DTF har besluttet, at truende adfærd fra en tilskuer medfører udelukkelse fra internationale turneringer i Danmark samt fra DTF sanktionerede turneringer i 8 måneder. HIK får påtale for urimeligt pres på dommer

Dansk Tennis Forbund har netop truffet afgørelse om en episode, hvor der blev fremsat trusler mod en dommer ved en holdkamp i Elitevisionen mellem KB og HIK.

Dømt fodfejl udløser disciplinærsag uden fortilfælde

I Tennisavisens omtale af episoden fremgik dette citat fra HIK’s hjemmeside:
HIK tager – selvsagt – kraftigt afstand fra enhver form for uacceptabel adfærd i forbindelse med afholdelse af tennisarrangementer.
HIK tager sagen meget alvorligt, og ledelsen behandler den internt.

Efter at have behandlet episoden internt, har HIK offentliggjort denne udmelding på hjemmesiden – dateret 21. august – hvor det fremgår, at den pågældende tilskuer, som i øvrigt ikke er medlem af HIK, er uønsket ved klubbens holdkampe resten af indeværende sæson.

Udmeldingen er fremsat under overskriften: “HIK TAGER AFSTAND FRA TRUSLER“:
HIK tager kraftig afstand fra den truende adfærd, som en enkelt af vores tilhængere desværre udviste efter holdkampen mod KB den 12/8 2020. Vi støtter 100% op om, at en dommer, og alle andre for den sags skyld, altid skal behandles med respekt – og under ingen omstændigheder må føle sig truet – uanset, hvor uretfærdig man måtte synes en kendelse er. Den uacceptable adfærd har ført til, at HIKs ledelse i dag har meddelt den omtalte tilhænger, som i øvrigt ikke er medlem af HIK, at vedkommende foreløbigt ikke er ønsket til vores holdkampe resten af indeværende sæson.
Vi vil samtidig gerne fjerne en hver tvivl om, at HIK spillere eller ansatte skulle have medvirket til denne adfærd.

Efterfølgende har sagen været behandlet i DTF, som fredag formiddag offentliggjorde sin beslutning, som indebærer at den tilskuer, som havde optrådt truende overfor dommeren, vil være udelukket fra at være til stede ved internationale turneringer på dansk grund, samt ved alle turneringer, som er sanktioneret af DTF.

Afgørelsen er baseret på Team Danmarks og Dansk Idrætsforbunds “Etiske kodeks for dansk konkurrenceidræt“, Kapitel 5, “Etiske normer for tilskuere og supportere” , hvor følgende fremgår af pkt. 5-7:
5. Vis respekt for dommeres og officials’ afgørelser!
6. Undlad brug af hån eller skældsord i forhold til udøvere, dommere, trænere eller
andet publikum!
7. Accepter aldrig truende og voldelig adfærd!

Udelukkelsen gælder i 8 måneder, hvilket i praksis vil være indtil udgangen af den kommende indendørs sæson.

Desuden får HIK en påtale for, at dommeren har været udsat for et pres, der går udover det forventelige og rimelige, dog uden at det giver anledning til individuel sanktionering mod enkelte spillere eller ledere.

Det tilføjes, at “DTF ønsker samlet at indskærpe, at denne form for ageren over for dommere og referee’s ikke er acceptabel, og at det forventes, at der fremadrettet vil blive ageret anderledes i situationer som denne.

Afgørelsen og baggrunden herfor er offentliggjort på DTFs hjemmeside på dette link – https://tennis.dk/dtf-giver-karantaene-til-tilskuer/ samt på Facebook.

Forrige artikelDH damer: Utrolig spændende afslutning
Næste artikelDH herrer: Sorteper skal uddeles
Avatar photo
Ole Dalsgaard Jensen er en erfaren tennisentusiast. Han er tidligere formand, træner og leder for NTK-Amager, har siddet i bestyrelsen i KTU og spiller i dag tennis som motionist.