Et nyt initiativ fra Dansk Tennis Forbund skal gøre anlægsarbejder mere overskuelige for tennisklubberne. Håbet er at flere klubber fremover vil bygge nyt, forbundet arbejder på også at kunne yde økonomisk bistand.

I år kom en glædelig nyhed for ikke bare folkene på kontoret hos Dansk Tennis Forbund i Brøndby, men for hele det danske tennisland. Medlemstallet gik i den rigtige retning. Det er svært at sige, præcis hvad årsagen til fremgangen er. Hvis vi undlader at kigge isoleret på tennis, er faciliteter altid en vigtig faktor, når danskerne vælger fritidsaktivitet. I en tid med flere muligheder end nogensinde er konkurrencen skærpet. Det er ikke længere nok at vedligeholde de gamle baner, der skal tænkes nyt. Skal en paddelbane supplere de traditionelle tennisbaner eller skal der måske bygges en ekstra hal for at gøre klubben til en helårsklub?

Spørgsmålene er mange og uden tvivl vidt forskellige fra tennisklub til tennisklub. Derudover er der i Danmark store regionale forskelle på, hvad der er den aktuelle udfordring. Blandt andet derfor har Dansk Tennis Forbund samlet alle oplysninger om muligheden for bistand i forbindelse med nye projekter i én brochure.

Her er en præsentation af alle DTF´s samarbejdspartnere på bane- og anlægsområdet. Samarbejdspartnerne står alle til rådighed med rådgivning, uanset om der er tale om et nyt underlag, etablering af lysanlæg eller en helt ny hal skal opføres.

”I hovedstaden handler det om at tænke smart, pladsen er knap og det samme er kapaciteten. Her kunne de såkaldte Airdomes være en god mulighed for at udvide den begrænsede indendørskapacitet. I andre dele af landet er det ikke jord der mangler, her kan den mere traditionelle hal være det mere oplagte valg. Derfor giver det god mening med denne brochure, så klubberne kan se hvilke udvalg der findes for derefter selv at vælge retning,” lyder det fra Direktør i Dansk Tennis Forbund Klaus Nørby Jakobsen.

Derudover har Dansk Tennis Forbund også tilknyttet CREO Arkitekter som uvildig byggerådgiver. Firmaet har afdelinger i København, Odense og Aarhus så hele landet er dækket ind. En del af aftalen med firmaet er, at Dansk Tennis Forbund afholder udgifterne for det første indledende møde mellem firmaet og en tennisklub, der går med tanker om et anlægsprojekt.

Udendørssæsonen kan forlænges

Et nyt anlægsprojekt er i udgangspunkt bundet op på en økonomisk udgift for den enkelte klub. Halbyggeri i høj grad en så stor en af slagsen, at det ofte kan være uoverskueligt for den lille klub selv at løfte opgaven. Derfor har det været for Dansk Tennis Forbund at få samlet forbundets tilbud til klubberne. For på den måde at vise, at det ikke altid handler om alt eller intet, når en klub går med drømme om at udvikle på eksisterende anlæg. Det forklarer bestyrelsesmedlem i Dansk Tennis Forbund Joakim Thörring.
”Det er ambitionen i Dansk Tennis Forbund at udvide den samlede kapacitet af indendørsbaner i Danmark med 25 nye baner inden udgangen af 2021. Det vil gøre klubberne mere attraktive, når flere får mulighed for at spille tennis hele året,” siger Joakim Thörring.

Denne ambition skal indfries ved både at udvide kapaciteten hos eksisterende helårsklubber, men også ved at etablere helt nye halprojekter i klubber, der i dag reelt kun lever i sommerhalvåret.

”Vi vil også arbejde for at udvide udendørssæsonen for de klubber, som ikke har adgang eller kan få adgang til indendørs kapacitet. Det kan opnås ved lysopsætning eller omlægning af baner til tidssvarende underlag,” siger Joakim Thörring og understreger, at den ekspertise DTF´s samarbejde har via mange tidligere anlægsarbejder for danske tennisklubber er afgørende for at nå i mål med ambitionerne.

Interessant er det, hvordan bestyrelsesmedlemmet beskriver ”tidssvarende underlag” som en mulighed. I et land som Irland, hvor klimaet præcis som i Danmark kan være udfordrende, er nærmest alle udendørsbaner anlagt som kunstgræsbaner. Det betyder mindre vedligehold, forlængelse af sæsonen samt mulighed for at spille tennis nærmest sekundet efter regnen er stoppet. Hvem har ikke prøvet at hjælpe med at lave baner i det tidlige forår? Grus skal skrabes af, linjer lægges og nyt grus tilføres. Et stort arbejde for klubbens frivillige og en belastning for økonomien.

Arbejder på økonomisk hjælp

Selvom medlemstallet er begyndt at bevæge sig i den rigtige retning har Dansk Tennis Forbund endnu ikke ”muskler” til at finansiere tennisanlæg rundt om i Danmark for at indfri egen målsætning om 25 flere indendørsbaner inden 2021. Direkte adspurgt fortæller direktør Klaus Nørby Jakobsen dog, at der arbejdes på muligheden for at tilbyde hjælp til den økonomiske del af et anlægsarbejde.

”Lige nu står vi eksempelvis uden en hovedsponsor i Dansk Tennis Forbund. Det ville da være oplagt, hvis man forestillede sig en bank eller kapitalvirksomhed gå ind og tegne et sponsorat. Et element i denne aftale kunne være, at man var med til at skabe en gunstig konstruktion i forhold til den enkelte tennisklubs lånekonstruktion i forbindelse med et anlægsarbejde,” forklarer Klaus Nørby Jakobsen.

Endnu er ingen hovedsponsor fundet, men der arbejdes intenst på projektet. Et projekt der vil kunne hjælpe klubberne hele vejen i mål, hvis de via den nye brochure har fundet inspiration og er blevet tændt på et anlægsprojekt.