På Københavns Tennis Unions generalforsamling i 2017 blev Joakim Thörring valgt som ny Formand, og afløser således Boris Michailoff, der blev valgt i 1977 og siden derefter har været Formand uafbrudt i 40 år.

Efter så mange år i spidsen af en Union bestående af de dominerende tennisklubber i Danmark, er det svært at undgå, at der er sat nogle markante fingeraftryk, især når der er tale om en ildsjæl med så stor virketrang og initiativ, som det er tilfældet med Boris.
Derfor vil Tennisavisen med denne artikel forsøge at se tilbage på de mange år, hvor Boris har været blandt de mest markante personligheder i dansk tennis, og derfor er vi nødt til at kigge endnu længere tilbage i tiden, da Boris lang tid før han blev Formand i KTU spillede en central rolle i KB, hvor han begyndte at spille tennis som helt ung for ca. 65 år siden.
Boris var varskoet om Tennisavisens planer, og da undertegnede dukkede op på adressen på Rådmand Steins Alle, havde Boris omhyggeligt forberedt sig til det planlagte interview, som mest blev Boris’ egen fortælling om mange af de initiativer, som havde sat massevis af aktiviteter i gang.
Formålet med artiklen er primært at fortælle om nogle af de ting, som Boris havde sat i gang i årenes løb, og derfor bliver der ikke fokuseret på de omstændigheder, som er årsagen til udskiftningen på formandsposten, og Boris pointerede at han ikke er sur på nogen af den grund.

Boris’ far kom fra Rusland til Danmark i 1935
Boris’ forældre ville gerne have, at han gik til sport, og sammen med to af sine barndoms-venner – heriblandt Erik B. Jensen – fra Frederiksberg, blev Boris som 12-13 årig medlem i KB, hvor han således har været medlem ca. 65 år.
I KBs æres-galleri kan man i dag finde både Boris og Erik B. Jensen, der senere blev formand for KBs tennisafdeling, samt den lidt ældre Vagn Petersen, som også var blandt vennerne fra dengang, og Boris har fortsat forbindelse med dem, hvorimod den anden barndomskammerat døde for nogle år siden.
Forældrene involverede sig ikke i Boris’ fritidsinteresse i KB, og det var først i 1985, at hans mor for første gang var i KB, da Boris inviterede hende med til at overværet et stort stævne, som Boris havde arrangeret.

Faderen havde sagt til Boris, at KB var hans andet hjem, og da han kendte flere fra klubben, havde han tillid til, at han roligt kunne sende Boris derover.
Boris tilføjede denne kommentar til faderens indstilling: ”Prøv at sige det til nogle forældre!”, hvilket understreger, at han bestemt ikke var blevet ”pacet” som så mange andre, hvilket man som idrætsleder ikke undgår at opleve eksempler på.
Af samme årsag valgte Boris selv at trække sig fra KBs Ungdomsudvalg, da hans datter Anja Michailoff (f. 1970) begyndte at spille tennis i KB som 10-årig.
Faderen er født i Rusland i 1892, og han kom til Danmark som flygtning i 1935, da han havde været soldat i den Hvide Hær, som Boris’ farfar havde lavet seletøj til.
Efter ankomsten til Danmark blev han gift med Boris’ mor, som var fra Frederiksberg, hvor Boris er født.
Forklaringen – at Boris blev født – gav han Dronningen, da hun i forbindelse med, at Boris havde modtaget Fortjenstmedaljen, spurgte hvor navnet Michailoff stammede fra, hvortil Boris svarede, at faderen var flygtet til Danmark sammen med Fyrstinde Olga, der ligesom Majestæten er efterkommer efter (Europas Svigerfar) Christian IX.
Da Dronningen spurgte Boris, hvad der så skete, svarede Boris: ”Deres Majestæt, det er derfor jeg står her i dag.”

