tennis. Der vil selvfølgelig altid være plads til at løfte arrangementet endnu højere op, hvilket vi samarbejder med klubberne på, ved at identificere hvilke faktorer forbundet skal fokusere på at forbedre. Men rent arrangementsmæssigt føler vi at HVT har været med til at skabe de bedste rammer for et sådant arrangement.
Fokus for forbundet og der hvor vi kan blive bedre er ved at skabe tilskuerinteresse, da det er vores fornemmelse, at det er livet på anlægget som skaber stemningen og hypen omkring arrangementet. Vi håber, at det for spillerne vil være mere prestigefyldt at vinde et danmarksmesterskab for fulde tribuner, end foran 50 tilskuere og to kameraer. Når vi en dag i fremtiden kan fylde et helt anlæg med tilskuere, og måske endda kan tage entré for at se finalerne, mener vi, at det vil give mere mening med live tv-dækning.
Det er vigtigt at pointere at forbundet på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at ”tvinge” de bedste spillere til at spille DM, og vi føler heller ikke at det er den retning vi ønsker at gå i. På længere sigt, hvis en eventuel støtte til de bedste spillere blev indført kunne man evt gøre den afhængig af deltagelse i DM. Dette vil også blive nemmere i forhold til at spillernes deltagelse i samarbejde med forbundet, kan planlægges længere tid ud i fremtiden.
Forbundet har været i dialog med forskellige tv-udbydere såsom DR og Eurosport om at dække flere at vores events primært med fokus på Davis Cup. Det har været Michael Tannis Beck og Sune Irgens Alenkær som har stået for dialogen, da disse medarbejdere ikke længere er hos forbundet, kan vi ikke kommentere på det punkt.
Dog vil omkostningerne ved at sende live fra tennisevents være den største faktor ved spørgsmålet om tv-dækning af disse events. Tidligere har forbundet brugt betydelige ressourcer på tv-dækning og livestreaming af forbundets events. Både forbundets og tv-udbydernes vurdering har indtil videre været at det ikke har givet den interesse seermæssigt, som kan retfærdiggøre udgifterne her til. Det er klart at både forbundet og udbyderne har interesse i at udgifterne til tv-dækningen giver mening i forhold til hvad man får ud af dette.
Hvor tv-udbyderne har en forpligtelse til at sende tv som giver seere i forhold til at sikre deres egen indtjening (eller public service), har Dansk Tennis Forbund en forpligtigelse over for vores medlemsklubber. Vores fornemmeste opgave er at tilbyde vores medlemsklubber værktøjer til at sikre et godt klubmiljø for at fastholde medlemmer og rekruttere nye medlemmer. Hvis vi kunne se en direkte sammenhæng mellem tv-dækning af DM og antallet af nye medlemmer i klubberne ville det nemmere at allokere midlerne til dette, men det er umiddelbart ikke vores vurdering at dette er tilfældet.
Angående Nordic Finals er sekretariatet ikke blevet informeret om sådanne planer, så vi kan ikke udtale os om dette. Dog kan vi se nogle problemer for klubberne i at afsætte økonomi til deltagelse i et sådant arrangement.
Dansk Tennis Forbunds fokus ligger på at lave det bedste arrangement for spillerne, tilskuerne og arrangørklubben. Men hvis Eurosport, DR, TV2 eller TV3 er interesseret i at indgå i en dialog om at vise dansk tennis er vi selvfølgelig interesseret i at indgå i denne.

Forrige artikelDavis Cup: Danmark i tovene efter klart nederlag i double
Næste artikelStore forventninger til Opelka
Ole Dalsgaard Jensen
Ole Dalsgaard Jensen er en erfaren tennisentusiast. Han er tidligere formand, træner og leder for NTK-Amager, har siddet i bestyrelsen i KTU og spiller i dag tennis som motionist.