Forud for denne indendørssæson, havde DTF nedsat et eliteudvalg, som skulle komme med forslag til en ny DH-struktur. Dette udvalgsarbejde strakte sig over adskillige måneder, og resultatet af arbejdet blev herefter godkendt i DTFs bestyrelse, og derpå offentliggjort primo november før DH inde 2017/18 startede. Dermed kendte alle klubber til præmisserne for den DH-struktur, som sæsonen 2018/19 ville blive spillet efter.

Den nye struktur betød blandt andet, at Elitedivisionen fremadrettet skulle bestå af 6 hold, mens de øvrige divisioner ville have 8 hold. Og indtil den seneste spillerunde (27.01) var dette gældende, men nu melder DTF ud, at et ændringsforslag, som betyder 8 hold i Elitedivisionen, er blevet behandlet i Eliteudvalget, og derpå godkendt af DTFs bestyrelse. Så nu vil den nye DH-struktur også have 8 hold i Elitedivisionen!

Beslutningen er øjensynlig sket som følge af en tydelig protest fra en række klubber, og den kan sagtens være rigtig og god, men som tilskuer til arbejdet med at ændre DH-strukturen, så undres man! Hvordan kan det nedsatte Eliteudvalg, med repræsentanter fra hele landet og forskellige typer klubber, arbejde i månedsvis på projektet, og så fejlvurdere en tilsyneladende stor modstand mod udvalgets foreslåede struktur-ændring.

Stram op!