DGI, DTF, regioner eller unioner. For den nyvalgte formand af Jyllands Tennis Union Hans Martin Brøndum spiller strukturen af fremtidens tennislandskab ikke den store betydning. Det handler mere om, hvordan man bedst kan gavne den sport den nye formand selv dyrker flittigt.

Et udvidet samarbejde mellem SLTU og KTU. Historierne om hvorfor DGI og Dansk Tennis Forbund konkurrerer i stedet for at samarbejde og ikke mindst forskellen mellem Øst og Vest på det danske tennislandskort. Der er masser af debat omkring strukturerne i dansk tennis. En debat den nyvalgte formand for den vestligste Tennis Union i Danmark, Hans Martin Brøndum, fra starten af giver sit besyv med omkring.
”Jeg ser ikke at JTU som vi har det i dag nødvendigvis eksisterer om 10 år. Det skal det kun gøre, hvis det giver mening. Mit fokus er i langt højere grad på, hvordan vi kan skabe udvikling til fordel for dansk tennis. Derfor har jeg også allerede indledt en god dialog med DGI Tennis og deres leder Mogens Spangenberg. For det er tydeligt, at der er elementer af dobbeltudbud, der kan virke besynderligt. Det handler om at alle enheder i sporten gør det de er bedst til, for på den måde at få maksimalt ud af sportens ressourcer herhjemme,” forklarer Hans Martin Brøndum.

Den 59-årige Hans Martin Brøndum kender allerede det danske tennislandskab ganske godt. Som medlem i Assens, Brabrand, Hørsholm-Rungsted, Horsens, Fruens Bøge og nu Erritsø ved Fredericia har han nærmest været unionskortet rundt. Han har været formand for Erritsø Tennis siden 2015, hvor han med klubbens øvrige frivillige har formået at opnå en fremgang fra 145 medlemmer i 2014 til 210 medlemmer i 2017. Det i en tid, hvor sporten har været presset herhjemme. Det er med udgangspunkter i erfaringerne fra netop klubben tæt på Lillebæltsbroen at Hans Martin Brøndum tager sit afsæt, når man beder ham sætte ord på, hvad han vil have fokus på i sin nye position som formand i Jyllands Tennis Union
”Udover at regionerne og enheder i sporten skal være bedre til at fokusere på hver sit, så skal vi ned og levere de aktiviteter, der gør det muligt at få folk lokket ind i klubberne. Et eksempel på det er skoletennis, hvilket vi i Erritsø har haft stort held med. Vi kan ikke forvente medlemmerne kommer til os, så at tilbyde de lokale skoler gratis tennisundervisning til børn i skoletiden er et glimrende eksempel på, hvordan man kan få rettet de unges fokus på andet end fodbold og håndbold,” forklarer Hans Martin Brøndum.

Med 50 juniormedlemmer har Erritsø skabt den sociale struktur der gør at de unge bliver ”hængende”. Tennissporten er i høj grad udfordret ved ikke på samme måde som håndbold og fodbold at have en etableret holdstruktur i alle klubber, det gør de unge ikke altid føler sig som en del af et fællesskab. Det er den kode der for alvor skal knækkes via aktiviteter og tilbud, hvis tennis igen skal være ”in” uddyber den nye formand.

Vindmøller i stedet for læhegn
Lokale klubnetværk er et andet punkt Hans Martin Brøndum fremhæver. Det skal skabes energi klubberne imellem, de skal bruge hinanden til alt fra træningssamarbejde til sociale arrangementer. Man skal ikke se hinanden som konkurrencer men nærmere som venner. Det kan eksempelvis ske ved at skabe regionalt eller lokal forankret samarbejder mellem klubber. Med sin store erfaring fra mange forskellige klubber betoner Hans Martin Brøndum også vigtigheden af, at man fastsætter sit kontingent efter det prisniveau der i øvrigt er på fritidsaktiviteter i området. I Erritsø koster et medlemskab eksempelvis 700 kroner om året, det kan koste flere tusinde i københavnske klubber. Det nytter bare ikke noget i Erritsø, hvor håndboldklubben og fodboldens ditto har langt lavere kontingenter.

Et andet punkt, hvor man er i direkte duel med de større sportsgrene i et lokalområde er på sponsordelen. For hvem vil sponsere en klub, der aldrig opnår eksponering i TV eller i al almindelighed lever et liv i skyggen af de store sportsgrene? I Erritsø har man skaffet 40.000 kroner i sponsorindtægter, hvilket svarer til 60 betalende medlemmer.
”Det er mange muligheder for at hente sponsor-finansiering til dansk tennis, men det kræver tid, fokus og frivillige ildsjæle. En måde det kan ske på er eksempelvis at etablere bedre systematiske muligheder for juniortræninger i lokale klubnetværk og på unionsplan. Det vil skabe liv og relationer på tværs af klubber. Give inspiration, få flere til at engagere sig, fordi man er en del af noget større, ikke bare en lille klub isoleret fra omverdenen,” forklarer Hans Martin Brøndum.

Den nye formand kom til efter et tumultarisk forløb, hvor den nu tidligere formand Pia Vedel valgte at trække sig efter at have sendt en svada afsted mod resten af bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund. Hans Martin Brøndum understreger, at han kigger ind i fremtiden og ikke ønsker at fokusere på fortiden.