Henrik Kjærullf belønnet for exceptionelt engagement, skole-tennis, trænings-samlinger, forbillede, fokus på gode værdier, prioritering efteruddannelse m.v.

Overrækkelsen af prisen til Årets Juniortræner fulgte efter, at navnkundige Søren Højberg og Stein Ulrich ved Årets Tennisspiller-træf havde overrakt Jan Leschlys Legat og Einer Ulrichs Fond.
Sune Irgens Alenkær anførte beskedent, at han hverken har spillet på Davis Cup landsholdet eller har familie-medlemmer som har slået deres folder, men han været en del af tennis-miljøet i rigtig mange år.
Han kunne dog blandt sine meritter nævne, at han har tidligere havde været bolddreng ved den legendariske Davis Cup match, hvor Michael Tauson besejrede den østrigske gruskonge Thomas Muster. (DTFs formand, Henrik Klitvad, fortalte efterfølgende, at han i samme kamp var linjevogter, hvilket måske lidt spøgefuldt kunne opfattes som en tilkendegivelse af, at hierakiet i DTF er uændret).

Sune fortalte at prisen som Årets Tennistræner blev indstiftet for snart 6 år siden, netop for at hædre de trænerkræfter, som skal være med til at skabe den fødekæde, som man netop på den politiske programdag har drøftet hvordan frembringes.

Modtageren af prisen har udvist et exceptionelt engagement i sin tilgang til både træning og spillere i alle aldre og på samtlige niveauer. Han har været med til at skabe og gennemføre gode og sjove oplevelser for en lang række spillere, såsom skole-tennis arrangementer med 250 deltagere, træning af boldbørn forud for Davis Cup kampe, trænings-samlinger på Fyn.

Han betegnes som et menneskeligt forbillede, der er professionel og sætter fokus på gode værdier. Han er vel respekteret og indgår i ligeværdige relationer med børn og unge, og han har gennem en årrække vist, at han i høj grad prioriterer efteruddannelse, samt – bl.a. ved aktivt at deltage i DTF trainee-program, diplom-træner uddannelsen samt ATK efteruddannelses-kurser og klubbesøg.

Sune sluttede sin begrundelse med at anføre, at det lige præcis er det, der er de centrale elementer i forhold til, hvordan vi skaber en fødekæde og sikrer, at vi har en træner-kultur, som rækker frem i de kommende år. Vi bliver nødt til at have et fundament ude i klubberne som kultur-bærere, og der er Årets Juniortræner et strålende eksempel på, hvordan det skal gøres.
Herefter kunne Sune afsløre navnet på Årets Juniortræner – Henrik Kjærulff!!

Sune Irgens Alenkær
Foto: Tennisavisen

23-årige Henrik Kjærulff fra Fruens Bøge Tennisklub takkede for prisen, som han var meget beæret over.
Selvom det kom som lidt af et chock for Henrik, kunne han dog godt se – efter alle de ting, der blev læst op – at han har været rimelig aktiv.

Henrik fandt at det meget godt kendetegner det, som nogle kalder en ildsjæl, at man bliver grebet af noget og får lyst til at gå ind i ting, der lyder spændende, og derfor var han også glad for at kunne være med til at hjælpe på vej og bidrage til udviklingen af dansk tennis.

Henrik ønskede at fremhæve, at han næppe havde stået her, hvis det ikke var for den inspiration han havde fået, da de hele kick-startede ved, at han af Mikkel Schulz, der var kommet helt fra København til Esbjerg, blev opfordret til at blive tennis-træner, hvilket han startede med efter gymnasietiden, og siden da har han været engageret i en masse forskellige ting, hvilket han er taknemmelig for i dag.
Det viser samtidig vigtigheden af at have en rolle-model og kultur-bærer foran sig, og det motiverer også Henrik i dag til, at nogle forhåbentlig ser lidt i samme retning fremover.

Henriks bemærkninger blev ledsaget af et længere bifald fra de forsamlede, og efter fotografering, hvor både det øverste og nedenstående billede stammer fra, sluttede det med endnu et bifald.

Henrik har efterfølgende fortalt til Tennisavisen, at han startede med at spille tennis i Esbjerg som 14-årig, og han blev træner som 16-årig, hvilket som omtalt var på opfordring af Mikkel Schulz.

Henrik Kjærullf, Sune Irgens Alenkær
Foto: Tennisavisen