Dansk Tennis Forbund skal til næste år vælge ny formand. I en række interviews med nøglepersoner i dansk tennis vil Tennisavisen afdække, hvilke kompetencer den nye formand skal have samt hvem en sådan kan være. Vi vil stille de samme spørgsmål til alle nøglepersoner, der bliver bedt om at forholde sig til de store perspektiver samt komme med et navn på deres favorit til posten. I første artikel har vi mødt den nuværende næstformand i DTF, Thomas Kønigsfeldt.

Hvilke egenskaber skal den nye formand i DTF have?

Det skal være en der ved lidt om tennis. Det er min egen personlige holdning, at han skal brænde for tennis. Nogen vil måske mene, at det ville være godt med en dygtig forretningsmand, men den vej tror jeg ikke vi skal gå.

Det skal være en med passion, en med vision omkring, hvor skal vi hen med dansk tennis. Hvordan får vi udviklet dansk tennis. Derudover skal det være en der kan samle tennis i Danmark. En der har evnen til at lytte på, hvad der bliver sagt og ikke tror vedkommende selv har den gyldne løsning på tingene.

DTF er et serviceorgan, man skal passe på med det ikke bliver for meget administration. Man skal være et serviceorgan for medlemmerne. DTF´s medlemmer er unionerne, deres medlemmer er klubber og spillere, det er dem det handler om.

Alle disse skal tænkes ind i i en samlet organisme, alle dele skal spille sammen. Det gælder også klubber organiseret under DGI, der er jeg også stor tilhænger af, at vi har samarbejde med dem.

Fordi det er tennis der er det vigtige, det er sporten der skal samles. Hvis en stor del af tennis står udenfor DTF, så må vi arbejde sammen med dem for at gøre tennissporten det bedste.

Hvordan vil du beskrive den status DTF aktuelt har?

Jeg vil jo sige vi gør rigtig mange gode ting, det skal jeg selvfølgelig også sige, da jeg sidder som næstformand og har en del af ansvaret. En del af det er selvfølgelig også tidligere generationer af bestyrelser.

Tennis er en pæn stort sport i Danmark, internationalt har vi også produceret gode spillere, hvis det er det man skal måle sig på. I forhold til vi er en nation på 5 millioner mennesker har vi gjort det rigtig godt. Tiden ændrer sig, så du bliver nødt til at gøre nogle nye ting og lave nye tiltag. Der har vi masser af gode ting kørende aktuelt.

Der hvor vi savner lidt er markedsføringen af DTF. Samarbejdet, det tætte, med klubberne og forståelsen af, hvad er det DTF bidrager med i det her. Nogle gange er der lidt konflikt.

Når folk skal udtale sig om DTF kommer der negative tilbagemeldinger som baseres på formodninger eller forestillinger som i virkeligheden ikke er de rigtige. Det peger tilbage på DTF i forhold til markedsføring, vi skal være med åbne og have mere fokus på markedsføring end vi har i dag.

Medarbejderne gør et godt stykke arbejde, med udvalget af produkter, men man hører kun om tingene, hvis det ikke fungerer.

Medlemstallet i DTF har i nyere tid aldrig været lavere. Hvor vigtig en prioritet vil det være for den nye formand at få vendt den udvikling?

For mig er det både nummer 1,2 og 3.

Thomas Kønigsfeldt. Næstformand i DTF's bestyrelse. Foto: Sportsfotograf.com.
Thomas Kønigsfeldt. Næstformand i DTF’s bestyrelse. Foto: Sportsfotograf.com.

I dag arbejder formanden i en bestyrelse, hvor de fire unionsformænd er fødte medlemmer. Skal en ny formand arbejde i en sådan konstruktion?

Det er heldigvis noget generalforsamlingen bestemmer. Så det skal han i den udstrækning denne vælger at fastholde den nuværende struktur. Jeg vil sige sådan som jeg har oplevet det, så kan det sagtens være en fordel at den er sådan.

Vi har nogle gode unionsformænd, der gerne vil føre de ting videre, der bliver besluttet i DTF og de bringer samtidig en masse tilbage til bordet. De har klubberne i daglig tale og har et andet perspektiv på tingene, så konstruktionen er god, det handler om at udnytte den ordentligt, fordi du har et led, der går videre ned i systemet.

Det hjælper administrationen i DTF, fordi du skaber et bindeled ned til de frivillige i JTU, FTU etc. Dem der kan hjælpe til. Det er klart, hvis unionsfolkene modarbejder systemet, så har det den modsatte effekt, så kan man ikke komme videre. Det er en balance, det afhænger af man har de rigtige unionsfolk.

Det hænger igen sammen med at samle, der har vi stadig et stykke vej, før vi er lykkedes med at samle hele Danmark. Få klubberne til at samarbejde, det skal forbundet være katalysator for. At de ikke konkurrerer om spillerne etc. Vi skal have medlemstallet op og producere gode spillere, det kan den enkelte klub ikke gøre alene. Det er vores opgave.

Klubbernes evne til at samarbejde internt og ydermere med forbundet er til stadighed en udfordring. Vil en udefrakommende person, der ikke har tennisrelationer, have en større mulighed for at samle end en person der i forvejen er en del af tennismiljøet?

Sandsynligheden for, at en person udefra kan gøre det er ganske lille. I sådant et system er det en kæmpe fordel, at du har en fornemmelse, at du kender nogle af folkene. Din evne til at forstå problemstillingerne og samle er efter min overbevisning langt større, hvis det er en person der i forvejen kender tennissporten indefra.

Hvem vil du pege på som oplagt formandskandidat?

Jeg vil pege på mig selv.

Er du kandidat?

Jeg er næstformand, så det er naturligt, at jeg står i linje til det. Det er ikke fordi jeg absolut vil være formand. Hvis der kommer en, som efter andres overbevisning er bedre og har større opbakning, så fortsætter jeg bare som næstformand.

Det er ikke sådan, jeg ikke kan leve med at være næstformand, det har jeg det fint med. Jeg tror næsten, jeg har påvirket lige så meget som næstformand, som jeg ville kunne have gjort som formand.

Det er ikke alt jeg har fået igennem, men det har været tilfredsstillende. Havde jeg ikke kunne påvirke var jeg gået ud igen.

Bliver jeg valgt ind i ITF´s bestyrelse til efteråret kan situationen være lidt anderledes.

Forrige artikelWTA: Cincinnati – Halep tog endnu et skridt
Næste artikelChallenger Vancouver: Løchte i double semifinale på Livestream
Per Colstrup Vinkel
Per Vinkel er professional journalist og tenniskommentator. Hans mangeårige arbejde, interesse og engagement i tennissporten, gør Per til en af de bedste danske tennisjournalister.