Den snart tidligere formand for FTU vil fremover skabe et forum til glæde og gavn for dansk tennis uafhængigt af klub, union og forbund.

Indtil seneste bestyrelsesmøde i Dansk Tennis Forbund først i oktober regnede FTU-Formand Agi Szocska med, at hendes fremtidige idrætspolitiske arbejde i høj grad skulle være i DIF-regi, eftersom hun var forbundets kandidat til bestyrelsen i Danmark Idræts Forbund. En artikel i seneste nummer af tennisavisen, hvor FTU-formanden åbent beskriver udfordringerne for dansk tennis, ændrede dog på dette.

“Der skete det, at mit kandidatur til DIF blev trukket tilbage på grund af den artikel. Det er den virkelighed jeg nu forholder mig til,” forklarer Agi Szocska.

Til februar træder hun tilbage som formand for FTU, hvilket frigiver tid til at arbejde med andre projekter. Og med et hjerte der banker for dansk tennis, så har den snart tidligere formand langtfra opgivet at arbejde med tennis. Hun vil nu starte et projekt, hvortil hun allerede har haft flere følere ud, en forum for kvinder i dansk tennis.

“Jeg har haft kontakt til rigtig mange kvinder i dansk tennis, alle er positive over ideen. Det handler om at skabe et netværk, der kan supportere og facilitere dansk tennis. Det er uafhængigt af klub- union- og forbund. Formålet skal være at være med til at løfte de opgaver, der i dagens tennisverden er svære at løfte. Eksempelvis kunne vi have en frivillighedsgruppe, der træder til, når forbundet har brug for hænder, en klub skal bruge hjælp til et kidstennis arrangement eller til arrangementer for voksenmotionist, der også er et område vil rigtig gerne vil gøre noget for,” forklarer Agi Szocska.

Der er indkaldt til møde i netværket første gang den 13. december 2015, hvor de nærmere rammer for det nye netværk skal defineres. Agi Szocska forklarer, at det er et samlende forum for alle de kompetente kvinder, der er i dansk tennis, der ønsker at bidrage til fællesskabet.

“Dansk tennis har udfordringer, medlemstallet falder, hvilket gør forbundets midler begrænsede. Derfor er der brug for at bringe de gode foreningsværdier i spil, hvis vi skal skabe fremgang. Via gode sociale oplevelser i klubberne kommer medlemmerne, de oplevelser skal det nye forum være med til at skabe flere af,” siger Agi Szocska.

I stedet for forbundets manpower skal bruges på afvikling af et hav af arrangementer, så kunne netværket tage over på nogle af disse og dermed samtidig frigøre ressourcer i forbundet til at skabe andre events og aktiviteter.