Med Thomas Kønigsfeldts succesfulde valg til ITF´s bestyrelse er næstformanden ikke længere kandidat til DTF´s formandspost i 2016. Det er til gengæld SLTU formand Henrik Thorsøe, der derfor har meddelt han stopper som formand i SLTU ved næste generalforsamling i unionen.

Henrik Thorsøe, du vil gerne være formand for Dansk Tennis Forbund, hvorfor?

”Jeg har været bestyrelsesmedlem i Dansk Tennis Forbund i cirka 2,5 år, formand i både store og små klubber (Snedkersten og Helsingør red.) samt formand for SLTU. I al beskedenhed mener jeg, at jeg har erfaring fra forskellige led af tennissporten der gør, at jeg kan være med til at samle de forskellige interessenter i dansk tennis.

Det er efter min mening en af de store udfordringer, at der er nogle meget store klubber, der har en tanke om, hvordan forbundet skal agere og små klubber, der har et helt andet ønske om vejen. Det handler om at have en samarbejdende og lyttende tilgang til opgaven som formand for Dansk Tennis Forbund.

Du skal kunne favne bredt, da der er ekstremt stor forskel på de interessenter, du skal have til at fungere sammen. Med min erfaring i både store og klubber tror jeg, at jeg har de kompetencer, der skal til at udfylde rollen, når Henrik Klitvad næste år træder ned fra formandsstolen,” siger Henrik Thorsøe.

Hvad vil du ændre?

Jeg tror på, at en ny IT-platform er en af nøglerne til at få skabt mere samhørighed i dansk tennis. Som tidligere nævnt er klubberne af meget forskellige størrelser med dertil forskellige interesser, men i dag er der al for lidt kommunikation klubberne imellem.

Jeg tror på, at klubberne i fællesskab er stærkere, men det kræver en kommunikationsplatform, hvor klubber og i yderste potens de enkelte medlemmer kan komme i kontakt med hinanden på tværs af klubtilhørsforhold. Dansk Tennis Forbund og Unionerne har i dag ikke direkte kontakt med de enkelte medlemmer, det er kun klubberne der har det.

Min ambition er, at Dansk Tennis Forbund skal være med til at skabe de IT-platforme, hvor medlemmer kan få gavn af også naboklubbens initiativer. Eksempelvis kan et drop-in arrangement tirsdag aften i Slagelse sikkert godt være interessant for spillere i Sorø eller Skælskør. I dag vil de bare ikke få besked om det, da klubberne ofte ikke åbner op for den slags interaktion i hinandens arrangementer.

Det er, som jeg ser det, første hurdle i denne proces, at klubberne åbner mere op for at arbejde på tværs, hvilket vi via tilbud fra forbundet skal gøre lettere,” lyder det fra Henrik Thorsøe.

Hvordan vil du ændre?

”En del af svaret har jeg allerede leveret. På vores Road Show har vi i bestyrelsen allerede oplevet, hvordan der findes gode eksempler på klubber, der vækster via gode initiativer og arrangementer. Det er disse gode og kreative ideer, der via en bedre kommunikationsplatform klubberne imellem gerne skulle spredes. Det skal vi i Dansk Tennis Forbund være med til at facilitere.

Med min professionelle baggrund i IT-branchen ved jeg, hvordan disse platforme er af afgørende betydning for, hvordan kommunikationen mellem forskellige enheder bliver. Dansk Tennis lider under, at man ikke kommunikerer nok på tværs, det skal vi have ændret på.

Uden en IT-kommunikationsplatform, hvor dette kan ske kræver det en endnu højere grad af holdningsændring i klubberne, det tager tid, derfor mener jeg IT-platformen er det helt rigtige sted at starte,” siger Henrik Thorsøe.

Hvor vigtigt et element er det at få stoppet medlemsflugten fra dansk tennis?

Det er uden tvivl det vigtigste punkt, hvis jeg bliver valgt som ny formand i Dansk Tennis Forbund. Løsningen på denne store udfordring er beskrevet i de øvrige svar, da det i høj grad handler om at give bedre tilbud til vores medlemmer.

Foreningerne er under pres i Danmark, det gælder ikke kun tennissporten. Derfor skal vi være klar til at gå nye veje i jagten på at få vendt udviklingen, da vi ellers blot vil opleve yderligere tilbagegang. Ultimativt vil flere medlemmer forstærke den gode udvikling, jeg håber vi kan få sat i gang i dansk tennis.

Det vil give flere ressourcer til at igangsætte nye initiativer, blandt andet øget satsning på elite og på den måde mulighed for at få flere spillere, der kan give øget opmærksomhed på tennissporten i Danmark.

Henrik Thorsøe er aktuelt den eneste kandidat til formandsposten i Dansk Tennis Forbund. Han håber naturligvis at det bliver ham, der skal afløse Henrik Klitvad på formandsposten i foråret 2016.

Samtidig understreger han, at han vil hilse andre kandidater velkommen, ikke mindst i en god og saglig debat om, på hvilken måde Dansk Tennis Forbund skal ledes i bestræbelserne på at få vendt 20 års massiv tilbagegang, hvor halvdelen af medlemmerne er forsvundet.