Tennisavisen har talt med Agi Szocska, Formand for Fyns Tennis Union, om jagten på DTF's nye formand.

Hvilke egenskaber skal den nye formand i DTF have?
Først og fremmest vil jeg give Henrik Klitvad stor ros og anerkendelse for hans åbne, diplomatiske og balancerede positive måde at håndtere formandsskabet på, i de 4 år, som jeg har været en del af DTFs bestyrelse, i min position som Fyns Tennis Unions formand.

Tiden er inde til store forandringer for dansk tennis, hvilket danner grundlag for mine kriterier til den nye formand.

Den fremtidige DTF formand, som dansk tennis nu har behov for skal være én karismatisk og samlende person med de helt rette kompetencer og evner til at foretage et dogmeskift og løfte dansk tennis ind i en helt ny æra/tidsepoke, hvor offensiven er et centralt begreb sammen med mod til at skabe store forandringer. Det skal være en person som tør udfordre det eksisterende tennis dk, ved bla. at skabe store og innovative forandringer. En som tør omsætte tanker til handlinger!

Personen skal grundlæggende være et ordentligt, ærligt, åbent og tillidsvækkende samt uhøjtideligt og fordomsfrit menneske, som kan/vil varetage alles interesser – lige fra eliten til motionisten (i alle aldre), stor som lille klub – i både øst, syd, nord eller vest Danmark.
Det skal være en person som kan nytænke, uden at være forudindtaget.

Én som kan indtage helikopterperspektivet, som kan favne helheden – “nede/ude fra og op/ind” – vice versa.

Den nye formand skal have en meget klar og tydelig målrettet mission og vision mht. hvor tennis dk er om 10 år. Og han/hun skal formå at få budskabet helt ud til det enkelte medlem, så de entusiastisk og motiveret forstår at tage medansvar for tennis dk’s fremtid!

”Hvis vi ikke er i udvikling i DTF – så er vi i afvikling”…!
Jeg ser også gerne, at det er “unge/yngre” kræfter som tager over, og personligt ville det da glæde mig, hvis dansk tennis fik en kvinde ved roret.

Men de rette personlige kvalifikationer er det primære og centrale i valget af en ny formand.

Samle hele tennis Danmark loyalt under en paraply – som har kvalitet samt det sociale og sjove i højsædet.

Hvordan vil du beskrive den status DTF aktuelt har?
Jeg har nu gennem 4 år arbejdet ihærdigt, tæt og målrettet sammen med de meget dygtige og kompetente DTF ansatte, som politisk ansvarlig for klubudviklingsafdelingen, samt de dedikerede bestyrelsesmedlemmer for dansk tennis.

Der er for langt fra bestyrelseslokalet til motionisten – for langt fra ord til handling!

Det er min helt klare oplevelse, at det er meget svært at nå ud til slutbrugerne, da kommunikationsledet er fra DTF, via unionerne til klubberne – inden de slutteligt når slutbrugerne. På denne lange skrøbelige vej går en hel del vigtig information/kommunikation og viden desværre tabt.

DTF og de ansatte gør et fantastisk godt arbejde på talrige fronter – men pga. bla. den manglende direkte kommunikation ud til klubberne og de nuværende ca. 60000 tennismedlemmer, så har DTF ikke mulighed for at være synlige nok som hovedorganisation, hos den enkelte bruger/tennisspiller.

DTFs værdi og kompetencer anerkendes ikke til rette, pga. den svære vidensformidling og den sårbare kommunikation/dialog – set fra min optik.

It/kommunikation bør opgraderes til et samlet ét for hele tennis DK – ligesom man ex. har gjort via golfbox i dansk golf union – og det kan kun gå for langsomt! Det kræver dog store investeringer, men det er en absolut nødvendighed, hvis vi skal lykkes!
Processen er allerede i gang

Medlemstallet i DTF har i nyere tid aldrig været lavere. Hvor vigtig en prioritet vil det være for den nye formand at få vendt den udvikling?

Tennis er en fantastisk sport for alle uanset køn, alder, evner og ambitionsniveau.