Boris startede oprindelig med at spille fodbold, men han beskadigede venstre fod og fik pillet neglen af, så han ikke kunne spille fodbold mere, så han begyndte i stedet af spille tennis, hvor han betegner sit niveau som en ”god B-spiller”.
Han tilbragte masser af timer sammen med kammeraterne på KB, hvor de tog direkte til fra skolen, og de spillede udfordringskampe, hvilket ikke finder sted mere.
Det blev som regel efter kl. 18, inden Boris efter mange sjove timer på KB var hjemme igen.

Holdtennis har haft stor betydning for Boris
Det første emne, som Boris berørte, var holdtennis. Før 1968 eksisterede Storkøbenhavns Tennisdag, som blev spillet på de store anlæg, hvor der var en masse klubber.
Eskild Byrge, der stod i spidsen for det, var interesseret i, at der blev etableret en holdturnering, hvilket Boris sammen med Birthe Bruun og Jørgen Elsmark m.fl. i KTUs bestyrelse fik sat i gang, og det kørte nogle år, indtil DTFs formand Erik Strøhbech fra Fyn, som stod for holdtennis under DTF, i 1972 nedsatte et udvalg, hvor Boris, Niels Thomsen og KTUs daværende formand Niels Rasmus Hansen samt Jørgen Iversen fra Nordjylland og Poul Erik Nielsen fra Bagsværd fik til opgave at udarbejde en rapport.

Boris sad efterfølgende 29 år i udvalget, hvor han også har været formand, og det var i en lang periode Boris, der sørgede for at registrere resultaterne, som ofte blev indtelefoneret til Boris i hans sommerhus, og der vankede bøder på et par hundrede kroner, hvis det ikke blev gjort.
Herefter fortalte Boris, at der havde været en del ”ballade” i KB, hvor han var med til at lave ”revolution”, da han kom ind i Spilleudvalget sammen med bl.a. Helge Skouboe, Jørgen Elsmark, Ole Hummelshøj m.fl. hvilket var samtidig med at de fik etableret Danmarksturneringen for hold.

I 1975 tog Boris sammen med John Ahlstrand initiativ til at lave holdturnering for juniorer, hvilket de fremsendte forslag om til DTFs bestyrelse.

Boris Michailoff overtog formandsposten i KTU i 1977
På det tidspunkt var Ole Schmidt formand for KTU, og da han trådte tilbage i 1977, overtog Boris formandsposten, som han derefter havde indtil 2017, hvor han både havde 40-års jubilæum som formand, og desuden 50-års jubilæum som arrangør af holdturneringen.
Dermed blev Boris medlem af DTFs bestyrelse i 1977. I de 40 år, hvor Boris var formand, fremhæver han, at han aldrig er gået ud over den fastsatte tidsramme for bestyrelsesmøderne, som blev indledt med spisning 18-19 og møde 19-21, hvor møderne altid har været færdige.
For Boris var det et princip, som stammede fra hans forretnings-liv, at han ikke ville høre på, at folk sad og ”kævlede”, og derfor skar han igennem, hvis der var udsigt til, at et møde kunne trække ud.
Dog var der sidste år et enkelt møde, der trak ud til 21.15, hvilket Boris har måttet høre for siden.

Boris nævnte at der for det meste var flertal af kvinder i KTUs bestyrelse, hvilket han med et glimt i øjet mente måtte tilskrives hans personlige charme.
Boris konstaterer med tilfredshed, at KTU – i modsætning til andre steder i landet – ikke har oplevet samme tilbagegang i medlemstallet, som gennem årene har ligget konstant omkring 11.000 medlemmer.

