I hovedstaden må klubberne kæmpe en umulig kamp om banetimer. Det koster medlemmer og risikerer at være en hæmsko for en ellers positiv udvikling i dansk tennis.

Med 5000 aktive tennisspillere og kun 10 indendørsbaner er regnestykket relativt simpelt, selv for en sproglig student. 500 spillere om én indendørsbane gør det umuligt for en lang række tennisspillere i Københavns Kommune at dyrke tennis på helårsbasis. KFUM Tennis i København er en af de klubber, der er ekstra hårdt ramt. For med 600 medlemmer og ikke en eneste indendørsbane skal alle banetimer til klubbens mange medlemmer lejes hos andre tennisklubber i hovedstadsområdet.

”Vi er i dialog med andre københavnske klubber om at låne deres indendørs baner. Men de har jo samme problemer som os, for selvom de har halkapacitet, dækker det slet ikke behovet, siger sportschefen i KFUM Tennis, Thomas Skouboe til TV2 Lorry.

For udover de 5000 tennisspillere i Københavns Kommune er hovedstaden det sted i landet, hvor flest dyrker den ædle ketsjersport. Faktisk er halvdelen af landets cirka 60.000 aktive tennisspillere bosiddende i hovedstadsområdet. Problemet er bare, at langt hovedparten af klubberne er bygget op med en base omkring mange udendørsbaner. Det nytter bare ikke meget i perioden fra slutningen af september til midten af april, hvor det typisk er umuligt at spille på de røde grusbaner i Danmark.

Netop den fejlagtige opbygning af klubberne kapacitet på indendørsfronten rammer KFUM ekstra hårdt, da klubben slet ikke har indendørsbaner.
”Det betyder, vi er hjemløse i syv måneder om året. Hvert år taber vi omkring 200 medlemmer, som vi skal ud at finde for at starte sæsonen op igen, fordi vi ikke spiller tennis i indendørssæsonen,” fortæller Thomas Skouboe.

Forbund forsøger at hjælpe
Dansk Tennis Forbund har ikke direkte ansvaret for problemet, men som interesseorganisation har forbundet en naturlig interesse i at skabe gode vilkår for klubberne at vokse under. Set over de seneste 25 år har Dansk Tennis Forbund fået halveret antallet af medlemmer. Som man kan læse andetsteds i denne avis, så er det ikke et konkret fokusområde for direktør Klaus Nørby, men omvendt er evnen til at give nye tennisspillere de bedste tilbud, når de kommer ind i ”butikken” vitalt. Og at udelukke medlemsrekruttering syv af årets tolv måneder grundet manglende baner må siges at være en decideret dårlig start på det projekt.

”Fra vores side vil vi meget gerne være med til at sætte kapacitet på dagsordenen ude i kommunerne og de enkelte klubber, og hjælpe til at klubberne bliver bedre til at komme i gang med projekterne,” forklarer Klaus Nørby til TV2 Lorry.
Dansk Tennis Forbund har indgået et samarbejde med en halentreprenør, der kan hjælpe klubberne med at udforme nye projekter. Målet er at få sat gang i opførelsen af ti indendørs baner i hovedstadsområdet allerede før 2020.

Nye haller gør forskellen

At der er en verden til forskel på at have en hal og ikke have en kan de skrive under på i Øresund Tennis i Humlebæk. I 2015 slog de dørene op til en ny tennishal med tre baner.

”Den betyder alt for klubben. Øresund Tennis ville ikke findes uden denne hal, tror jeg. Den er afgørende for sporten, at man kan holde fast i medlemmerne året rundt. Det skulle jo meget gerne være en helårssport,” lyder det fra træner i klubben Markus Gulmann til TV2 Lorry.

I Øresund har man lykkedes med at få en ny tennishal på benene via et samarbejde mellem fire lokale tennisklubber. En plan der har været den helt rigtige, klubberne har siden åbningen af den nye hal oplevet en medlemsfremgang på 20 procent. Banerne i en af Danmarks nyeste tennishaller er allerede booket fra syv morgen til 22 aften. Faktisk er klubbens succes så stor, at man allerede drømmer om at udvide og få en fjerde bane i hallen.

”Vi kan have trænere hele året rundt. Det betyder, at vores spillere bliver her og træner året rundt i stedet for at flytte klub. Vi har nu 250 juniorspillere på træningen, hvor vi før havde 50. Det er en fantastisk udvikling vi i høj grad kan takke vores hal for,” forklarer Markus Gulmann.
Det er lige præcis den plan de hos KFUM og Thomas Skouboe drømmer om at kopiere. I første omgang er en hal med to baner til 8 millioner kroner på tegnebrættet. Planen er kommet i gang med hjælp fra Dansk Tennis Forbund. Nu mangler bare en byggetilladelse fra Københavns Kommune inden den afgørende finansiering skal på plads. Den skal komme via sponsorer, fonde og i sidste ende klubbens egen økonomi. En økonomi der skal beregnes af banken, hvor villig den er til at låne penge til en nødvendigt halprojekt for KFUM Tennis.

Flere indendørsbaner, i hele Danmark, er et vigtigt pejlemærke i Dansk Tennis Forbunds ambitiøse plan om at nå 10.000 nye medlemmer på landsplan inden udgangen af 2020.