Kan den nye formand lykkes med at sikre formidlingen af dette budskab overbevisende og troværdigt, vil medlemmer også være der.
Vi skal ikke hænge os i sammenligninger med tal fra en anden tid eller andre forbund, men primært fokusere fremadrettet på nye muligheder for dansk tennis!

Medlemstallet er meget vigtigt og centralt for alle parter i tennis dk, fordi det sikrer overlevelse og udvikling for både klubberne, unionerne og forbundet.
Så kan det lykkes at samle og løfte kvaliteten og oplevelserne i dansk tennis bygget på en sund og samlende samarbejdende kultur, så er jeg overbevist om at øgningen af medlemstallet følger med helt af sig selv. Tennissporten er jo en fantastisk og enestående sport.

Der skal skabes endnu flere gode tennis oplevelser i HELE landet, i ALLE klubberne – og det skal deles og formidles gennem fælles kommunikationskanal – dét er kimen til at skabe flere medlemmer!

Så er spørgsmålet bare – hvordan sikrer vi i fællesskab, at dette sker….?!

Hvad er udfordringen for Dansk Tennis aktuelt som du ser det?

Udfordringen for dansk tennis er at forstå den tid vi lever i, og de forventninger nutidens spillere (og forældre) stiller til sporten! For mange kigger bagud og ikke fremad, samt benytter ”gamle værkktøjer”, der ikke duer til at løse nutidens udfordringer!

Vi lever i et individualiseret informationssamfund, som kræver ekstremt højt kommunikationsniveau, høj service, maksimal fleksibilitet og ekstrem god kvalitet samt konstant udvikling.

DTF/Dansk Tennis står foran en kæmpe udfordring samt hård konkurrence fra de andre sportsgrene.

Vi er max presset af en række megatrends i samfundet. En individualiseret idrætskultur, en work/life balance under pres, de andre forbund samt den uorganiserede idræt som delvist er ”billigere”. Dansk tennis er oppe imod trenden om de fleksible og mere “in” sportsgrene, så som løb, cykling, svømning, fitness mfl.

Tennis er en teknisk forholdsvis svær sport, som kræver en/nogle nogenlunde ligeværdig mod/medspillere. Det er reelt ikke en dyr sport sammenlignet med andre sportsgrene, men tennis er ikke helt så let tilgængelig og fleksibel som ex. fitness, cykling og løb. Tennis kræver struktur og planlægning.
Tennis opfattes heller ikke som hvermandssport hos den almene dansker.

Så der er potentiale for at gøre et godt reklamefremstød for tennissporten med fokus på alle de muligheder, færdigheder og kompetencer, som tennis kan bibringe den enkelte.

Det er en nødvendighed at turde tage snakken åbent med alle medlemmerne.
Og det er nok tiden til at gøre noget helt anderledes på udvalgte centrale områder. Dette er dansk tennis forbund allerede godt i gang med her igennem efteråret ved et ”roadshow” over hele landet – med debat om det politiske katalog for de kommende 4 år.

Tankespil – DTF nu og om 10 år…

Fortid – ”glem den”…!! Eller rettere ”gem den” til når det er tid til lidt hyggelig og velgørende nostalgi – gode minder er bestemt vigtige for energien i fremdriften.
Men det er ikke med fortiden som den afgørende trædesten, vi kommer til at skabe de påkrævede ændringer for fremtiden.

Nutid – Nytænkning indenfor frivillighed, ET, holdturnering, IT/kommunikation, uddannelse, KU aktiviteter, politisk katalog/strategi, struktur, økonomi, sponsorer, samarbejdspartnere, sekretariat/organisationen etc.

Fremtid – Skabe glæde og værdi for frivilligheden, skabe socialt fællesskab, åbenhed, samarbejde, kreativitet, information/kommunikation, gennemsigtighed, kvalitet, den gode og positive fælles fortælling, om alt det, der foregår i dansk tennis. Alt dette vil skabe naturlig medlemsfremgang.

