Slagelse Tennisklub hædres bl.a. for at være Vestsjællands "moderklub", samarbejde med Kommune og SFO om skoletennis, afvikling Davis Cup  samt fokus på ansvar og tillid til unge

Formanden for Fyns Tennis Union, Agi Szocska indledte med fortælle, at Dansk Tennis Forbund ved udvælgelse af Årets Tennisklub lægger vægt på initiativ, aktiviteter, rekruttering, fastholdelse og talentudviklings-miljø.

Derefter gav hun ordet til Jan Hansen, som er formand for Fruens Bøge Tennisklub, så han kunne fortælle, hvad det havde bibragt klubben at få prisen sidste år.
Han fandt det svært at måle, hvad det betyder på bundlinjen, men det har bevirket, at der i klubben som helhed har bredt sig en stolthed og glæde over at have modaget prisen, hvilket klubben også har gjort meget for at gøre opmærksom på, blandt andet ved at få lavet nogle trøjer, hvor der står “Årets Tennisklub” og delt dem ud til børnene, og de voksne har også haft mulighed for at købe dem, så ingen har været i tvivl om, at klubben har fået prisen, som alle er glade for.

Det giver desuden publicity, hvilket kunne mærkes med det samme i Pressen, som skrev herom. og de havde modtaget lykønskninger fra Kommunen og inviteret til møder om elite-udvikling. En af årsagerne til prisen var klubbens arbejde indenfor skole-tennis, hvilket har været fortsat med uformindsket styrke og har haft hundredevis af børn gennem systemet, og der er givet yderligere tilskud hertil, så alt i alt har klubben fået meget ud af det – og også stor fornøjelse, kun Jan tilføje.

Jan mener ikke, at varigheden af prisen er begrænset til at slutte, når den gives videre, da klubben kan leve med den længe endnu, men det er nok ikke om 10 år, at man skal sige, at man var Årets Tennisklub, da man i så fald nok har stået i stampe siden, og derfor vil klubben fortsætte med at gøre de ting, som gjorde den til Årets Tennisklub i 2014.

Jan sluttede med at ønske den nye Årets Tennisklub tillykke, selvom han endnu ikke kendte navnet, hvilket han overlod til Agi Szocska at meddele, når de fremmødtes klapsalver for Jans redegørelse havde lagt sig.

Agi Szocska og Jan Hansen
Foto: Tennisavisen – Jan Hansen fra Fruens Bøge og Agi Szocska

Agi Szocska fortalte, at man i et meget stærkt ansøger-felt havde valgt Slagelse Tennisklub, hvilket fremkaldte nye klapsalver fra forsamlingen.
Klubben blev valgt, fordi den fungerer som moderklub for Vestsjælland, hvilket de gør rigtig godt ved at tiltrække mange spillere fra nabo-klubberne i vinter-sæsonen omkring træningen, og de lægger lokaler til bl.a. træner- og referee-kurser, og de har voksen-introduktion med stor succes.

Desuden anførte Agi Szocska, at klubben har et godt samarbejde med SFO-ordningerne og laver skole-tennis, hvilket Slagelse Kommune synes så godt om, at de har indgået en 3-årig aftale om med-financiering.
Det var også Slagelse Tenniskub, der stod for arrangementet ved Davis Cup kampen mod Sverige.

Det blev fremhævet, at klubben har et unikt fokus på de unge, som får tildelt roller, ansvar og opgaver i klubben, og derfor er der også flere unge i bestyrelsen.
De har etableret orange Play-and-Stay baner og opført en slåmur og røde Play-and-Stay baner, og de laver en del turneringer.

På denne baggrund findes det velfortjent, at Slagelse Tennisklub bliver Årets Tennisklub 2015, hvilket de fremmødtes klapsalver understøttede.

Slagelse Tennisklubs Kasserer Frederik Søndergaard Christensent takkede på klubbens vegne for den fornemme pris. Han anførte, at de ikke var nogen stor klub – med et par hundrede medlemmer, men de plejer at bryste sig af at være Vestsjællands – eller i det hele taget Vest-Danmarks – “sommerhus” med op imod 800 gæster, der kommer på besøg hvert år, og desuden ca. 1600 turnerings-spillere, hvoraf de 725 er unikke.
De har haft 13 klubber på besøg i det forgangne år, og Henrik (Næstformand) har lovet, at der kommer mere end 20 i år, og de er glade for at kunne lægge lokaler og faciliteter til rådighed, hvilket de selv synes er godt, og han sluttede med igen at takke for den fornemme pris, med flere klapsalver til følge.

Efterfølgende blev taget ovenstående billede med Agi Szocska sammen med repræsentanter fra Slagelse Tennisklub. Fra venstre Rasmus Larsen (20, best. medl.), Mikkel Ravn Dyhr (19, best. medl.), Alexander Ventrup (19), Mikkel Emil Maris (15), Andreas Berner (22, Formand), Frederik Søndergaard Christensen (21, Kasserer).

Klubbens Næstformand Henrik C. Maris har efterfølgende overfor Tennisavisen uddybet ovenstående ved at oplyse, at Slagelse Tenniscenter med sine kursus- og overnatnings-faciliteter årligt er vært for 4-5 træner-kurser, 1-2 referee kurser og en række koordinerende møder omkring moderklub-konceptet på Vestsjælland.

Desuden nævner han, at Slagelse Tennisklub indenfor det sidste har støttet op om ATK-udviklingen ved at etablere hele 4 “Orange bold/U10 baner” på grus og 3 “Rød bold/U8” baner på kunststof.