Corona-krisen har sat en stopper for den fortsatte afvikling af indendørs holdturneringen, og DTF har derfor besluttet af afslutte turneringen, og lade den nuværende stilling i divisionerne være endelig.

Det indebærer at holdmesterskabet hos kvinderne går til Birkerød, sølv til HRT og bronze til KB. Hos herrerne vinder KB guldet, sølv til Gentofte og bronze til Lyngby.

Roskilde og Fruens Bøge rykker ud hos kvinderne, og erstattes af Århus 1900 og Lyngby. Hos herrerne rykker Virum og ATK ud, og erstattes af Skovbakken og
Birkerød.

Op- og nedrykning i de øvrige divisioner afgøres også ud fra de øjeblikkelige stillinger.

DTF har lagt følgende til grund for slutstillingerne:

Alle spillede kampe tæller med i slutstillingen. Alle placeringer i puljer hvor alle hold har spillet lige mange holdkampe afgøres i henhold til § 7 stk. 2 i reglement for DTF Holdturneringen inde 2019-2020.

Det hold der ved et puljespils afslutning har flest point, vinder den pågældende pulje. Dog placeres et hold, der har vundet/tabt alle holdkampe i en pulje, altid bedst/dårligst, uanset at et andet hold har opnået flere/færre point i puljen.

Har to eller flere hold opnået samme antal point afgøres placeringen ved:
1) Den bedste difference mellem antallet af vundne og tabte: Kampe (i alle puljekampene)

Afgøres spørgsmålet ikke herved, placeres holdene efter resultaterne i de(n) indbyrdes holdkamp(e) ved den bedste difference mellem vundne og tabte:
2) Kampe
3) Sæt
4 Partier

Dernæst ved den bedste difference mellem antallet af vundne og tabte:
5) Sæt (i alle puljekampene)
6) Partier (i alle puljekampene)
Er spørgsmålet fortsat ikke afgjort foretages der:
7) Lodtrækning om placeringerne.

I nogle puljer har holdene spillet et forskelligt antal holdkampe, enten fordi der er et oversidderhold i sidste runde, eller fordi nogle klubber allerede har afviklet sidste rundes kamp.

I disse puljer beregnes holdets gennemsnitligt antal vundne point pr. kamp (Point i alt / antal spillede holdkampe) Gms(P).

Gms(P) benyttes i stedet for point til at afgøre placeringerne i puljer hvor holdene ikke har spillet lige mange holdkampe.
Aflysning af playoffkampe

Alle playoffkampe er aflyst. Indplaceringen i næste sæsons turnering af to hold (fra hver sin grundspilspulje), der stod til at skulle have spillet en playoffkamp om en plads i en division eller liga, er fortaget ved at udvide brugen af den allerede eksisterende kvotientberegning, der er beskrevet i reglement for DTF Holdturneringen inde 2019-2020 Appendix 1 for udvælgelse af hold til playoffkampe.

Kampkvotienten, Kvot(K) mellem vundne og tabte kampe i grundspillet, udregnes for begge de hold der stod til at skulle mødes i en playoffkamp. Det hold med den bedste kvotient får pladsen i den højeste række, det andet hold placeres i den lavere række.

Den af de tre puljevindere, der har den bedste kvotient mellem vundne og tabte kampe i grundspillet, rykker direkte op i liga 1. De to andre puljevindere spiller en playoffkamp. Vinderen af Playoffkampen rykker op i liga 1, taberen forbliver i liga 2.

Hvis to klubber har samme kampkvotient, afgøres den indbyrdes placering på sætkvotienten mellem vundne og tabte sæt. Kvot(S). Derefter på partikvotienten Kvot(P) mellem vundne og tabte partier.