I Slagelse – kun en god time fra Københavnsområdet – råder vi over et af de bedste tennisanlæg ude/inde på hele Sjælland, og vi tilbyder rum til de tennisklubber, der både sommer og vinter har pladsproblemer.

Anlægget i Slagelse Tennis Klub.
Visionære lokale folk med interesse for tennissporten tilsikrede i tiden, hvor tennissporten i Danmark medlemsmæssigt havde sit absolutte toppunkt, et superanlægs tilblivelse i Slagelse vis a vis Slagelse Stadion.
Anlægget er så imponerende, at det, selv hvor sportens popularitet var på sit højeste, kapacitetsmæssigt rakte til, at tennisentusiaster i og omkring Slagelse kunne nyde den dejlige sport i alle årets 12 måneder.
Byggeri – uden kommunalt ejerskab – af en flot hal, der rummer hele 4 hardcourt baner (supreme courts), og i 1. sals plan med udsigt over banerne caféområde med plads til 60 personer og veludstyret køkken og loungeområde med plads til 20 personer, er grundlaget for, at tennis i Slagelse er en helårssport.
Udenfor hallen, med udsigt fra balkonen, rådes der over hele 9 grusbaner, 1 kunstgræsbane, 4 U10 ( 18 meter ) orangebold grusbaner, 500 m2 kunstgræs med plads til 3 U8 rødbold baner og en professionel 12 m ”smash-back” slåmur.

Ejerskab til anlægget.
Ejerskabet i dag er fortsat en selvejende institution, der 100% stiller hallen til Slagelse Tennis Klubs disposition.
Selvejerskabet har – også af økonomiske årsager – den konsekvens, at halanlægget drives af frivillige og lokale folk med stor entusiasme. Tennisklubbens bestyrelse råder over hele anlægget med fokus på, at det udelukkende skal være tennisanlæg, og at indtægter til drift af anlægget derfor nødvendigvis skal komme via tennisaktiviteter.

Turneringer og camps.
Ud fra klubbens motiv om at fastholde tennisanlægget til brug for tennisaktiviteter har klubben over de senere år investeret i at opgradere anlæggets muligheder yderligere. Investeringen har taget afsæt i, at klubben ønsker at udrulle anlæggets fortræffeligheder til anvendelse for tennisklubber, der ikke har tilsvarende faciliteter, og som delvis er ”hjemløse” (manglende indendørskapacitet) om vinteren, og også når der er kapacitetsproblemer i sommersæsonen.
Således er der nu i halanlægget i stueplan indrettet et kursus/møde-lokale med plads til ca 40 personer samt lokaler, der rummer op til 36 sovepladser (fordelt på 2 soverum og et loungeafsnit).
Klubbens investering i disse faciliteter har medført, at andre tennisklubber nu kan disponere over anlægget til camps og turneringsafholdelse på rimelige vilkår – og med mulighed for afholdelse over flere dage (med overnatningsmulighederne som nævnt). Hele klubbens baneanlæg med alt til tennis hørende materiel kan stilles til brugernes disposition, hvilket gør det rent praktiske omkring camps og turneringer let og overskueligt. Der er bordtennis og mulighed for plastichockey – og gå-afstand til svømmehallen, bymidten og stationen.

Udlejekoncept.

Slagelse Tennis Klub har opbygget god erfaring med udleje af faciliteterne til brug for camps og turneringer; og vi får rigtig god feedback fra de klubber, som benytter anlægget. Referencer kan fremsendes til eventuelt interesserede klubber.
Klubben har i tidens løb udviklet forskellige ”pakker” for udlejningen, og det er klubbens bestyrelse, der administrerer anlægget. Derfor har bestyrelsen den kompetence og beslutningskraft, der skal til for at finde fleksible løsninger til klubber med ønske om og behov for at få del i vores klubs herlige anlæg, og vi står klar til at finde passende løsninger til glæde for tennissporten.

Klubber med bane/hal-behov er meget velkomne til at kontakte klubben for en drøftelse af muligheder, eventuel besigtigelse af anlægget m.v. Kontaktpersoner er bestyrelsesmedlem Lars Nøhr Bengtsson, tlf. 2965 6648, larsbengtsson@gmail.com og formand Axel Toft, tlf. 2673 3110, axeltoft1@gmail.com