”Work and think smarter – not harder…”

I dag arbejder formanden i en bestyrelse, hvor de fire unionsformænd er fødte medlemmer. Skal en ny formand arbejde i en sådan konstruktion?
Måske jeg er lidt for direkte nu, men det er nok tiden til at sende dinosaurne i tennis dk (ikke personligt rettet mod nogen!) ud af bestyrelseslokalerne sammen med den eksisterende struktur og tankegang.

Jeg tænker, at det nok også er tiden til at kigge dansk tennis’ struktur efter i sømmene. Den blev sidst justeret i 2001 – så 15 år siden nu!

Og i den periode kan vi – jeg har selv været aktiv tennisspiller og klubformand i denne periode – ikke siges at være lykkedes med de mål, som vi i dansk tennis har sat os. Det bør vi hver især være ”mand” nok til at erkende og tage medansvar for!

Dansk tennis bør have et ”brush up” – så den bliver tidssvarende og ”up to date”, rettet ind efter den forandrede omverden – for at sikre overlevelse og udvikling i en kompleks og kompetitiv verden. Politisk katalog snakken er, som omtalt tidligere, allerede godt i gang, og det har vi store forventninger til – så kom og bidrag med jeres holdninger og idéer for dansk tennis’ fremtid.

I samme ombæring bør følge struktursnakken/justeringer sammen med den nye kommunikationsplatform samt opkvalificering af endnu flere trænere. De er centrale rollemodeller – ligesom vi alle husker vores motiverende og inspirerende dansk- eller matematiklærer fra skolen…

Jeg kan kun tale med udgangspunkt i min egen union. FTU er den mindste union med ca. 4500 medlemmer og godt 30 klubber.Det er efterhånden svært at rekruttere gode, kompetente frivillige tennisfolk, i en travl hverdag med tidskrævende jobs, børn og privatliv. Tiden er blevet en begrænsende faktor. Men andre lykkes med frivilligheden. Måske skal vi søge inspiration andre steder end der, hvor vi normalt kigger hen…

De nuværende unionsrepræsentanter/formænd kunne med fordel også folkevælges fremover, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Og måske er geografi ikke så afgørende, men mere kvalifikationer, indsigt og personlighed. Det er da en tanke værd… for hele tiden at sikre de mest innovative, udviklende og kompetente personer i DTFs bestyrelse.
Jeg vil samtidig også mene, at man max bør have en 8-årig valgperiode i bestyrelsen. Måske i virkeligheden kortere…?

Jeg sætter gerne mit eget mandat på spil, for at sikre optimale betingelser for DTFs fremtid. Måske bestyrelsen også kunne overveje at invitere ”nye” og succesfulde gæster ind i DTF, for at lære af dem. Det kunne være ex.Teis Petersen fra Muskelsvindsfonden eller Claus Visbye fra Smukfest, der begge har store erfaringer med at aktivere store grupper af mennesker i frivilligt arbejde, blot for at nævne et par eksempler på en anderledes type kompetencer, vi i dansk tennis kunne drage nytte af.

Kan heller ikke som mindste union undlade at tænke om tennis DK efterhånden er stor nok til 4 unioner… Kunne vi samle kræfterne bedre med færre og stærkere unioner/regioner, mener jeg vi kunne optimere vores sparsomme ressourcer – måske en øst/vest struktur…?! Uanset hvad, kræver det naturligvis, at bestyrelse, en union eller en klub stiller forslag herom på generalforsamlingen.

”Less is more..”

Klubbernes evne til at samarbejde internt og ydermere med forbundet er til stadighed en udfordring. Vil en udefrakommende person, der ikke har tennisrelationer, have en større mulighed for at samle end en person der i forvejen er en del af tennismiljøet?

Både/og! Her kan jeg passende bruge mig selv som eksempel. Jeg blev for snart 6 år siden prikket på skulderen af den tidligere formand for FTU, Torben Brønner, fordi han ønskede en afløser, som havde kompetencer fra det samarbejdende, strukturerede, handlings-og løsningsorienterede private erhvervsliv, med primær erfaringer fra flere andre sportsgrene, som var formand i en lille tennisklub i Odense (Stjernen), og som gerne måtte være midaldrene og kvinde. Altså med lidt andre kompetencer end standardopdraget fra tenniskulturen hidtil på Fyn.