Initiativer til rekruttering af nye medlemmer fra skolerne
Et andet eksempel på Boris’ virketrang var i 1972, hvor han i samarbejde med BT med stor succes fik lanceret en landsdækkende turnering for skoleelever mellem 12 og 18 år, hvilket kørte i 2 år.
Formålet var at rekruttere nye medlemmer til tennissporten, hvilket var inden ”Bjørn Borg bølgen” fik effekt.
Boris husker, at Bjørn Borg dengang som 12-13 årig deltog i en turnering, og året efter var han med i Slazenger Cup, hvor Boris var assisterende turneringsleder, og man satsede på at arrangere en publikums-venlig turnering, der endte med sejr til Jan Leschly over Bjørn Borg i finalen.
Bagefter havde Jan Leschly sagt til Bjørn Borg, at den der 2-hånds baghånd vil han aldrig lære, hvilket historien må siges at have tilbagevist.
Året efter fik Bjørn Borg revanche ved at vinde stort over Jan Leschly, og det var Boris’ opgave at overrække præmien på 10.000 kr., men Borg kunne ikke få pengene, da de skulle udbetales til Lennert Bergelin, som var med som træner.

Boris stod også bag et andet initiativ til rekruttering af nye medlemmer, da han i 1972 kontaktede alle skoler på Frederiksberg for at få lov til at dele brochurer ud til skolebørnene, hvilket de fik lov til i 3 år, hvor der gratis blev stillet ketsjer og bolde mv. til rådighed.
På brochuren, som blev delt ud til 8.609 skolebørn, blev vist et spejlvendt billede af Jan Leschly, der er venstrehåndet, men det passede bedre spejlvendt, når man åbnede hæftet.
Dette initiativ var en stor succes, som Boris har fået megen anerkendelse for.
I KB’eren marts 1975 kunne man læse, at sæsonen 1974 blev indledt med et propagandastævne for skolebørn på Frederiksberg, hvilket gav 50 nye medlemmer.

Boris startede tennisklub i nær sommerhuset

I 1983 blev en nystartet tennisklub resultatet af Boris’ engagement, da det var et ønske hos flere at få mulighed for at spille tennis, hvor Boris stadig har sommerhus.
Det foregik ved at tegne aktier for 5.000 kr. hvorefter man var gratis medlem i 5 år
Der var ikke langt fra tanke til handling, idet en gravemaskine gik i gang, så snart det var besluttet, hvor tennisbanen skulle placeres.
Boris har været klubmester nogle gange i denne klub, men han var dog ikke med i ledelsen af klubben, som han havde fået sat i gang.

Samme år (1983) arrangerede Boris i anledning af KTUs 50-års jubilæum en turnering efter samme princip, som Eskild Byrge i sin tid benyttede i den førnævnte Storkøbenhavns Tennisdag, og flere klubber deltog og kunne stille 2 hold i forskellige klasser fra de bedste og ned til no. 14, og således spillede klubberne mod hinanden.

Hyppig gæst på Wimbledon
Gennem årene har Boris ofte haft mulighed for at være til stede under den prestigefyldte turnering på Wimbledon, fordi DTF råder over 6 pladser med ledsager.
I starten var han ofte af sted 8 dage ad gangen, men da stadig flere gerne ville af sted, blev dette begrænset til 3 dage, og Boris var der ofte de 3 første dage – mandag til onsdag.
Boris gennemgik nogle billeder, og han fortalte i den forbindelse, at han et år var på Wimbledon, hvor Brian Mikkelsen, der dengang var Kulturminister, også var der, og om aftenen spiste Boris og hans kone, Inge samt Kurt Nielsen og hans kone, Helle middag sammen med Brian Mikkelsen og hans kone, hvilket de ikke fik lov at betale for, da en Minister ikke må tage imod dette.
Den tidligere Danske Wimbledon-finalist i 1953 og 1955, Kurt Nielsen, har altid været det helt store idol for Boris, der betegner Kurt som en stor personlighed, der var hjælpsom overfor alle.
Kurt havde tilbage i 1947 vundet Wimbledon som junior, og han havde ikke set pokalen, siden den blev afleveret til Wimbledon, og derfor ville han prøve, om han kunne finde den, selvom Boris ikke mente, at den var der mere.
En ”lille pukkelrygget dame”, der var inspektør, kunne dog fortælle, hvor pokalen befandt sig, og derved kunne Kurt for første gang siden dengang holde pokalen igen.
Boris har fået flere hædersbevisninger.

