Tennis- og padelsporten har vist sig særdeles velegnet til at få børn med autisme og psykiske lidelser til at få motioneret.

TEAM FRED
Før TEAM FRED blev etableret, så deltog børn med autisme i de tilbud som klubberne havde til alle medlemmer, men I Virum Sorgenfri Tennisklub (VST) savnede man et tilbud til en dreng ved navn Frederik, og der fik Mette Rytsel ideen til at lave skoletennis for Frederiks klasse. Frederik har sammen med en anden TEAM FRED dreng, der også hedder Frederik, lagt navn til TEAM FRED.

TEAM FRED projektet startede således i VST sidste sommer for børn med særlige behov. Det har primært været børn med autisme og ADHD, der har deltaget i tennistræningen, som fra starten har været et gratis tilbud, med sponsoreret udstyr af Coolsport og støttet af DGI og Dansk Tennisforbund og efterfølgende at flere fonde, som Tryg Fonden, Smuk Fonden og Fog Fonden

Stærk integration i Virum
I VST er det lykkedes klubben at integrere TEAM FRED børnene i klubben, og flere af TEAM FRED børnene træner også på klubbens almindelige hold. Tre TEAM FRED børn deltog på tennissommerlejren i klubben, hvor der var 260 børn tilmeldt på to forskellige uger. Og klubben har en TEAM FRED pige, der nu træner fire gange om ugen.

Der er familietennishold hver tirsdag for TEAM FRED børnene, men flere træner nu også på klubbens almindelige hold. Succesen har betydet, at VST har valgt at udvide med to ekstra hold om fredagen for TEAM FRED børnene, da børnene gerne ville træne endnu mere. Toms Chokoladepulje har lige valgt at støtte TEAM FRED’s familietennishold i VST, og således kan klubben tilbyde aktiviteten gratis. I VST er man lykkedes med at få TEAM FRED børnene delagtiggjort i tennissporten, men samtidig gennem en lang række sociale aktiviteter også at give børnene oplevelsen af hyggeligt samvær. Og i slutningen af september 2019 skal TEAM FRED spillerne ned og dyste om medaljer til deres eget ”mini” mesterskab.

Succesen spreder sig
På Virums familietennis TEAM er en af drengene blevet grebet så meget af tennis, så der er lavet en aftale med drengen om, at han kan booke baner med sin far i løbet af ugen. Derudover har TEAM FRED oprettet et skoletennishold for drengens klasse i KB på Frederiksberg, som er støttet af Ragnhild Bruun Fonden.

I dag er der et fast gratis tilbud til Hummeltofteskolens Gruppeordning (specialskole for børn med autisme og andre særlige behov), der kommer i skoletiden og træner tennis en gang om ugen med klubbens to trænere.

TEAM Fred har på 1 år fået 100 børn med autisme og andre psykiske lidelser ud på tennis- eller padelbanen i 7 forskellige klubber. Der bliver i disse dage udbudt skoletennis eller padel i Virum- Sorgenfri Tennisklub , B93, KB, Rødovre TK, Tåsinge TK Rudkøbing TK og Hillerød TK.

Men Mette Rytsel ønsker at mange flere tennisklubber bliver i stand til at åbne op for børn med særlige behov. Og med de gode erfaringer fra VST og andre klubber, så kan TEAM FRED blive et tilbud som forhåbentlig bliver tilgængeligt i mange flere klubber fremover.

Fremtiden
I 2018 gik det op for Mette at Virum-Sorgenfri Tennisklub og andre klubber skulle være bedre til at åbne klubberne op for børn med særlige behov. Derfor er formålet med TEAM FRED er at projektet skal udbredes til mange flere klubber landet rundt, så børn med særlige behov kan få en god oplevelse med tennissporten.

En væsentlig forudsætning for at projektet kan for fortsætte og udbredes er at der kan findes sponsorer til at støtte børn med særlige behov i tennis- og padelsporten.

Læs mere på TEAM FREDs Facebookside

Årets Ildsjæl
Succesen med TEAM FRED projektet er ikke gået upåagtet hen. Dansk Tennis Forbund har i år kåret Mette Rytsel til Årets Ildsjæl, og forbundets formand, Henrik Thorsøe Pedersen gav denne begrundelse for kåringen:
”Mette Rytsel er en ildsjæl ud over det sædvanlige. Hun har åbnet vores sport op for en gruppe børn, som traditionelt ikke har den store berøring med foreningsidrætten. Det aftvinger den dybeste respekt, og det var derfor også en fornøjelse at kunne overrække hende prisen”
Udover indsatsen med TEAM FRED er Mette Rytsel en utrættelig katalysator for rigtig meget i sin klub i Virum. Hun driver Familietennis, administrerer klubbens Facebook-side og arrangere utallige sociale events blandt meget andet.