Efter indlæg i Tennisavisen i maj og september afholdtes der 8. oktober et arbejdsmøde i K.B. Hallen med repræsentanter fra Hørsholm Rungsted Tennisklub, B 93 Tennis, Virum-Sorgenfri Tennisklub, HIK Tennis, KB Tennis, Ølstykke Tennis samt Tennisavisen.
Tennis ØST var repræsenteret tillige med to konsulenter fra DGI Nordsjælland. De to initiativtagere fra tennisklubberne i Odder og Rødovre deltog naturligvis også.

Af Povl Henningsen og Poul Lundberg Andreasen

Mødet blev afviklet med agilitet som det styrende element, dvs. med fart over feltet. Efter en ultrakort introduktion fik deltagerne i to 6 personers grupper 25 minutter til at forholde sig til aktuelle udfordringer til Tennis Danmark.
Her er mødets stillingtagen til de temaer, der blev behandlet.

Padel på vej som del af tennis
Padelsporten er på vej ind i Danmark og bliver en stor succes for såvel kommercielle udbydere som de tennisklubber, der vælger at gå denne vej,
Dansk Tennis bør være med på vognen og en strategisk afklaring hovedorganisationerne imellem ville være ønskelig; her tænkes især på Dansk Padel Forbund, DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund.

Nye tidssvarende tennisanlæg
De gamle røde grusbaner har aftjent deres værnepligt og bør erstattes /suppleres med minitennis, vedligeholdelsesfrie belægninger, der kan holde 10-12 måneder samt flere nye haller, så tennis kan blive en helårssport så mange steder i landet som muligt.
Nogle få personer i Dansk Tennis har den unikke ekspertise, der skal til, for at få sådanne projekter designet, godkendt og gennemført.
Dette felt bør have topprioritet for Dansk Tennis, hvis tennissporten skal udvikles og være konkurrencedygtig. Der er brug for nye opdaterede anlæg overalt i Danmark, både i den lille klub i landsbyerne, de middelstore provinsbyer og universitetsbyerne, hvor ungdommen strømmer til, men der ofte mangler plads til nybyggerier.

Team Fred-projektet
Et super godt initiativ, der som projekt er kørt igennem efter bogen 1 ½ år af Årets Ildsjæl i Dansk Tennis 2019 – Mette Rytsel fra Virum-Sorgenfri Tennisklub. I forbindelse med, at DGI Tennis overtager projektledelsesopgaven, så det kan udbredes til hele landet, rejste deltagerne følgende spørgsmål:
1. Hvordan får et sådant projekt nok kritisk masse, så der er plads til dette sammen med den almindelige skoletennis?
2. Hvordan konverteres indsatsen til varige medlemskaber i klubberne?
Der er stor opbakning til Team Fred-projektet, men de nævnte spørgsmål er et par af de elementer, som der bør arbejdes videre med.

Tennislederne i Danmark kan, når de vil
Mødet bekræftede i øvrigt, at når engagerede tennisentusiaster er samlet omkring samme bord, kan meget nås på kort tid. I fortsættelsen vil der derfor være fokus på den effektive mødeafvikling, der inspirerer, engagerer og fornøjer. Hovedindtryk: masser af ideer og synspunkter præsenteret og beriget i en positiv, konstruktiv stemning. Sagt med tennissprog: aggressivt spil, op til gardinet, put it away!
Som konklusion på mødet er netværket etableret med nu 13 deltagere (se kolofon). Det fulde referat, tre temarapporter og særtryk af de to artikler i Tennisavisen kan bestilles via henvendelse til mail@henningsenglobal.com og/eller poul@lundberg-consulting.dk

Onsdag d. 20. november blev der afholdt et lignende møde i Århus