Blandt de mange hædersbevisninger, som Boris har modtaget gennem årene, fremhævede han Dansk Idrætsforbunds Æresnål.
Han nævner også med stolthed, at han kom i KBs Æresgalleri, hvor den efterfølgende middag sammen med bestyrelsen blev udskudt en halv time, da formanden for KB Mogens Plessner, som stod for udnævnelsen, blev forsinket på grund af en sag i retten.
I KB’eren for maj 1985 sluttede en omtale af Erik B. Jensen med disse ord:
”Kære Boris! Ingen har fortjent det som du”.
En passende overskrift på dette års æresgallerist kunne være: ”Har du lige 5 minutter?”, da Boris blev betegnet som ”Altid aktiv, altid med et indlæg, der kan være til nytte for hans hjertebarn KB”, hvilket ikke var for at fornærme døtrene Anja, Katja og Maja, men for at understrege, hvilken arbejdskraft og positivitet Boris besidder.
Han havde været Tennisudvalgsmedlem i mange år, Ungdomsleder, igangsætter, formidler og formand for KTU og meget, meget mere.
Selvom det ofte har været diskuteret, om der absolut skal føjes nye billeder til æres-galleriet hver år, var der i 1985 ingen tvivl, idet Boris blev valgt i løbet af 30 sekunder, da han blev indstillet.

Boris var teknisk chef på Copenhagen Open
Da ATP turneringen Copenhagen Open blev gennemført i perioden 1991-2003 fungerede Boris som teknisk direktør.
Boris husker, at lyset ikke blev godkendt af ITF, og da han var tekniker, var han med til at arbejde hele natten på at få det lavet.
Desuden fungerede Inge som sekretær for Ole Frederiksen, så de tilbragte al deres tid ved turneringen hele ugen.
I samme periode var Boris også med til at arrangere Legends Live med Bjørn Borg og John McEnroe, og han har også været involveret i et arrangement med Martina Hingis og Caroline Wozniacki.

Søren Højberg betegner Boris som myreflittig ildsjæl med temperament
Tennisavisen har talt med Søren Højberg, der har kendt Boris i mange år og bl.a. har siddet i KTUs bestyrelse med Boris for bordenden, og hans indledende bemærkning var, at Boris ikke er ”et menneske der går 12 på dusinet af”, hvilket skal opfattes positivt.
Søren er helt enig i, at indledningen i artiklens emne-overskrift – ”ildsjæl” – er det ord, der bedst beskriver Boris, som han beundrer enormt for hans flid og ordholdenhed.
Få har så højt et aktivitetsniveau som Boris, som betegnes som myreflittig.
Søren tilføjer, at det ikke kan undgås at begå fejl, når man har så højt et aktivitetsniveau, men han pointerer samtidig, at hvis man ikke begår fejl, så begår man jo heller ikke noget.
Han anfører desuden, at Boris har temperament og kan være utålmodig, hvilket ofte betegner en engageret ildsjæl, og derfor vurderer han Boris meget højt, og han ville ønske, at der i alle mulige sammenhænge var flere lige så store ildsjæle som Boris.
Lidt spøgefuldt tilføjede han, at Boris næppe havde fået en lang karriere, hvis hans beskæftigelse havde været ved Diplomatiet, men også det var ment som en kompliment.
Søren værdsætter, at Boris står ved sine meninger, og fortæller hvad han føler, og selvom man nogle gange kan være uenig, er der aldrig nogen skjult dagsorden bag hans udtalelser.
Søren tilføjer, at Boris er en ener, og hvis man kender Boris, vil man ikke just betegne ham som konfliktsky.