Anti Doping Danmark skal i fremtiden også hjælpe med at bekæmpe matchfixing. Det bringer den tidligere holdleder for Birkerød Tennis Klub Michael Ask ind i kampen mod kriminelle elementer i sport. Elementer han via sit tidligere virke hos Politiet har stor erfaring med.

I sin blotte tilstedeværelse som mangeårig holdleder for Birkerød Tennis Klubs hold i Elitedivisionen udstrålede Michael Ask autoritet og troværdighed. En naturlig udstråling som mangeårig Politibetjent. De senere år er Michael Ask overgået til en funktion som leder hos Anti Doping Danmark. Selvom det i udgangspunktet kan virke som et stort skifte, så giver det rigtig god mening at have en leder med politimæssig baggrund i den organisation, da efterforskning og internationalt samarbejde er to blandt mange ting, der går igen i de to organisationer.

Ikke mindst efter Anti Doping Danmark ved årsskiftet fik nye arbejdsopgaver som følge af, at Kulturministeriet har placeret sekretariatet for den nye platform for koordinering af bekæmpelse af matchfixing hos Anti Doping Danmark. Oprettelsen af denne platform til bekæmpelse af matchfixing er en konsekvens af, at den danske regering har underskrevet Europarådets konvention om manipulation af idrætskonkurrencer. En konvention der har til formål at samarbejde om bekæmpelse af snyd på tværs af områdets aktører, offentlige myndigheder, idrætsorganisationer og spiludbydere. Statens nationale platform skal samle data fra relevante myndigheder og facilitere samarbejde og dataudveksling mellem relevante aktører nationalt og internationalt.

“I ADD er vi glade for at have fået opgaven som sekretariat for den nationale platform mod matchfixing. Både doping og matchfixing er alvorlige trusler mod idrættens integritet og er nu også omfattet af samme lovgivning. En række af ADD´s kompetencer i bekæmpelsen af doping, herunder de kompetencer, vi er ved at bygge op indenfor efterretning og efterforskning, kan vi også anvende i kampen mod matchfixing sammen med vore kommende samarbejdspartnere og derved opnå synergi,” forklarer leder i ADD Michael Ask.

Konkrete opgaver nedfældet

Som Michael Ask pointerer, så er kampen mod doping på mange måder at sammenligne med kampen mod matchfixing. Blot har kampen mod doping, særligt i cykelsporten, stået på i langt flere år og efterforskerne og opbygningen af et system er længere fremme. De elementer der er nedfældet for det nye sekretariat at arbejde med, er derfor også i høj grad opgaver mange års arbejde med doping har vist er kilden til problemer.

– Sekretariatet skal fungere som informationscenter, der samler og videregiver informationer til de relevante organisationer og myndigheder
– At koordinere den nationale kamp mod manipulation af idrætskonkurrencer
– At modtage, centralisere og analysere information om irregulære og mistænkelige væddemål på idrætskonkurrencer, og hvor det findes nødvendigt udstede alarmer
– At overføre informationer om mulige overtrædelser af såvel lovgivning som idrættens disciplinære regler til relevante myndigheder og organisationer
– At samarbejde med andre relevante myndigheder og organisationer på nationalt og internationalt niveau, herunder nationale platforme i andre lande

Hovedparten af folketingets partier var enige om en ekstraordinær bevilgning på 1. million kroner til at opstart af platformen. Ifølge Kulturminister Berthel Haarder (V), er en ekstraordinær indsats mod sportens skyggeside af vital betydning.

“Det er vigtigt, at vi står sammen i kampen mod matchfixing, og at alle parter tager ansvar. Derfor har vi fra statens side nedsat en national platform og stillet krav til idrætten om blandt andet at vedtage og hændhæve regler mod matchfixing. Fra statens side vil vi gerne aktivt støtte op om kampen mod matchfixing, og jeg håber, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med spiludbydere og idrætten, som vi f.eks lige nu har med vores fælles kampagne mod matchfixing,” Sig noget, hvis du ser noget,” lyder det fra Bethel Haarder.

En af hovedpersonerne i denne kampagne for at oplyse og informere atleter og folk omkring sport er i øvrigt en anden tennisperson. Den tidligere professionelle tennisspiller og nuværende kommentator på TV3 Sport, Tine Scheuer-Larsen. En stor del af udfordringen omkring matchfixing i sport bunder nemlig i uvidenhed. Sund fornuft kan naturligvis gøre forskellen i langt de fleste tilfælde, men i og med problemet er relativt nyt har mange atleter, trænere og forældre spørgsmål, når der afvikles informationsmøder om problemet landet over. Hvordan gør jeg, hvis jeg bliver tilbudt penge for at tabe? Hvad gør jeg, hvis jeg hører om andre, der har været involveret i matchfixing? Alle de spørgsmål er svære at besvare, hvis ikke man på egen hånd har søgt information. Det kan man ikke forvente alle gør, derfor har kampagnen med det tidligere danske tennisikon til formål at oplyse og informere om hjemmesiden www.stopmatchfixing.dk. Her forefindes al den generelle information om mathcfixing man typisk har brug for. Derudover har DIF også oprettet en hotline, der sidenhen er overgået til Anti Doping Danmark, hvor man anonymt kan rette henvendelse, hvis man har spørgsmål omkring emnet. Altsammen skulle gerne højne vidensniveauet om matchfixing i sport. Det igen skulle gerne medføre, at der kan blive slået hårdt ned på de brådne kar i sporten, inden de har held med at friste svage sjæle med kolde kontanter for at matchfixe kampe.