Selvforvaltende træningsforløb og trænerbørs som inklusionsværktøj

Af Rødovre Tennisklub v/Poul Lundberg Andreasen, formand

Situationen
Over de sidste 15 år er træning for klubbens voksne motionsspillere i alderen 30-80 år blevet et stadigt vigtigere element i fortsat medlemskab af klubben. For 10 år siden tog vi en indendørs hal i brug, så alle stort set fik adgang til at spille tennis året rundt og ikke blot de 5 sommermåneder.

I starten udbød klubben via bestyrelse og 2-3 deltids ansatte trænere nogle få træningsforløb til alle om sommeren. Dog ikke om vinteren, hvor det var svært centralt at finde banetider, der passede til deltagernes kalendere og samtidigt ikke gik ud over andre fælles aktiviteter.
Klubben ligger på Vestegnen, hvor der ikke er tradition for at betale dyrt for ”unødvendig
administration” som i den egentlige hovedstad og i kommunerne nord for København.

Et tillæg i prisen på f.eks. 100 kr. pr. time kunne nemlig have båret udgiften til en egentlig
sportsadministrator, hvor det i starten var bestyrelsen, der stod for planlægningen gratis. Et sådant tillæg er meget få villige til at betale for p.t., hvorfor servicen ikke ville finde sted.

Hvad gjorde vi?
I januar 2018 oprettede vi derfor som et forsøg en egentlig trænerbørs på hjemmesiden, hvor 4 seniortrænere fik lagt deres profiler op. I bookingsystemet kan medlemmerne lave en
træningsaftale med en af de 4 trænere ved at betale 360 kr. for 1 time, 1.750 kr. for 5 timer og 3.360 kr. for 10 timer. Om der deltager 1 medlem eller 10 i træningen er klubben uvedkommende.

Der er lavet en lille APP på hjemmesiden i vort maildistributionsmodul, hvor den indgåede
træningsaftale sendes som kopi til den valgte træner, administrationen og det medlem, der har tegnet aftalen. Trænerne fører et regnskab over indgåede aftaler og træk på disse og sender denne oversigt frem til lønbogholderiet, så de får deres timer afregnet hver måned. Lønbogholderiet beregner løn og skat, feriepenge mv. og sørger for betaling af træner samt indbetalinger til SKAT og ATP. Lønbogholderiet checker, at løntimerne svarer til antal aftalte timer.

Repræsentanter for de 3 veteranhold søgte i foråret 2018 om at få lavet fast træning tilpasset deres specifikke hold. De tre holdledere accepterede at stå for organiseringen af dette for først sommersæsonen og siden vintersæsonen og omfattende en såkaldt storblok på 20 medlemmer.
Denne model har vi i efteråret 2019 også tilbudt to andre grupperinger under betegnelsen Træn & kamp; Spil. Her drejer det sig om 1 gruppe med let øvede/øvede spillere og den anden gruppe med meget øvede spillere, der nu i øvrigt ender med at udgøre kernen i et nyt turneringshold under Tennis Øst til sommeren 2020. Tilsammen yderligere 26 medlemmer.

Hvad er udbyttet?
At der nu afvikles målrettet motiverende træning for ca. 100.000 kr. årligt svarende til 300
træningstimer leveret af 4 forskellige trænere. Træningen placeres på tidspunkter, der passer ind i alles kalendere. Bestyrelsen slipper for at skulle bruge ca. 100 frivillige timer årligt på at organisere dette. Træningen kan foregå året rundt mod tidligere blot om sommeren. Timesatsen er 350 kr. i gennemsnit mod 450 kr. andre steder for samme ydelse.

Skulle flere ønske at være med eller ønske mere intens, målrettet træning af dem selv, kan de blot bestille og betale herfor via Trænerbørsen. Dette vil formentligt ske, da flere storblokke er på vej og flere nu oven i de fælles blokforløb begynder at tegne individuelle træneraftaler.

Hvad kan andre få af udbytte af dette?
Det ser ud til, at træning er en vigtig ydelse til motionsspillere, der ikke vil nøjes med blot at ”få bolden over”. Når omfanget af administration tager overhånd, kan det blive for dyrt og besværligt at organisere ad frivillighedens vej. Ja, også at få deltagernes accept af, at forløbene er ”designet rigtigt til lige netop deres behov”.

Vi ser træningen som et vigtigt element i at fastholde mange af de voksne medlemmer, der ikke er og sjældent bliver de helt store tennisspillere, men som er klubbens rygrad medlemsmæssigt og økonomisk. (Elite- og juniorområdet udgør fortsat blot 25 % af medlemsskaren, selvom vi arbejder på vækst og udvikling her også). Andre klubber i en tilsvarende situation kan forholdsvist let gøre tilsvarende, forudsat at der er mindst 1 træner til rådighed og man vil investere i eller har digitale løsninger svarende til dem, vi har (Globus Data og et særligt distributionsmodel købt til hjemmesiden).

Unioner og Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis kunne gøre det samme for klubber, der ikke har trænere, men ønsker at få forbundenes træningstilbud ud til klubber uden egne trænere på en overkommelig måde.