15 måneder som direktør i Dansk Tennis Forbund har budt på en svær opstart for Klaus Nørby. Men også en opstart med en klar fornemmelse af, at der venter mange positive oplevelser for dansk tennis de kommende år.

Tre ledende medarbejdere blev smidt på porten, mildest talt tumultariske tilstande udspillede sig i Dansk Tennis Forbund inden den nuværende direktør Klaus Nørby tiltrådte. Hvad der er foregået før han satte sig i stolen på kontoret i Brøndby, kan han af gode grunde ikke redegøre for, men efter 15 måneder på posten har TENNISAvisen taget en snak med Klaus Nørby om den første tid. En tid som helt ny mand i spidsen for en organisation, der efter den store udskiftning skulle genfinde sig selv.
”Det har været fantastisk at arbejde med sport, det har jeg ikke prøvet på det professionelle niveau før. At arbejde med noget, man selv har dyrket i mange år, det siger sig selv, at det er en drøm. Det har til fulde levet op til mine forventninger. Det er klart, jeg kom til på et tidspunkt, hvor en opbygningsfase var under opsejling, den er vi kommet rigtig godt i gang med. Vi nærmer os at være der, hvor det setup vi har i vores organisation, er det vil gerne vil have,” forklarer Klaus Nørby.
Den nye direktør har dog også hurtigt måtte sande, at det at være administrativ leder i det samlende tennisorgan i Danmark ikke er nogen dans på roser. Alle har en holdning til tingenes tilstand, hvis ikke flere. Et svært farvand at navigere I, hvis man ikke selv har en snorlige plan for, hvor skuden skal sejles hen i jagten på flere medlemmer og ikke mindst et højere aktivitetsniveau.
”Lige da jeg blev ansat blev jeg budt velkommen af en person med ordene: ”Velkommen til forbundet med 60.000 medlemmer, men med 80.000 meninger”. Den trak jeg på smilebåndet af, men jeg kan her godt et år efter til fulde bekræfte den sætnings relevans. Det er en af de helt store udfordringer, flere folk har flere forskellige meninger, alt efter, hvilken kasket de har på i den givne situation,” forklarer Klaus Nørby.

Stolthed tilbage
En af hovedpunkterne i den plan Klaus Nørby og ledelsen i dansk tennis har lanceret er, at man vil bringe stoltheden tilbage i dansk tennis. Det skal ske ved at løfte kvaliteten af de kerneevent forbundet laver. Her har man især skelet til, hvordan andre idrætsgrene, blandt andet gymnastik og badminton, med fremdrift har løftet denne opgave. Det gælder også klubudvikling, hvor man har store intentioner om at løfte tilbud til klubberne, for på den måde at gøre de tilbud klubberne kan give medlemmerne og nye tennisspillere bedre. Medlemstallet, der i 2017 for første gang i flere år gik frem, er for Klaus Nørby ikke vitalt i dagligdagen.

”Vi kan se, at mange klubber er gode til at få nye folk lokket til sporten. Det vi skal fokusere på er, at den oplevelse nye tennisspillere har i mødet med klubben er god. De bliver tilbudt alt det, man gerne vil have som nyt medlem. Her kan man som ny mand på posten tydeligt mærke, at dette er hjerteblod for mange i sporten. Her er samarbejde vitalt, at vi samler alle kræfter, for på den måde giver vi det bedste løft hele vejen rundt. Vi er godt på vej i den retning, men selvfølgelig tager ting tid,” forklarer Klaus Nørby.
Han fortæller hvidere, hvordan DTF allerede på ugentligt basis har KTU/SLTU medarbejdere på forbundskontoret i København. På denne måde skabes der langt bedre samarbejde på tværs af de organer i sporten, der har et økonomisk råderum. Det er samarbejde som det, der skal være med til at skabe højere kvalitet i alle de tilbud potentielle medlemmer møder, når de dukker op i en tennisklub.

Millioner skal ikke længere samle støv
Til trods for medlemstallene er faldet år for år set over de sidste mange år, så er fundamentet i tennissporten økonomisk set stadig solidt. Godt 7 millioner kroner er der i egenkapital rundt om i unioner og forbund. Står det til Klaus Nørby skal disse penge ud at arbejde. De skal investeres i projekter, der kan skabe liv og glade dage i klubberne. Et liv der skal få flere medlemmer til at melde sig ind, hvilket igen vil generere flere økonomiske midler og skabe en positiv spiral for sporten.
”Der er ingen tvivl om, at vi bliver inspireret af eksempelvis badminton, der er lykkedes med at vende en negativ udvikling via udvidet samarbejde med DGI og investering i nytænkende projekter. Det er den vej vi også gerne vil. Samtidig skal vi også hjælpe til, at flere klubber kan blive helårsklubber. Rammerne for sådanne projekter er der i grunden allerede, der er bare stadig for mange huller i spanden, dem skal vi have lukket,” forklarer Klaus Nørby.
Stoltheden skal tilbage i dansk tennis, det er direktørens mantra. På sigt skal det ske via en genfødsel af et elitecenter samt det generelle ønske om flere aktiviteter. Den største udfordring i det arbejde er i høj grad noget af det, der har forbavset direktøren mest i de første 15 måneder. Hvor stor en global sport tennis er, men hvor, relativ, lille den er i Danmark. Et stort modsætningsforhold, hvilket er en konstant udfordring for sporten. Med nye investorer i sporten det seneste år er Klaus Nørby positiv overfor at kunne udvikle, det kræver dog samtidig, at der gøres op med de mange modarbejdende tendenser, der i en årrække har været på flere forskellige niveauer af sporten i Danmark. For med, fortsat, begrænsede midler er det vitalt at der på alle niveauer arbejdes i samme retning, hvis direktørens positive fornemmelse for fremtiden skal blive til virkelighed.