Der blev skiftet godt ud i bestyrelsen af Dansk Tennis Forbund på den netop overståede Generalforsamling. En udskiftning der ifølge den nyvalgte formand gerne skulle markere et stemningsskifte i dansk tennis.

Af Per Colstrup Vinkel

Dansk Tennis Forbund har til trods for en øget fokus på de digitale platforme undladt at sætte stort fokus på et af tennissportens største problemer, medlemsflugten.

Under overskriften: ”56.842 enkeltmedlemmer registreret i tennisklubber under DTF” kan man læse en kort artikel om den medlemsflugt, der siden 1990 har halveret antallet af tennisspillere i Danmark.

”Et medlem i 2016 er ikke længere blot et medlem. Et medlem er en kunde, og kunder er kritiske, kunder vil have værdi for medlemskronerne,” hedder det blandt andet fra DTF-direktør Sune Irgens Alenkær, der kommer med flere løsningsforslag. Indtil videre må det blot konstateres, at ingen af de mange initiativer og projekter der er sat i søen siden Direktøren kom til forbundet i 2008, først som chef for klubudvikling, fra 2011 som direktør, har virket. Medlemskurven har været stødt faldende.

Måske undgår man at bringe det dystre budskab i fokus, fordi det går stik mod den historie man af naturlige årsager gerne vil fortælle. Den om fremdrift, nye projekter og en generelt sund sport. Sandheden er bare langt derfra, rigtig langt. Nuvel, faldet på 210 medlemmer, eller 0,37 procent, er på ingen måde katastrofalt. Sættes det i kontekst med udviklingen over de seneste 25 år, så er katastrofe dog det helt rigtige ord at bringe i anvendelse.

I 1990 havde Dansk Tennis Forbund 118.173 medlemmer og var blandt de største specialidrætsforbund i Danmark. Siden dengang er tingene kun gået en vej – den forkerte. I 2015 markerede medlemstallet endnu en kedelig rekord. 56.842 medlemmer er i dag registreret under den DTF-hat som formand Henrik Klitvad på den netop overståede generalforsamling gav videre til den nye formand Henrik Thorsøe.

I seneste nummer af TennisAvisen kunne Henrik Klitvad berette om de mange oplevelser og kampe i de 12 år i spidsen for dansk tennis. Særligt én kamp bemærkede han gjorde mere ondt end alle de andre, kampen mod de vigende medlemstal. En kamp Klitvad tabte, stort. 1/3 af medlemmerne faldt bort i den nu tidligere formands periode på posten. Selvom Klitvad på ingen måde kan siges at stå alene med ansvaret for udviklingen, så må han dog påtage, hvilket han også gjorde sig en stor del af skylden.

Stor test for ny formand

Det var da også med stor interesse, at tilhørerne under Generalforsamlingen i Dansk Tennis Forbund lørdag den 19.marts, kunne høre, hvordan den nye formand har ambitioner om at vende udviklingen, for på den måde igen at kunne tilføre tennissporten den manglende kapital. 10.000 nye medlemmer inden 2018, sammen med DGI, er det ambitiøse mål. Det i en tid hvor forbundet end ikke har formået at stoppe medlemsflugten fra tennissporten i Danmark.

De senere år har budt på et virvar af udskiftninger på mange vitale funktioner i Dansk Tennis Forbunds administration. Udskiftninger, der har gjort det svært at implementere langsigtede strategier på såvel bredde- som eliteniveau. Rasmus Nørby og Kenneth Carlsen, der begge spillede vitale roller for den langsigtede udvikling af dansk tennis har sagt farvel til forbundet, hvilket endnu engang betyder et stort videnstab. Nye folk er blevet ansat, men for at bruge et ofte anvendt udtryk om krisen i dansk tennis, så kræver det ”et langt sejt træk uden slip”.

Udover Nørby og Carlsen, så valgte formanden gennem mere end et årti, Henrik Klitvad også at sige farvel. Det samme gjorde flere andre bestyrelsesmedlemmer, hvilket giver Henrik Thorsøe muligheden for en ”frisk start”. Men betingelserne er alt andet end gunstige for manden, der indtil valget var formand for Sjællands Tennis Union.

”Vi er nødt til at vende den konstant negative stemning i dansk tennis og turde tro på, at vi i fællesskab løser nogle opgaver og herved sikrer fremdrift,” sagde Henrik Thorsøe efter valget til posten, hvor han bemærkede den ikke særligt opløftede stemning ved generalforsamlingen.

I lighed med den ansvarlige for kommunikation i Dansk Tennis Forbund ser den nye formand de digitale platforme som stedet, hvor forbundet skal rykke udviklingen i retning af en mere positiv ånd.

”Jeg tror meget på, at de nye platforme er en af nøglerne til at få skabt øget samhørighed i dansk tennis. Selvom klubberne er af forskellige størrelser, og klubberne herved også indimellem har divergerende interesser og mål, bør der fremadrettet være meget mere kommunikation og samarbejde klubberne imellem. Dette kræver stærkere kommunikationskanaler, som især forbundet skal initiere. Interaktion og brugervenlighed er nogle af kodeordene,” forklarer Henrik Thorsøe til emagasinet.

I nærmeste fremtid mødes den nyvalgte bestyrelse i Dansk Tennis Forbund til et weekendseminar for at finde ud af, hvilken retning den nye bestyrelse vil arbejde i. Og der er nok at tage fat på. Eksempelvis skal der udtænkes en ny strategi for elitearbejdet i dansk tennis, da Team Danmark ikke længere støtter udviklingen af danske talenter.

Skal man tro den nye formand, så vil penge postet i teknologi være en stor del af løsningen på sportens problemer. Helt enig i den tese er det nyvalgte bestyrelsesmedlem Henrik Maris fra Slagelse Tennis Klub næppe. Maris har gjort den lokale tennisklub til et socialt samlingspunkt for meget og mange andet end bare de lokale spillere. Ikke via moderne teknologi, men ved hjælp af eksempelvis et god bunke køjesenge.

Maris vil efter bestyrelsesseminariet gerne fortælle om hans visioner for arbejdet i bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund. Derfor vil vi i næste nummer have stor fokus på, hvilke visioner den nye bestyrelse har sat sig efter deres første fælles møde.

Sammensætningen af DTFs bestyrelse:

Henrik Thorsøe (formand)
Thomas Kønigsfeldt (næstformand)
Jan Winther (kasserer)

Henrik Maris (Næstved Tennisklub)

Lars Gullmann (formand, SLTU)
Rene Lynge (formand, JTU)
Boris Michailoff (formand, KTU)
Kai Holm (formand, FTU)