Det er alt for kort tid, kun at være valgt til bestyrelsen i DTF for to år. Derfor valgte DTF´s generalforsamling, med formand Henrik Thorsøe i spidsen, at forlænge valgperioden til fire år.

Folketinget har det. Flere andre specialforbund og også det internationale tennis forbund, ITF, har det. Bestyrelsesmedlemmer valg for fire år. I DTF har det indtil forårets generalforsamling i Kolding været to år alle bestyrelsesmedlemmer har været valgt for.

Forslaget om at forlænge valgperioden til fire år skabte debat. Stor debat. Det var bestemt ikke alle, der var enige. Argumenterne gik på blandt andet på, at det ville blive sværere at skifte ud i bestyrelsen, hvis en generalforsamling var utilfredse. Fire år er for lang tid, hvis man er utilfredse, lød argumentet. For Henrik Thorsøe var der ingen tvivl om, at beslutningen var den rigtige.

– Jeg har oplevet, at to år er for lidt. Du kan ikke gå ind i en bestyrelse og fra dag ét levere det optimale arbejde. Det tager tid, at komme ind i tingene og kunne bidrage. Vi mødes ikke mange gange på et år, hvilket gør det tager tid for nye medlemmer. Efter et år, med den rette indsats, er man inde i tingene. Så er det kun et år tilbage, inden du potentielt kan ryge ud igen, det er ikke holdbart. Det gør det svært, hvis du skal levere strategiske indsatser på den længe bare, så skal der være mere kontinuitet, forklarer Henrik Thorsøe.

Det blev på DTF´s generalforsamling i Kolding desuden besluttet, at unionernes medlem af bestyrelsen ikke nødvendigvis skal være formanden. En beslutning Henrik Thorsøe er meget glad for.

– Jeg har selv været formand i SLTU, samt medlem af bestyrelsen i DTF. Det er for meget, de fleste frivillige vil sige nej til den slags. Du mister den gnist, der skal til, hvis man skal kunne levere og være med til at udvikle. Derfor tror og håber jeg på, at den her beslutning vil betyde mere engagerede og dedikerede unionsrepræsentanter i DTF´s bestyrelse, forklarer Henrik Thorsøe.

Som konsekvens af vedtægtsændringerne, der også indeholdt sammenlægningen af SLTU og KTU til Tennis Øst, blev et helt nyt hold til bestyrelsen valgt. For Peder Helmuth Hansen, Henrik Thorsøe Pedersen, Dorte Klüwer, Thomas Kønigsfeldt, Henrik Marris og Janne Theilgaard er der således nu udsigt til fire år i bestyrelsen af DTF. Derudover kommer de nu tre repræsentanter for JTU, FTU og Tennis Øst.

Ændringer skal skabe sikkerhed

I en nyhed publiceret på DTF´s egen hjemmeside i marts måned under overskriften ”DTF-tiltag gavner national tennis” kan man læse om en sag, der har skabt intern splid i bestyrelsen. Det skete fordi Dansk Tennis Forbund støttede Thomas Kønigsfeldt økonomisk i arbejdet med at blive genvalgt til bestyrelsen i det internationale tennisforbund, ITF. I sig selv ikke forkert, der var bare ikke orden i måden støtten blev udbetalt på. Derfor blev der skabt mistillid fra nogle bestyrelsesmedlemmer overfor især formanden. Bestyrelsesmedlemmer, der stadig sidder i den nuværende bestyrelse. En sag, hvor Henrik Thorsøe blankt erkender, at han har begået en fejl. Spørgsmålet er så, om det vil påvirke arbejdet i bestyrelsen i fremtiden.

– Det er en ærgerlig sag. En af den slags, jeg helst ville have undgået. Jeg har lært af det her. Nu har vi sat nogle systemer op, der gør, at det ikke skulle kunne ske igen. For det er klart, der skal være tillid til, at økonomien i en organisation som DTF forvaltes rigtigt. Jeg kan sige undskyld, det hjælper bare ikke. Derfor har vi handlet, skabt et mere gennemsigtigt system. Havde det her været så slemt, at min troværdighed var forsvundet, så havde jeg taget mit gode tøj og var gået. Det mener jeg trods alt ikke, at det er, lyder det fra Henrik Thorsøe.

Udover støtte fra Dansk Tennis Forbund er også Danmarks Idræts Forbund gået ind i og støttet op omkring Thomas Kønigsfeldt kampagne for at blive genvalgt til ITF. Det samme har en privat støtte, der har givet 100.000 kroner i 2018 til arbejdet. Det var i forhold til udbetaling af støtte til Kønigsfeldts kampagne, at tingene ikke var clearet efter reglerne, inden udbetalingerne fandt sted.

Stort potentiale i arbejdet udenom forbundet

Et andet sted i denne udgave af Tennisavisen kan man læse historien om de mange muligheder Tennis Øst ser i arbejdet på tværs. Et arbejde de blandt andet håber kan ske via en platform med Jyllands Tennis Union og Fyns Tennis Union. Et arbejde der, set med Tennis Øst-briller, ikke nødvendigvis behøver involvere DTF. En tanke formand Henrik Thorsøe godt kan se potentialet i.

– Det er en god ide. Vi udvikler løbende sammen på tingene. Jeg har som formand i SLTU set, hvordan unionerne er tættere på klubberne. De har fornemmelsen af, hvad der fungerer og skaber udvikling. SLTU har et stærkt økonomisk fundament, Jylland og Fyn har som jeg oplever det mange gode ideer og tanker. Groft sagt. Derfor vil det være oplagt, at tingene kombineres til alle glæde og gavn. Den gode ide på Fyn med kvindetennis skal da spredes ud, så det også bliver tilbudt i Jylland og på Sjælland, og så videre, lyder det fra Henrik Thorsøe.

Han fremhæver især samarbejdet med DGI om projekt Bevæg Dig For Livet som en af årsagerne til, at DTF tre år i træk er gået frem i antallet af medlemmer. Fordi projektet, kombineret med andre initiativer, er med til at gøre tennissporten i Danmark mere folkelig.