AB tennis har historisk været en stor tennisklub på Sjælland – dette er en del år siden. Derfor har der også tidligere været traditioner for, at tage på træningsophold i udlandet. Læs her deres gode råd til andre klubber, der overvejer et træningsophold.

Indlæg af Allan Kloppenborg, formand i AB Tennis. AB Tennis samarbejder med Tennisavisen.dk.

Vores medlemmer har længe ønsket en tur blev sat op – og da primært vores juniorspiller har ydet en stor fremgang i deres spil, og opnået flere titler på forskellige niveauer, mente vi at det skulle der gøres noget for og ved.

Bestyrelsen overvejede om vi skulle gøre dette som et samarbejde med andre klubber eller om vi skulle gøre det solo. Næste del i arbejdet var; skal vi bruge en partner som laver disse ture og tage af sted sammen med dem?

Men da vi gerne ville have at denne tur skulle være for os selv, valgte vi at kigge andre veje – igennem DGI fik vi kontakt til Bravo Tours og herefter var det hårdt foreningsarbejde.

Hårdt arbejde at planlægge en tur

En sådanne opgave med at planlægge en tennisrejse kræver rigtig mange timers arbejde og store kommunikationsevner. Det er ikke bare at udsende en invitation og så ellers få bestilt billetter – her er der tale om hårdt foreningsarbejde aften og weekender.

Der findes ingen checklister eller erfaringer fra andre klubber om hvordan dette kan gøres – hvilket kunne have været rigtig dejligt, og vores vidensbank under DTF vil klart her skulle opdateres – der må være andre klubber som løbende har mødt samme udfordringer.

Faldgruber og overvejelser

Nogle af de faldgruber og overvejelser som vi måtte igennem var blandt andet:

  • Hvor mange deltager er min. og max.?
  • Hvem af vores juniorspillere skal kunne deltage?
  • Er det kun for klubbens medlemmer – her tænker vi på ægtefæller – forældre m.v.?
  • Skal vi have vores egne træner med og hvor mange?
  • Hvad vil vi opnå?
  • Skal klubben give tilskud til turen?

Ovenstående er blot nogle af de mange spørgsmål som rejser sig, når opgaver skal planlægges og udføres. Dette er selvfølgelig også gældende når andre opgaver i foreninger skal løses. Løbende i en sådan opgave kommer der udfordringer og opgaver der kræver tid og indsats.

Vi oplevede i dette arbejde, at tiden på at lave en klar ramme med opgavefordeling og klare målsætninger, samt holdninger inden, vil være givet godt ud. Man skal dog altid være klar på at ændringerne kommer, og der altid er noget som man ikke har tænkt over.

Vi oplevede at valget om værelsefordeling sat af træner ikke altid tages i den ånd det er tiltænkt. Og vigtigheden i en klar information til alle deltager under hele forløbet.

Et andet og vigtigt punkt som vi klart vil anbefale, er informationsmøde/aften for alle deltager og forældre til juniorspillerne. Vær klar til dette møde – sørg for en god stemning og gør det i god tid, men alligevel ikke for tidligt.

Samling omkring turen er også meget vigtigt – her lykkes det os ved hjælp af sponsorstøtte fra vores lokale REMA 1000 i Hareskoven og Cebra Profilbeklædning, at få lavet nogle rigtig dejlige trøjer, som alle deltager har fået udleveret til turen. Dette skulle være med til at understøtte vores sammenhold på turen, og ikke blot være vores normale klubtøj – primært set i lyset af at nogle deltager ikke er medlemmer af klubben.

Med dette lille indlæg håber AB Tennis på, at andre klubber kan få lyst til at kaste sig ud i denne opgave – der vil senere komme et yderligere indlæg når turen er afholdt med vores forhåbentlige gode erfaringer og nogle dejlige tennisbilleder.