Samarbejdet mellem Sjællands Tennis Union og Københavns Tennis Union er under konstant udvikling, og det tætte samarbejde omkring holdturneringen og unionsmesterskaber er blevet samlet under en fælles paraply, Tennis Øst.

I 2017 blev Tennis Øst oprettet med det formål at samle de fælles aktiviteter, som de to unioner SLTU og KTU indtil da havde drevet hver for sig, men også for at skabe nye og forbedrede tilbud til unionernes medlemmer. De to unioner har dog gode erfaringer at bygge samarbejdet på, eftersom det er blevet afprøvet på juniorsiden de senere år. Med etableringen af Tennis Øst signalerede de to unioner også, at man var klar til at forstærke samarbejdet, og i år er den sjællandske og københavnske holdturnering for seniorspillere også lagt sammen, både ude og inde, og man afholder fælles unionsmesterskaber. Men står det til de to unioners formænd, så stopper samarbejdet ikke her. TENNISAVISEN tog en snak med de to for at høre om deres planer.

Sammenlægning af unioner
Lars Gulmann, SLTUs formand, var klar i sin udlægning. ”Samarbejdet de to unioner imellem har hidtil været en stor succes, og nu er de to unioners største aktivitet, holdturneringen, blevet integreret, så er der reelt ikke aktiviteter tilbage, som ikke udføres sammen. Så må man spørge sig, om det giver mening at opretholde to selvstændige unioner; det mener jeg ikke, og derfor bør de to unioners generalforsamlinger til foråret tage stilling til en egentlig organisatorisk sammenlægning.”
Friske nye toner fra Danmarks største tennisunion, som bakkes op af KTUs formand, Joakim Thörring: ”Da jeg blev valgt som KTU-formand for over et år siden, så var det med henblik på at sikre KTU-klubberne nye og bedre ydelser, og det har de fået via samarbejdet i Tennis Øst. Holdturneringen har fået tilført nye muligheder, og nu bliver vi også del af en inde-turnering, samt store unionsmesterskaber”.

Arbejdet hen imod en egentlig sammenlægning er dog langt fra færdigt, for begge formænd erkender at der ligger et stort arbejde i at få taget dialogen med klubberne og således få kommunikeret fordelene ved sammensvejsningen. Joakim Thörring informerede, at KTU har inviteret alle KTU-klubber til et fælles dialogmøde i september, hvor Tennis Øst også er på programmet. Forud for dette fælles møde har KTU inviteret til møde med hver enkelt klub, for ”det er vigtigt, at vi ved hvilke ydelser klubberne forventer af os, og i hvilke retninger klubbernes ønsker går”.

Stærkere koordinering med DTF
Tennis Øst administreres under SLTU, og med den nylige ansættelse af aktivitetschef Daniel Nielsen, som kommer fra en stilling som klubmanager på KB, så styrkes hele turneringsdelen ifølge Lars Gulmann. ”Og vi flytter SLTUs administration ud til DTFs sekretariat, for at sikre at koordineringen af unionens og DTFs aktiviteter bliver så optimal som overhovedet mulig, eventuelle problemstillinger løses hurtigere, og det samlende kontorfællesskab vil uden tvivl også påvirke arbejdsmiljøet positivt”.

En del arbejde venter
En eventuel sammenlægning af unionerne vil også rejse en række andre spørgsmål såsom, hvordan skal en fremtidig bestyrelse for Tennis Øst sammensættes, hvordan skal en kontingentstruktur se ud, og hvordan sammenlægges de eksisterende ressourcer i et fælles regi.
De to formænd har en god dialog herom, og de har opbakning fra deres respektive bestyrelser til at afsondre planen om en sammenlægning af SLTU og KTU. De er begge af den overbevisning at der er nu skridtet skal tages, men erkender samtidig, at der skal arbejdes hurtigt, for at kunne være klar med en indstilling til de to respektive generalforsamlinger i starten af 2019.