Det var da bestemt en udfordring at blive accepteret til en start, men vi fik som gode rollemodeller og samlende enhed i den lokale fynske unionsbestyrelse formået at lytte til, samt skabe gode relationer til forbundet, klubberne og medlemmerne, hvilket gennem årene har givet ro, tillid og anerkendelse samt opbakning – og ikke mindst gode resultater og succes’er på vores prioriterede FTU områder, ex. struktureret elite/talent samarbejdet for hele Fyn, indendørshalbyggeri med 6 nye baner i Odense, flere FTU klubber og medlemmer, flere aktiviteter i klubberne, flere hold i holdturneringen, Play & Stay og Mini Tennis Tour, flere gode ungdomsspillere og danske mesterskaber etc.

Men det essentielle er i min optik, at den kommende nye formand kan favne bredt, og kan se objektivt på både store og små klubbers behov fordelt ud over hele landet.
Men primært må det komme an på personen og helhedsbilledet!

Hvem vil du pege på som oplagt formandskandidat?
Jeg vil tillade mig at anvende de kommende 6 måneder inden DTF GF til at vurdere, hvem der kunne besidde de helt rette personlige kvaliteter og kompetencer som ny formandskandidat. Nu skal vi først og fremmest krydse fingre for at Thomas Kønigsfeldt vælges ind i ITFs bestyrelse her ultimo september. (Opdatering: Thomas Kønigsfeldt er netop blevet valgt ind i ITF’s bestyrelse.)

Jeg vil bestemt opfordre alle interesserede i at melde sig på banen nu, hvis de sidder med lysten og evner til at løfte dansk tennis ind i en succesfuld fremtid!

Er du kandidat?
Nej – jeg er ikke ny formandskandidat, da jeg af en enstemmig og samlet DTF bestyrelse, er blevet indstillet til at stille op til DIFs bestyrelse i foråret 2016

Jeg håber meget på, at denne artikel vil være med til at skabe debat, refleksion, erkendelse, og diskussioner… at den vil udfordre, skabe eftertænksomhed og ansvar hos hver og én af os med et hjerte for tennissporten, og at nogen vil reagere og kommentere på den, så der skabes en god dialog om dansk tennis’ fremtid!

Vi har brug for debatten. Ikke mindst for at se og høre, hvad en potentiel formandskandidat mener og rummer. Ikke noget med at gemme sig bag politiske floskler og harmløse udmeldinger.Hvad har de på hjerte…? Hvad brænder de for og hvad vil de kæmpe for…?

Mine ord er ment som et kærligt og velmenende “puf” i den rigtige retning for at skabe udvikling og innovation i dansk tennis.

Jeg har som FTUs formand ikke nødvendigvis løsningerne, men kan stille nogle spørgsmål, så det enkelte tennismedlem kan gøre sig sine egne overvejelser, samt bidrage og tage stilling til fremtiden tennis dk!

Hvad ønsker JEG for dansk tennis’ fremtid …
Eftertænksomhed og MOD til at være åben, turde at satse, se muligheder, skabe forandring, tage ansvar, og fastholde/skabe/udvikle foreningskulturen med den altafgørende og centrale frivillighed i klubberne – og naturligvis altid på den gensidige respektfulde, gode og konstruktive måde!

Tennis har SÅ meget godt at byde på, på mange planer. Tennis er sjovt – tennis er socialt – tennis er dannelse!

Jeg ønsker at samle et ansvarsfuldt tennis dk af høj kvalitet lige fra det enkelte medlem, den enkelte klub, unionerne, forbundet og DTFs bestyrelsen.

NU er tiden og chancen for at gøre noget væsentligt for dansk tennis. Netop nu er det IKKE tanken der gælder – det er HANDLING!